05

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 17

Hoe bewaken wij de Europese buitengrenzen?

Tekst eerste luitenant Johanna van Waardenberg
Foto archief + sergeant-1 Eva Klijn

Nederland helpt agentschap Frontex

In gammele bootjes de zee oversteken om in Europa een veilig en nieuw bestaan op te bouwen. De laatste paar maanden reizen steeds meer migranten over zee richting ons continent. Maar ook te voet komen mensen illegaal Europa binnen. Namens Nederland levert de Koninklijke Marechaussee (KMar) een bijdrage aan het Europees agentschap Frontex. Dit doet de KMar door deelname aan diverse missies in verschillende landen. Wat doet zij waar? De Defensiekrant brengt het in kaart. 

Waarom?

Frontex coördineert de bewaking van de Europese buitengrenzen en zorgt dat migranten veilig en wel aan land komen. Ook worden data verzameld om mensensmokkelaars op te sporen. Zo worden migranten ondervraagd over hun reis en over de contactpersonen die dit soort vaak barre tochten organiseren. Allemaal met als doel illegale smokkelnetwerken op te rollen en een duidelijke registratie van migranten bij te houden. 

x

Proces

De focus op de bewaking van de Europese buitengrenzen wordt steeds belangrijker. De opheffing van de binnengrenzen maakt het lastiger bewegingen binnen Europa te controleren. Een goede registratie van de migranten bij binnenkomst is dan ook van groot belang. Hierdoor weten we wie er binnenkomen. Het is belangrijk dat dit proces gestructureerd loopt. Zo kunnen plaatselijke autoriteiten voor opvang zorgen. Migranten krijgen bijvoorbeeld een medische keuring. Bij migranten die niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning kan in een vroeg stadium aan de terugkeer gewerkt worden.

Nederland

De bijdrage die Nederland biedt aan Frontex is zowel materieel als personeel. Waarnemers en grensbewakers van de KMar zijn op verschillende plaatsen in Europa gestationeerd. Ook levert het krijgsmachtdeel het benodigde materieel om de taken uit te voeren. Klik op de oranje buttons om de operaties te zien waar de KMar in 2014 en 2015 aan bij heeft gedragen.

Italië.

Operatie: EPN Hermes; Doel: Het patrouilleren met een vliegtuig en luchtwaarnemers vanaf Pantelleria boven de Middellandse Zee met de focus op het eiland Lampedusa. Op die manier worden migratiestromen vanuit Noord-Afrika in kaart gebracht en de lokale autoriteiten geattendeerd als er migranten op zee worden waargenomen. Operatie: JO Aeneas; Doel: De KMar ondersteunt bij het screenen van vreemdelingen op de doorlaatposten Calabria en Apulia. Operatie: JO Triton; Doel: De KMar voert screenings, en de-briefgesprekken en levert een RHIB om de lokale autoriteiten te ondersteunen bij de grote toestroom van migranten uit Afrika.

Frankrijk.

Operatie: Focal Points Air; Doel: De KMar ondersteunt op de luchthaven van Parijs de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Spanje.

Operatie: Focal Points Sea; Doel: De KMar ondersteunt op de maritieme grensdoorlaatpost Algeciras de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis. Operatie: JO Minerva; Doel: De KMar helpt bij de dagelijkse controles van ferries uit Marokko in Spanje om illegale migratie tegen te gaan tussen Noord-Afrika en Spanje. Operatie: VEGA handbook; Doel: Het testen van een handboek met de focus op reizende minderjarigen, wel dan niet alleen reizend.

Duitsland.

Operatie: Alexis II; Doel: Nederland helpt bij het onderkennen en in kaart brengen van zwakke punten op de luchthaven van Stuttgart. De focus ligt op reageren en onderkennen van onregelmatigheden begaan door passagiers in transitruimten.

Polen.

Operatie: Focal Points Land; De KMar ondersteunt op de landdoorlaatpost Kuznica de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis. Operatie: FSC; Doel: De KMar ondersteunt het vaste personeel op het hoofdkwartier van Frontex in Warschau. Het werk omvat het analyseren en verwerken van INTEL in de Frontex-systemen. Operatie: Alexis II; Doel: De KMar helpt bij het onderkennen en in kaart brengen van zwakke punten op de luchthaven van Warschau. De focus ligt op reageren en onderkennen van onregelmatigheden begaan door passagiers in transitruimten.

Oostenrijk.

Operatie: Pegasus; Doel: De KMar ondersteunt op de luchthaven van Wenen met het communiceren met Arabisch sprekende immigranten. Op de luchthaven is een tekort aan grenswachten die deze taal machtig zijn.

Albanië.

Operatie: JO Coordination Points; Doel: De Koninklijke Marechaussee (KMar) ondersteunt op de grensdoorlaatpost Murigan de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Bulgarije.

Operatie: JO Poseidon Land; Doel: Vanuit Elhovo voert de KMar verhoogde surveillance uit aan de landsgrens met Turkije. Daarbij hoort het overbrengen van illegale migranten en het administratief verwerken van de illegale migratiestroom. Operatie: Attica; Doel: De KMar levert mankracht om lokale grenswachten te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. De collega wordt voor langere tijd door Frontex ingezet, waar hij of zij nodig is, zoals in Svillingrad. Operatie: Focal Points Land; De KMar ondersteunt op de landdoorlaatpost Kapitan Andrevo de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Roemenië.

Operatie: Focal Points Sea; Doel: De KMar ondersteunt op de maritieme grensdoorlaatpost Constanta de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis. Operatie: Focal Points Air; Doel: De KMar ondersteunt op de luchthaven van Boekarest de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Hongarije.

Operatie: Focal Points Land; De KMar ondersteunt op de landdoorlaatpost Roszke de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Oekraïne.

Operatie: JO Coordination Points; Doel: De KMar ondersteunt op de grensdoorlaatpost Kuchurgan de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Zweden.

Operatie: Pegasus; Doel: De KMar ondersteunt op de luchthaven van Stockholm met het communiceren met Arabisch sprekende immigranten. Op de luchthaven is een tekort aan grenswachten die deze taal machtig zijn.

Griekenland.

Operatie: JO Poseidon Land; Doel: Vanuit Orestiade voert de KMar verhoogde surveillance uit aan de landsgrens met Turkije. Daarbij hoort het overbrengen van illegale migranten en het administratief verwerken van de illegale migratiestroom. Operatie: Focal Points Land; De KMar ondersteunt op de landdoorlaatposten Kipi en Krisallopigi de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis. Operatie: Attica; Doel: De KMar levert mankracht om lokale grenswachten te ondersteunen bij hun dagelijkse werk. De collega wordt voor langere tijd door Frontex ingezet, waar hij of zij nodig is, zoals op Samos. Operatie: JO Poseidon Sea; Doel: De KMar ondersteunt op Samos de plaatselijke grenswachten bij het grenstoezicht en met documentkennis.

Wat is Frontex?

Frontex is het Europees agentschap voor beheer van de gemeenschappelijke Europese buitengrenzen. De organisatie is opgericht in 2004 en operationeel sinds 2005. De activiteiten van het agentschap worden geleid vanuit Warschau. De lidstaten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de bewaking van de buitengrenzen, maar Frontex stimuleert de samenwerking tussen de lidstaten en heeft een coördinerende rol. Frontex is geen grenspolitie in uniform en staat niet op wacht aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Wel coördineert ze de samenwerking tussen de grenspolities van de Europese lidstaten. De Koninklijke Marechaussee is National Point of Contact voor Frontex. De commandant van de marechaussee zit in de bestuursraad van Frontex. De activiteiten staan onder gezag van het ministerie van Veiligheid en Justitie.