Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 21

Laatste hand aan militair museum

Tekst Leo de Rooij
Foto Herman Zonderland

Wandelen, denken en doen in megapand Soesterberg

Schilders brengen op de vloer de ideale looproute aan. Monteurs voorzien pantservoertuigen van werkende radio’s. Glaszetters plaatsen vitrinewanden rondom een collectie historische wapens. Met man en macht wordt gewerkt om het Nationaal Militair Museum (NMM) op tijd feestelijk te kunnen openen. Het museum opent 11 december is het publiek welkom. De Defensiekrant ging vast kijken. 

Het NMM ligt in Park Vliegbasis Soesterberg. Onder de 4 meter hoge dakconstructie zijn de 13 meter hoge buitenwanden voor het overgrote deel voorzien van glas. Hiermee wordt niet alleen een optimale lichtinval bereikt, maar geeft het de bezoeker ook een gevoel van ruimte en de mogelijkheid tot zicht op de museumstukken die buiten staan en niet te vergeten fraaie vergezichten van de omgeving.

Mercedes Benz 290GD Gewondentransport. In gebruik van 1994-heden. Deze ziekenauto is uitgerust om gewonden of zieken onderweg een eenvoudige medische behandeling te geven. Deze witte UN (VN) uitvoering is gebruikt in Bosnië namens de Verenigde Naties.

GMC CCKW 353 compressorauto. In gebruik van 1945-1988. De compressorauto maakte het voor de Genie mogelijk in het veld allerlei zware mechanische gereedschappen te kunnen gebruiken. Van pneumatische gereedschappen en pompen tot enorme ketting- en cirkelzagen.

Raderbrancard De Mooij. In gebruik van 1900 - 1940. Deze rijdende brancard van Nederlands ontwerp is wereldwijd de eerste in zijn soort. Een gewonde militair kan er relatief comfortabel mee over een hobbelig terrein worden vervoerd. Dat komt zowel door de grote wielen als het feit dat de brancard los van de as hangt.

Curtiss P-6E Hawk (replica) C-319. Het Curtiss Hawk-I jachtvliegtuig vliegt van 1930 tot 1938 bij de Nederlands Indische Luchtmacht (LA-KNIL). De Hawk is het eerste vliegtuig dat sterk genoeg is om duikbombardementen uit te voeren. De Curtiss replica is geschilderd in de oorspronkelijke kleuren.

Lockheed L-12A. De Lockheed 12A is een licht transportvliegtuig dat door de Nederlands-Indische Luchtmacht (ML-KNIL) als verkenningstoestel werd ingezet in de strijd tegen Japan in 1942. Later in de oorlog wordt dit toestel gebruikt om vliegers op te leiden in Jackson, VS.

B-25 Mitchell. De B-25 Mitchell is een middelzware bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. Met behulp van de Norden-richtapparatuur kon de B-25 nauwkeurig bombarderen. Nederlandse B-25 bemanningen werden ingezet in de strijd tegen Duitsland en Japan. Deze Mitchell heeft vooral gevlogen in Nederlands-Indië tussen 1945 en 1950.

In het NMM, gehuisvest op voormalig vliegbasis Soesterberg, komen het Legermuseum en het Militaire Luchtvaart Museum samen. Het NMM is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in heden, verleden en toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities. Er zijn 6 themadelen: Nederland, de Krijgsmacht, Militairen, Oorlog, Samenleving & Krijgsmacht en Toekomst. In het Arsenaal staan de grote collectiestukken, zoals vliegtuigen, tanks, pantserwagens en ander militair materieel.

x

De bezoeker heeft straks de keus uit 3 routes. Naast de aangegeven wandelroute is er voor bezoekers die meer inhoudelijke diepgang wensen, een ‘denkroute’ ontwikkeld. Voor bezoekers die op meer speelse wijze willen leren is een ‘doe-route’ geprojecteerd. Bij de denkroute worden ‘waaromvragen’ aan de orde gesteld, bij de doeroute staan ‘hoevragen’ centraal. Bij hoevragen gaat het om vragen als hoe vochten de manschappen, waarmee vochten ze, waarmee beschermden ze zich en hoe werkten die wapens. Bij waaromvragen gaat het over nut en noodzaak van de krijgsmacht, over dilemma’s, over verschillen van inzicht, maar ook over de impact van de krijgsmacht en haar optreden in de samenleving. Voor de jeugdige bezoekers is een interactief speelplein ingericht. 

Bekijk de fotocarrousel voor een eerste ‘rondleiding’ door het museum.