06

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 15

Vijf vragen aan

Militaire speurders ondersteunen politie en OM bij megavangst

Gespecialiseerde zoekteams van de Koninklijke Landmacht speelden onlangs een belangrijke rol bij het doorzoeken van verschillende woningen en voertuigen. En met succes. Tijdens de operatie vonden speurhonden, politieagenten en de zoekteams van Defensie bijna 60 handvuurwapens, 9 handgranaten, 36 automatische wapens en veel munitie. Ook troffen zij verdovende middelen en gestolen auto’s aan en veel kogelwerende vesten.

Majoor Henk  is als officier veiligheidsregio betrokken bij nationale operaties. Zo ook bij de operatie die leidde tot de wapenvondst. ‘Vijf vragen’ aan hem.

Hoe komt het dat Defensie ondersteunt bij dit onderzoek van de politie?

Defensie ondersteunt de politie regelmatig met diverse capaciteiten waaronder, zoals in dit geval, met searchcapaciteit. Een groot onderzoek van de politie leidde tot een aantal verdachte locaties. Vanwege het aantal locaties en de behoefte van de politie om de 'zoeking' extra zorgvuldig uit te voeren, is Defensie om hulp gevraagd. De teams die speciaal getraind zijn om te zoeken in panden en objecten en daarvoor ook het juiste gereedschap hebben, worden bijna wekelijks ingezet. De ervaringen van deze teams zijn opgedaan in missiegebieden en ook zeer goed bruikbaar in Nederland. Door de succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren werd Defensie hier ook direct gevraagd te ondersteunen.

Wat maakt onze zoekteams zulke goede speurders?

Je moet vooral op een andere manier kunnen kijken. Onze teams hebben dus een paar scherpe ogen en specialistische kennis nodig. Spullen kunnen overal verstopt worden. De zoekspecialisten (vooral genisten, red.) zijn experts in het ontdekken van verborgen ruimtes. Juist de ervaring en opleiding van onze mensen spelen hierbij een belangrijke rol.

Waar leer je het vak?

Defensie heeft speciale opleidingen. Technisch inzicht is ook wel een must. Je moet snappen hoe constructies in elkaar steken om de beter verborgen afwijkingen te kunnen ontdekken. Bovendien hebben veel militairen expertise opgedaan tijdens missies. In Uruzgan werd bijvoorbeeld veel gezocht naar geïmproviseerde explosieven en wapen- en munitiedepots.

Wie deden eraan mee?

De actie was in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie en de politie, waarbij Defensie een belangrijke ondersteunende rol had. Zoals altijd bij nationale operaties, stuurt de Commandant Militaire Middelen een bijstand aan. In dit  geval gebeurde dat vanuit 43 Gemechaniseerde Brigade, samen met teams van alle brigades. Defensie werd in een zeer vroeg stadium betrokken. Dit werd erg gewaardeerd omdat we zo optimaal de capaciteiten konden afstemmen op de vraag.

Wat is het belang van uw rol als officier veiligheidsregio?

Defensie wil structureel partner binnen de veiligheidsregio zijn om zo binnen de landsgrenzen inhoud te geven aan een van haar 3 hoofdtaken. De rol van Officier Veiligheidsregio (OVR) als militair adviseur en liaison binnen een veiligheidsregio is dan onmisbaar. De permanente aanwezigheid van onze OVR's, als vertegenwoordigers van Defensie in de regio, werpt vruchten af. Defensie kan waardevolle aanvulling leveren met haar capaciteiten voor de openbare orde en veiligheid.