09

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 05

Ontsnappen uit de Dolfijn

Mariniers oefenen spannende procedure verlaten onderzeeboot

De onderzeeboten van de Koninklijke Marine zijn geweldige tactische middelen om vanuit zee ongezien een operatie mee uit te voeren. Maar wat te doen als je de actie snel op het land wilt voortzetten?

Mariniers van de Nederlandse Maritime Special Operations Forces (NLMARSOF) volgden vorige week een ingewikkelde training op de grens van land en water. Ze oefenden in de tropische wateren van Curaçao het ontsnappen uit de onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn.

De mariniers verlieten onder water de Dolfijn, die hen heimelijk voor de kust van hun operatiegebied had gebracht. De mariniers vervolgden op onderwaterscooters hun weg naar de waterlijn, om op het land hun missie uit te voeren. 

dolfijn

Warm watergebieden

De training rondom Curaçao was ideaal voor de NLMARSOF-mariniers omdat veel van hun operaties tegenwoordig in zogenoemde warm watergebieden plaatsvinden. “We worden ingezet in de anti-piraterijoperaties van de Europese Unie en de NAVO, maar ook in de Caribische Zee om illegale transporten in kaart te brengen”, vertelt majoor der mariniers Roland. 

Scooter

Zr.Ms. Dolfijn was in het gebied om inlichtingen te verzamelen ten behoeve van drugsbestrijdingsoperaties. Maar ook wanneer de onderzeeboot zich in minder warme omstandigheden bevindt, zoals vorig jaar in de Baltische Zee, trainen de zogenoemde kikvorsmannen de ontsnapping. De mariniers gaan met al hun uitrusting door een heel smalle buis naar boven en buiten, waarna ze hun scooter pakken en onder water navigeren.

Routine

Vanwege de beperkte ruimte en tijd en gebrek aan lucht is het een loodzware en zelfs voor mariniers spannende procedure. “Om het risico zo laag mogelijk te houden, moet dit een routineklus blijven”, stelt trainingsofficier Roland. “Daarom trainen we dit jaarlijks, waar ook ter wereld.”

dolfijn