02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Nieuwsberichten

Defensie en partners oefenen anti-terreurinzet

Een ‘gekaapt’ KDC-10 transportvliegtuig van de luchtmacht is eind januari door 2 F-16’s gedwongen te landen op Vliegbasis Eindhoven. Bijna 350 militairen en personeel van hulpdiensten deden mee aan ‘First Strike’, een grote door de Koninklijke Marechaussee opgezette anti-terreuroefening.

Naast de marechaussee deden ook de luchtmacht, landmacht, Nationale Politie, Dienst Speciale Interventies en verschillende hulpdiensten mee aan de multidisciplinaire oefening. Projectofficier luitenant John Bodelier: “De Koninklijke Marechaussee is verantwoordelijk voor de politiezorg op de meeste vliegvelden, dus ook Vliegbasis Eindhoven. We zijn sinds juni 2014 met de voorbereiding van deze oefening bezig geweest. Ons doel was de afstemming tussen hulpdiensten en overheid te oefenen en nog beter voorbereid te zijn in geval van een calamiteit. Dat is gelukt.”

x

Marineduikers bergen lichaam opvarende visserskotter

Duikers van de Koninklijke Marine hebben woensdagmiddag het lichaam van 1 van de vermiste opvarenden van de gezonken Urker visserskotter Z85 Morgenster gevonden en geborgen.

De Z85 Morgenster verging met 4 bemanningsleden op 28 januari in het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk. Al vrij snel werden 2 in zee drijvende lichamen gevonden nabij de Franse kust. Het wrak bevond zich op 35 meter diepte en zo’n 21 kilometer voor de Britse kust. Op verzoek van de burgemeester van Urk vertrok 3 februari het hydrografische opnemingsvaartuig Zr. Ms. Luymes uit Den Helder, met aan boord een gespecialiseerd team van 10 marineduikers, om te zoeken naar de vermiste opvarenden. Woensdagmiddag troffen de duikers het levenloze lichaam van een van de 2 nog vermiste opvarenden aan. Het lichaam wordt overgedragen aan een forensisch team voor identificatie. 

x

Nederland verlengt deelname aan VN-missie in Zuid-Soedan

Nederland verlengt de deelname aan de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) met een jaar. Het kabinet besloot dit onlangs, omdat het werk van UNMISS van wezenlijk belang is.

Nederland zet zich al in voor de VN-missie in Zuid-Soedan, sinds dit land op 9 juli 2011 onafhankelijk werd. De bedoeling was te helpen bij de opbouw van het nieuwe land. Momenteel is de situatie in Zuid-Soedan instabiel, nadat er in december 2013 op grote schaal gewelddadigheden uitbraken tussen verschillende bevolkingsgroepen. Het is de leiders van de strijdende groepen niet gelukt tot een vredesakkoord te komen. Er zijn nog steeds gewelddadigheden en de situatie is gespannen.

Ongeveer 30 Nederlandse militairen en politiefunctionarissen richten zich vooral op de hoofdtaak van de missie: het beschermen van de burgerbevolking.

x

Veteranen gratis naar ‘D-day’ in Omniversum

Veteranen kunnen vanaf deze week gratis naar ‘D-day Normandy 1944’ in het Haagse grootbeeldfilmtheater Omniversum.

Met prijswinnende animaties en indrukwekkende vogelvluchtopnames toont de film het verloop, strategie en technologie rond de geallieerde landing op 6 juni 1944 op de stranden van Normandië. Veteranen krijgen gratis toegang op vertoon van hun veteranenpas. De film en de actie lopen van 10 februari tot en met 30 juni. 

x

Zeeland in Willemstad

Patrouillevaartuig Zr. Ms. Zeeland is maandagochtend om 9 uur de haven van Willemstad binnengevaren. Schip en bemanning assisteren de komende 4 maanden de kustwacht en helpen bij de drugsbestrijding in het Caribisch gebied.

Traditioneel vuurde het schip 21 saluutschoten af als eerbewijs aan de gouverneur van Curacao. Dit eerbewijs werd beantwoord door 21 saluutschoten vanaf Fort Amsterdam om het schip en zijn bemanning te verwelkomen. Vervolgens voer de Zeeland Annabaai binnen. De Zeeland wordt voor de tweede keer 4 maanden als stationsschip in de West ingezet om drugstransporten te onderscheppen en de kustwacht te ondersteunen. Daarnaast verleent het schip bijstand na bijvoorbeeld de passage van een orkaan. 

x

Commandant Middendorp houdt Machiavellilezing

Generaal Tom Middendorp had woensdagavond de eer om in de Haagse Nieuwspoort de jaarlijkse Machiavellilezing te houden. De voordracht van de Commandant der Strijdkrachten ging vooraf aan de uitreiking van de Machiavelliprijs. Dit is een prijs aan de persoon of organisatie die heldere communicatie bevordert.

In zijn speech benadrukte Middendorp het belang van militaire inzet voor de veiligheid wereldwijd. “De krijgsmacht is de ‘rode knop’ waar je op kunt drukken in geval van nood. Niet voor niets doet de regering een toenemend beroep op de krijgsmacht. Kijkt u maar eens naar het lijstje missies van alleen al het afgelopen jaar.” Ook sprak Middendorp zijn zorgen uit over de inkrimpingen van Defensie de voorbije decennia.

De CDS wil daarom het draagvlak in de samenleving voor Defensie vergroten en nodigde journalisten uit te komen kijken in de missiegebieden naar de Nederlandse bijdrage. “Journalisten bepalen immers voor een belangrijk deel het beeld wat de bijna 17 miljoen Nederlanders hebben van onze krijgsmacht.” Deze oproep kon de prijswinnaar van dit jaar ter harte nemen: televisiezender RTL mocht de Machiavelliprijs in ontvangst nemen.

x