03

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 03

Bijstandseenheid paraat

Tekst redactie Mediacentrum Defensie
Foto Valerie Kuypers

Marechaussee beveiligt en bewaakt objecten

De Bijstandseenheid van de Koninklijke Marechaussee bewaakt en beveiligt sinds maandag de Staten-Generaal, enkele ministeries en diverse andere objecten.

x
‘De mannen en vrouwen van de Bijstandseenheid zijn klaar voor deze taak en ze begrijpen dat de Koninklijke Marechaussee dit doet.’

De marechaussee is verantwoordelijk voor het ongestoord kunnen functioneren van belangrijke objecten en personen die voor Nederland van groot belang. De meest in het oog springende zijn het Koninklijk Huis, de Nederlandse Bank en de Beveiliging Burgerluchtvaart op aangewezen luchthavens. Daar zijn nu verschillende gebouwen en instellingen aan toegevoegd.

Majoor Hilbert Voogd, eskadronscommandant Bijstandseenheid:  “Ik vind het vanzelfsprekend dat wij als specialist op het gebied van bewaken en beveiligen onze Bijstandseenheid hiervoor inzetten. De afgelopen jaren hebben wij diverse scenario’s beoefend en zijn we ook ingezet onder andere tijdens de Nuclear Security Summit. De mannen en vrouwen van de Bijstandseenheid zijn klaar voor deze taak en ze begrijpen dat de Koninklijke Marechaussee dit doet.”

x
Leden van de Bijstandseenheid beveiligen het Binnenhof in Den Haag.

Op verzoek

De marechaussee kan bijstand leveren op verzoek van het lokaal gezag. In dit geval is het besluit genomen in overleg met de regioburgemeesters, de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid, de korpsleiding van de nationale politie en de Koninklijke Marechaussee.
De bijstand komt niet voort uit een verandering in de dreiging rondom de betreffende objecten maar de marechaussee is wel in staat kwalitatief te anticiperen op eventuele toekomstige opschaling.

De Koninklijke Marechaussee heeft speciale middelen en vakmanschap in huis. De bijstandsorganisatie is ingericht als toolbox en afhankelijk van de situatie kan de benodigde inzet worden geleverd: van reguliere situaties tot hoge dreiging of ernstig geweld. De Koninklijke Marechaussee heeft een bijstandsorganisatie van in totaal 515 personen, bestaande uit diverse eenheden.

In de koppel draagt de BE-er een Glock 17, munitie, pepperspray, een wapenstok (lang of uitschuifbaar), een medikit en handboeien.

Lichaamsdelen worden beschermd met verschillende typen kappen en helmen. Bij een optreden in BE-verband zijn deze ballistisch. Indien nodig kunnen ze ook kiezen uit twee maskers tegen bijvoorbeeld traangas.

Het grote vest is naar gelang de dreigingsituatie te versterken met ballistische platen. De twee kleine platen dienen ter bescherming van de bovenbenen.

Behalve de reguliere communicatiemiddelen, heeft een BE-er een personal role radio waarmee hij tijdens een actie 1-op-1 kan communiceren met collega's.

De medikit is een compact, maar zeer uitgebreid EHBO-pakket en bevat onder andere een noodverband en een Combat Application Tourniquet (CAT). Daarmee kan de bloedstroom gestopt worden als iemand ernstig gewond is.

Langere duur

Sinds medio 2014 is er sprake van extra bewaking en beveiliging van een aantal objecten. Deze maatregelen zijn naar verwachting van langere duur. Opsporings- en veiligheidsdiensten en lokale overheden hebben allemaal hun inspanningen geïntensiveerd sinds het dreigingsniveau in maart 2013 werd verhoogd naar substantieel. Op dit moment is er geen aanleiding om het dreigingsniveau te verhogen. Wel tonen de recente aanslagen in Parijs en de aanhoudende aantallen vertrekkende en terugkerende Syriëgangers dat de jihadistische dreiging langdurig van aard is.