09

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 15

Generaal Winkelmankazerne verbindt continenten

Tekst KAP Jaap Wolting
Foto SM Gerben van Es

Oefening Western Accord

Afrikaanse, Amerikaanse en Europese militairen uit 16 landen sloegen de afgelopen 2 weken in de Harskamp de handen ineen. Tijdens Western Accord, opgezet door US Army Africa om West-Afrikaanse landen te trainen, simuleerden ze het opereren in een sectorhoofdkwartier in Mali. De oefening op de Generaal Winkelmankazerne in beeld.

Concentreren op Afrika

US Army Africa (USARAF) is het landmachtelement van de Amerikaanse strijdkrachten dat zich concentreert op Afrika. USARAF ontwerpt jaarlijks een serie Accord-oefeningen voor vrijwel het hele continent. De oefening op de Generaal Winkelmankazerne staat niet op zichzelf, maar heeft een sterke band met Eastern Accord, Central Accord en Southern Accord. Aan alle oefeningen doen Nederlandse militairen mee, telkens variërend in aantal.

Afrikaanse strijdkrachten verbeteren

Kolonel Eric de Landmeter, Defensieattaché voor Nederland in West-Afrika: “Deze oefening dient 2 doelen. Aan de ene kant dragen we bij aan het trainen en de kwaliteitsverbetering van de strijdkrachten in Afrikaanse landen. Het tweede doel is door deelname onze eigen mensen trainen door ze in een staf te laten samenwerken met Afrikaanse en andere partners. Bij voorkeur doen we dat natuurlijk in Afrika, maar dat kan deze keer helaas niet.”

Van Darfur naar Mali

Majoor Daonda Oattara, Burkina Faso (tweede van links, red): “Ik heb er net een missie in Darfur opzitten. Nu kan ik worden opgeroepen om naar Mali te vliegen, waar wij troepen hebben geplaatst. Vanwege mijn achtergrond als medisch officier zou ik zowel bij de ‘boots on the ground’ als op een sectorhoofdkwartier kunnen worden geplaatst. Voor mij is het dus fantastisch om hier te zijn. Deze multinationale omgeving geeft iedereen de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen. Dat we niet in Afrika trainen, maar in regenachtig Nederland, is geen probleem. Waar het om draait, is samen de juiste oplossingen voor je problemen vinden.”

Let’s just fix this!

Volgens de Amerikaanse kapitein Adan Rivas heeft iedereen verschillende werkwijzen: “Dat zorgde in het begin voor irritatie en frustratie. Wij zijn gewend aan punctualiteit en een standaard manier van werken. Dat is zinvol, maar tijdrovend. Afrikanen werken meer volgens het motto ‘let’s just fix this!’, zonder bureaucratie. Daarnaast was het moeilijk om de rangenstructuur van enkele Afrikaanse collega’s te ‘breken’. Soms moet je als hogere in rang ook gewoon eens je handen vies maken om iets gedaan te krijgen. Gedurende de oefening zijn we naar elkaar toegegroeid.”

Amerikanen naar Sunset March Nijmegen

Nederland probeerde de afgelopen 2 weken als gastheer de deelnemende landen zo goed mogelijk te faciliteren. Kolonel Eric de Landmeter: “We regelden dat de Amerikanen konden meedoen aan de Sunset March in Nijmegen; een eerbetoon aan geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. En we zijn bij oefenende eenheden op ‘de Knobbel’ op het Artillerie Schietkamp geweest. Geweldig voor artilleristen, uit welk land dan ook. We leveren dus meer dan men van ons verwacht.”

Taal altijd een issue

Tijdens Western Accord bleek de factor taal een van de grootste uitdagingen. Niet iedereen sprak Frans en Engels, wat resulteerde in tijdrovend vertaalwerk. Generaal-majoor Michiel van der Laan (Directeur Operaties van de Defensiestaf): “Tegelijkertijd is het mooie aan die uitdaging dat je daarmee ook in échte missies wordt geconfronteerd. Kijk eens naar Mali. De Nederlandse militairen die daar op uitzending zijn, werken samen met eenheden uit landen van deelnemers aan Western Accord. Het mooie is; we vinden altijd een oplossing.”

Intercontinentale verhuizing

Western Accord zou dit jaar plaatsvinden in Liberia, West-Afrika. Vanwege de ebola-uitbraak die de regio onlangs op haar grondvesten deed schudden, verhuisde de training. Generaal-majoor Michiel van der Laan: “We hebben goede relaties met US Army Africa. Toen wij in de gaten kregen dat de oefening in het gedrang kwam, hebben wij ons als gastheer aangeboden.” Brigadegeneraal Kenneth H. Moore, plaatsvervangend commandant US Army Africa: “De oefening was inderdaad bijna afgeblazen, totdat we steun kregen van de Nederlandse krijgsmacht. Fantastisch! We hebben hier goede relaties opgebouwd, die nog lang na afloop zullen standhouden.”