08

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 15

Terug in de tijd

Foto's uit de oude doos

Van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot de missie in de Afghaanse provincie Uruzgan. Van de politionele acties in het toenmalige Nederlands-Indië tot de huidige VN-missie in Mali. Het werk van Defensie heeft vaak, direct en indirect, een link met historische gebeurtenissen. In deze rubriek blikt de Defensiekrant terug op zulke feiten. Het zijn telkens historische gebeurtenissen die plaatsvonden op data, vallend in de 2 weken die voorafgaan aan de nieuwe editie.

Actie in de Oost

21 juli 1947 – Begin van de 1e politionele actie in Nederlands-Indië.

Na de Japanse capitulatie in augustus 1945, riepen president Soekarno en zijn aanhangers de onafhankelijkheid van Indonesië uit. Maar de toenmalige regering van Nederland wilde de kolonie nog niet loslaten en stuurde een troepenmacht naar de eilandenarchipel om deze terug te winnen. De 1ste zogenoemde politionele actie begon op 21 juli 1947 en duurde tot en met augustus van dat jaar. Nederlandse militairen leverden op de eilanden Java en Sumatra strijd met eenheden van de Republiek Indonesia. Hierbij vielen aan beide zijden veel slachtoffers.

Einde van een tijdperk

26 juli 1950 – Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) wordt ontbonden.

Het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) was een strijdmacht waarmee de Nederlandse overheid haar gezag over het huidige Indonesië uitoefende. Het leger heeft officieel bestaan van 1830 tot 26 juli 1950. De eerste jaren telde het KNIL meer dan 13.000 manschappen, rond 1930 waren dat er zo’n 30.000. Na lange onderhandelingen kreeg Indonesië in 1949 haar onafhankelijkheid. Het KNIL werd volgens afspraken in juli 1950 officieël ontbonden. Op de foto aangetreden KNIL-soldaten.

Een schot, een wereldoorlog

28 juli 1914 – Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de oorlog, daarmee begint de Eerste Wereldoorlog.

De moord op aartshertog Frans Ferdinand in juni 1914 in Sarajevo, was de directe aanleiding voor een gewapend conflict dat de boeken in zou gaan als de Eerste Wereldoorlog. De strijd was in eerste instantie tussen de geallieerden (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland) en de centralen (Duitsland en Oostenrijk-Hongarije). Italië stond aanvankelijk aan de kant van de centralen, maar stapte later over naar de geallieerden. Dat er zoveel landen bij betrokken raakten, kwam door onderling gesloten bondgenootschappen. Op de foto Franse troepen tijdens de mobilisatie.

Bouwen aan vrede

De 1e steen van het Vredespaleis in Den Haag wordt gelegd.

Het Vredespaleis is een van de bekendste gebouwen van Den Haag. Het paleis met zijn karakteristieke toren is ontworpen door de Franse architect Louis M. Cordonnier en staat symbool voor de stad Den Haag als zetel voor internationaal recht. Binnen de muren huizen het Permanente Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de bibliotheek van het Vredespaleis en de Carnegie Stichting. Het Vredespaleis is geopend in 1913.    

Einde zeeoorlog

De Vrede van Breda wordt gesloten. Hiermee komt een einde aan de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog.

Het is al heel wat eeuwen geleden en vandaag de dag moeilijk voor te stellen. Maar in de 17e eeuw waren Nederland en Engeland grote rivalen en was er van tijd tot tijd oorlog. Van 1665 tot en met 1667 voerden Engeland en de Verenigde Republiek der Nederlanden een zeeoorlog. Aanleiding was de voortdurende concurrentie en onenigheid over overzeese gebieden. Ook bemoeide de Engelse koning zich te veel met Nederlandse staatsaangelegenheden. Deze Tweede Engels-Nederlandse Oorlog eindigde in juli 1667. Op de prent is rechts de beëdiging van de Vrede van Breda door de Engelse en de Nederlandse gedelegeerden te zien. Links de vreugdevuren aan een Amsterdamse gracht. In de wolken sluiten de Nederlandse en Engelse maagd vrede door elkaar een hand te geven.