Tekst Arjen de Boer
Foto Stichting Nederlandse Veteranendag (hoofdfoto)

Majoor Gijs Tuinman krijgt Militaire Willems-Orde

Een held is moeilijk aan de buitenkant te herkennen. Niets in zijn blik of houding verraadt dat hij onder levensgevaarlijke omstandigheden koelbloedig blijft en zijn werk doet. Een held kenmerkt zich door zijn daden. Dat geldt ook voor majoor Gijs Tuinman (34), de aanstaande Ridder Militaire Willems-Orde.

Tijdens diverse speciale operaties in Afghanistan heeft commando Tuinman zich heldhaftig gedragen. Daarom krijgt hij 4 december op het Haagse Binnenhof de Militaire Willems-Orde (MWO) opgespeld, maakte het ministerie van Defensie maandag bekend. Het is de hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid.
“Gijs heeft veel in zijn mars. Hij is niet alleen slim als het gaat om militair tactische zaken, maar ook de analyse van de grote lijnen”, zegt kapitein Marco Kroon, die in 2009 werd geridderd voor zijn optreden in Afghanistan. Kroon en Tuinman hebben in Afghanistan niet zij-aan-zij op het slagveld gestaan. Maar ze kennen elkaar wel uit het commandowereldje. Zo zaten ze samen enige tijd op het kenniscentrum van het KCT om te kijken wat ze konden leren van commando’s van andere landen.
Voor welke acties majoor Tuinman, die carrière maakte bij het Korps Commandotroepen (KCT), precies wordt geëerd, wordt pas in december duidelijk. “Daar weet ik ook niets van”, zegt Kroon. “Ik denk niettemin dat de toekenning 100 procent terecht is. Het beoordelingstraject voor deze onderscheiding is zeer intensief. Daar weet ik alles van.”

x
Majoor Gijs Tuinman in gevechtstenue.
x
De Militaire Willems-Orde (MWO) is de hoogste Nederlandse ridderorde en dapperheidsonderscheiding. Koning Willem I stelde de onderscheiding op 30 april 1815 in als erkenning van uitstekende daden van moed, beleid en trouw in de strijd. Erfprins Willem Frederik van Oranje-Nassau kreeg de eerste MWO voor zijn daden tijdens de Veldtocht van 1815 tegen Napoleon. De laatste ontvanger van de Militaire Willems-Orde is kapitein Marco Kroon van het Korps Commandotroepen. Hij kreeg de medaille op 29 mei 2009.
x
De Bronzen Leeuw De Bronzen Leeuw is in 1944 ingesteld. De onderscheiding is bedoeld voor Nederlandse militairen, burgers of buitenlanders die zich voor de Nederlandse Staat in de strijd tegen de vijand door bijzonder moedige en beleidvolle daden hebben onderscheiden. Decoratievoorstellen worden beoordeeld door de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie. De minister van Defensie doet de voordracht aan het Staatshoofd, die de toekenning via een koninklijk besluit bekrachtigt.

Aanblik

Hoewel Tuinman met zijn volle kop met haar en vriendelijke oogopslag een ietwat brave aanblik heeft, is hij wel degelijk een commando om rekening mee te houden, blijkt uit zijn loopbaan.
Na het behalen van zijn vwo-diploma ging Tuinman in 1998 naar de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Vervolgens volgde hij de commando-opleiding en gaf de toenmalige luitenant al op 21-jarige leeftijd leiding aan een team KCT’ers in Afghanistan. Alles bij elkaar is hij vijf keer naar Afghanistan en meerdere malen naar Afrika op missie geweest. Tijdens deze speciale operaties wist hij zichzelf als militair en leidinggevende te bewijzen. Zo kreeg de toenmalige kapitein in oktober 2009 al de Bronzen Leeuw opgespeld. De commando kreeg deze onderscheiding, de hoogste in Nederland na de Militaire Willems-Orde, door in 2006 als Tactical Air Controller en Forward Air Controller een doorslaggevende rol te spelen bij gevechten met de Taliban.   

Charme

Het Koninklijk Besluit bij die onderscheiding meldt dat Tuinman “door zijn grondige voorbereiding, excellente leiderschap en moedig optreden, veelal onder vijandelijk vuur” de vijand een halt kon toeroepen.
“Het is de charme van ons werk dat het afgeschermd en geheim is”, zei Tuinman in 2009 over zijn onderscheiden optreden. “Maar daarom is het ook wel prettig te weten dat onze daden toch niet helemaal ongezien blijven.”
Met de Bronzen Leeuw ‘op zich heb ik niet zoveel’, zei de commando destijds na afloop van de ceremonie. Hij droeg de onderscheiding liever op aan zijn teamgenoten. “Je kunt je werk goed doen als de mensen om je heen hun werk goed uitvoeren.” 

Het doel van Tuinman is niet om zoveel mogelijk onderscheiding op de borst te verzamelen, verzekert Kroon. De kapitein vindt de nieuwe Ridder bescheiden, maar ook welbespraakt. “We zijn allebei net zo druk. Als hij begint te praten, stopt hij niet. Zijn gesprekspartner moet goed zijn best doen om bij te blijven, hij analyseert zo snel.”
Kroon heeft veel vertrouwen in de aanstaande Ridder. “Als commando’s zijn we veelzijdig en niet snel kapot te krijgen”, zegt hij. “Gijs is zo pienter. Ik kijk niet gek op als hij ooit een hoge generaalsrang bekleedt.”

Jeanine Hennis-Plasschaert, minister van Defensie:

“Militairen doen uitzonderlijk werk in binnen- en buitenland. Dat deze inzet onderscheiden wordt met de allerhoogste dapperheidsonderscheiding is de ultieme erkenning.”

Generaal Tom Middendorp, Commandant der Strijdkrachten:

“Ik ben buitengewoon trots op onze landmachtcollega. Het is een bijzondere erkenning voor de heldendaden van majoor Tuinman. De argumentatie zal meer inzicht geven in het zware en gevaarlijke werk dat militairen soms uitvoeren voor en namens de Nederlandse samenleving.” 

Luitenant-generaal Mart de Kruif, Commandant Landstrijdkrachten:

“Een tweede Militaire Willems-Orde in relatief korte tijd is terecht groot nieuws. Vanaf 4 december staat Gijs trots naast onze andere held: kapitein Marco Kroon. Beide landmachters zijn boegbeelden voor de krijgsmacht, voor wie roem nimmer een doel was, maar die gedreven werden door kameraadschap, inzet en betrokkenheid.”