Tekst Redactie Mediacentrum Defensie

‘Nederland heeft belangrijk aandeel in moderne inlichtingenketen’

Aflossing voor commando's in Noord-Mali

Het Korps Mariniers is sinds vorige week hofleverancier van de special forces-eenheid die inlichtingen verzamelt voor de VN-missie Minusma in Mali. De commando-overdracht vond plaats op het Nederlandse kamp Castor in Gao. De inlichtingeneenheid werd sinds het begin van de missie in juni 2014 voornamelijk gevormd door het Korps Commandotroepen.

Een grote groep mariniers vertrok vanaf vliegbasis Eindhoven richting Afrika. Diezelfde dag schreef het kabinet aan de Tweede Kamer dat Nederland een belangrijk aandeel heeft in het opzetten van een moderne en goed uitgeruste inlichtingenketen in Mali. Mede op basis van deze tussentijdse evaluatie besluit het kabinet later dit jaar of (delen van) de Nederlandse bijdrage vanaf eind 2015 wordt verlengd of beëindigd.

Terrorisme bestrijden

De VN-missie Minusma heeft vooral behoefte aan goede informatie. De special forces doen daarvoor lange afstand-verkenningen. Hiervoor zijn ze meerdere dagen op pad in verafgelegen gebieden. De VN-missie moet Mali stabiliseren, de Malinese burgers helpen en zo nog grotere vluchtelingenstromen voorkomen. Ook worden terroristische groepen bestreden die een bedreiging voor Europa kunnen vormen.

Inlichtingen voor vrede

Mede op basis van Nederlands verkennings- en inlichtingenwerk is een groot aantal inlichtingenrapporten geproduceerd. Die helpen de speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN bij de vredesonderhandelingen. De commandanten ter plaatse plannen hiermee hun missies en ook civiele onderdelen van de missie gebruiken de informatie. Zoals bij het opstellen van strategieën voor bescherming van burgers. De Nederlandse bijdrage is vooral militair, maar er zijn ook 20 politiefunctionarissen, 7 civiele adviseurs en experts aanwezig.

Diplomatieke weg

Het kabinet meldt ook dat de veiligheidssituatie in Mali de afgelopen periode is verslechterd en dat er regelmatig aanslagen zijn op VN-bases en konvooien. Om die reden hebben de VN en Nederland extra veiligheidsmaatregelen getroffen. De uiteindelijk oplossing voor Mali moet via politieke weg worden gevonden. De inspanning van de internationale gemeenschap, inclusief Nederland, blijft dan ook gericht op het bewerkstelligen van een duurzaam vredesakkoord tussen alle betrokken partijen.

De Nederlandse special forces bestaan uit leden van het Korps Commandotroepen en van de Maritime Special Forces van het Korps Mariniers. Deze specialisten hebben zware opleidingen achter de rug en kunnen zeer snel, overal en onder alle (klimatologische) omstandigheden worden ingezet. Dit kan in het geheim of openlijk, met een (zeer) klein groepje of juist een robuuste eenheid. Inzet vindt vooral plaats in gebieden die niet (volledig) onder controle zijn. De belangrijkste taken zijn (geheime) verkenningen, offensieve (bevrijdings)operaties en bijdragen aan de opbouw van lokale veiligheidsapparaten.