02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 05

Nieuwsberichten

Marinierskazerne Rotterdam blijft open

De Van Ghentkazerne in Rotterdam blijft open. En het aldaar gevestigde Mariniers Opleidingscentrum blijft er gevestigd. Dat heeft Defensie-minister Jeanine Hennis-Plasschaert in een brief aan de Tweede Kamer gemeld.

Rotterdam hecht grote waarde aan militaire presentie dichtbij de grootste haven van Europa. Niet alleen uit oogpunt van welvaart en veiligheid. Maar ook om bij calamiteiten de civiele autoriteiten te ondersteunen. Door bezuinigingen dreigde de locatie te moeten sluiten. De Van Ghentkazerne blijft open nu de gemeente Rotterdam en het ministerie van Veiligheid en Justitie medegebruiker worden. Dat gebeurt tegen betaling van een gebruikersvergoeding. De verhuizing van het Mariniers Trainingscommando van Doorn naar de nieuw te bouwen Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen wordt door het openblijven van ' Rotterdam' niet beïnvloed.

Marinierskazerne Rotterdam blijft open

Nederlanders weg uit Kandahar

De laatste militaire post op Kandahar Airfield (KAF) is na 7,5 jaar gesloten. Een sluitingsceremonie van de zogenoemde Aerial Port of Debarkation (APOD) markeerde vorige week het einde van de Nederlandse aanwezigheid op KAF.

Een APOD is een bemande doorvoerpost voor personen en materieel. KAF was in de tijden van de Taskforce Uruzgan (Kandahar) het belangrijkste knooppunt voor Nederlands militair luchtverkeer. Tot 2011 waren ook de in Afghanistan actieve F-16’s op het vliegveld bij Kandahar geplaatst. KAF is zo deel geworden van de Nederlandse militaire geschiedenis. “De raketaanvallen en ‘rampceremonies’ (voor overleden militairen, red.) op KAF zijn een blijvende herinnering in het geheugen van duizenden collega’s die uitgezonden zijn geweest”, aldus kolonel Max Droste, vertegenwoordiger van de resterende Nederlanders in Afghanistan. Dit jaar nog vertrekken ook de Nederlandse militairen uit het noordelijke Mazar-e-Sharif. 

Nederlanders weg uit Kandahar

Landmachters gaan samenwerken met ziekenhuizen

De Luchtmobiele Brigade van de landmacht gaat samenwerken met de ziekenhuizen in de omgeving. De brigade uit Schaarsbergen heeft hierover vorige week afspraken gemaakt met De Gelderse Vallei in Ede en het Arnhemse hospitaal Rijnstate.

De algemeen militair verpleegkundige (AMV’er) mogen daar nu hun verplichte aantal 'patiëntcontacten'  op peil houden. Daarmee tonen de AMV' ers aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. Vanwege oefeningen en uitzendingen is dat bij de brigade soms lastig.
Door de gemaakte afspraak blijft de kwaliteit van zorg bij Defensie op het juiste niveau. Voor de ziekenhuizen betekent de komst van militair personeel extra geneeskundige capaciteit die niet op de eigen kosten drukt. De samenwerking tussen 11 Luchtmobiele Brigade en ziekenhuizen gaat verder: de militairen gaan teambuilding verzorgen en samen met de ziekenhuizen rampenscenario’s beoefenen.

Landmachters gaan samenwerken met ziekenhuizen

‘Kenau neemt heft in handen’

‘Bij Alkmaar begint de victorie’, zo luidt een gezegde. De moed van Haarlemmers legde echter het fundament voor het einde aan de Tachtigjarige oorlog. Kenau Simonsdochter Hasselaer had daarbij een belangrijke rol.
Els Kloek schreef over haar een verfrissend boek, dat minister Jeanine Hennis-Plasschaert vorige week samen met de actrice Sophie van Winden in het Rijksmuseum in ontvangst nam. Het boek ‘Kenau en Magdalena. Vrouwen in de tachtigjarige oorlog’ gaat over vrouwen die knokken. Vandaar de link met Defensie. Minister Hennis: “Ik kom elke dag mannen en vrouwen tegen die letterlijk willen knokken voor onze vrede, vrijheid en welvaart. In de moderne krijgsmacht hebben vrouwen een bijzondere meerwaarde. Diversiteit is van cruciaal belang voor succes. Dat hebben we gezien in Irak en Afghanistan.” Vrouwen nemen de rol die hun toekomt, aldus Hennis. “Net als Kenau en Magdelena doen ze dat op hun eigen wijze. Op de manier die hen het beste past. Kenau deed het letterlijk: het heft in eigen hand nemen.”
Kenau en Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige oorlog. ISBN 9789460041587

Kenau boekuitreiking

Veteranenverhalen gezocht

Het Comité Nederlandse Veteranendag is op zoek naar bijzondere veteranenverhalen. Die zijn bestemd voor het boekje ‘Jubileumverhalen’, dat ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Nederlandse Veteranendag wordt uitgebracht. De deadline voor inzending is 30 maart.

‘Jubileumverhalen’ verschijnt 28 juni, op de 10de Nederlandse Veteranendag. Doel van het project is ‘het verhaal’ van de Nederlandse veteraan vertellen. Zulke vertelsels dragen volgens het comité bij aan erkenning en waardering  van de ruim 130.000 Nederlandse veteranen. De 10 meest bijzondere verhalen worden geselecteerd door een jury, voorgezeten door oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet. De jury zoekt vooral verhalen die nog niet bekend zijn bij een breed publiek. Elke veteraan of niet veteraan kan zijn verhaal tot en met 30 maart 2014 insturen via veteranendag.nl.

Veteranenverhalen gezocht