x

10 | 06

Prominente rol KM in Oostzee

De Koninklijke Marine is de komende weken met 7 schepen in de Oostzee aanwezig. Samen met 19 NAVO-partners doet Nederland mee aan Baltic Operations (BALTOPS). Het is de grootste jaarlijkse NAVO-oefening in het gebied. Nederland heeft dit jaar de leiding over verschillende internationale (vloot)eenheden. Vrijdag is de oefening van start gegaan en deze duurt tot en met 20 juni. In totaal zijn de landen vertegenwoordigd met circa 9.000 militairen, meer dan 50 marineschepen en zo’n 85 vliegende eenheden. Het doel van de oefening is bijdragen aan maritieme veiligheid en stabiliteit in de regio. Daarnaast zorgt de oefening voor een nauwere samenwerking met de Baltische staten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk amfibische operaties uit te voeren. Zo draagt de oefening bij aan de gereedheid van de NAVO-lidstaten.

Nederland leidt tijdens BALTOPS een van de 4 amfibische taakgroepen. Hiervoor is de Maritime Battle Staff (MBS) van de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) afgevaardigd. Dit is een samengestelde uitzendbare en operationele staf. Tijdens BALTOPS geeft de MBS vanaf het Landing Platform Dock Zr.Ms. Johan de Witt leiding aan Nederlandse schepen, eenheden van het Korps Mariniers, het Duitse See Batallion, het Britse Royal Marine Commando, het United States Marine Corps, Zweedse mariniers en een Poolse eenheid. Commandant NLMARFOR commandeur Arjen Warnaar: “BALTOPS biedt ons de kans om als NAVO-lidstaten gezamenlijk te trainen en onderlinge banden te versterken, maar vooral ook om te laten zien dat we gereed zijn. Dit betekent dat we kunnen optreden op en vanuit zee, maar ook in de lucht en op het land. De komende weken mag Nederland een van de 4 amfibische taakgroepen leiden in deze oefening, waarbij we alle betrokken eenheden in actie gaan zien.”

De Nederlandse marineschepen die verder nog deelnemen aan de oefening zijn de mijnenjagers Zr.Ms. Willemstad, Makkum en Zierikzee, het torpedowerkschip Zr.Ms. Mercuur, het patrouillevaartuig Zr.Ms. Holland en het ondersteuningsschip MV Geosea. Verder wordt er van de gelegenheid gebruikgemaakt om toekomstige zeeofficieren praktijkervaring op te laten doen. De Defensie Duikgroep maakt de grote Nederlandse bijdrage aan BALTOPS compleet.

Het is voor het eerst dat Zweden als NAVO-lidstaat meedoet. De VS heeft de algehele leiding over de 53e editie van BALTOPS. Andere deelnemers zijn onder meer België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Letland, Litouwen, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en Turkije.

Een groot vlootverband op de Oostzee.
x

16 | 05

Marine onderschept 2.177 kilo cocaïne in Caribisch gebied

Zr.Ms. Groningen heeft 2.177 kilo cocaïne onderschept in het Caribisch gebied. Dat gebeurde al op 16 mei, maar is nu pas bekendgemaakt. De drugs zaten aan boord van 2 go-fasts. Deze snelle bootjes werden ontdekt door een maritiem patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied. Zr.Ms. Groningen zette daarop koers naar de verdachte vaartuigen. De aan boord gestationeerde Amerikaanse helikopter steeg in de omgeving van de go-fasts op. Ook beide FRISC's van de Groningen werden ingezet. Op deze onderscheppingsboten zaten militairen van het Fleet Marine Squadron en een Amerikaans maritiem wetshandhavingsteam. Na schoten op de buitenboordmotoren gaven de 4 verdachten zich pas over. Ze zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht, net als de drugs. De cocaïne is inmiddels vernietigd. De verdachten worden in Amerika berecht.

Een helikopter staat op het helidek van Zr.Ms. Groningen. Op de voorgrond ligt de grote drugsvangst.
x

22 | 05

Nieuwe pensioenregeling voor burgers en militairen

Defensie en de vakbonden hebben een plan gemaakt voor een nieuwe pensioenregeling. Dit is nodig door de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen. Het huidige pensioenstelsel past niet meer bij deze tijd. Daarom heeft het kabinet samen met werkgevers en werknemers nieuwe afspraken gemaakt in het Pensioenakkoord. Defensie en de vakbonden wilden zo dicht mogelijk bij de oude regeling blijven. Ze hebben een goed resultaat bereikt dat rekening houdt met de belangen van alle (voormalige) medewerkers en gepensioneerden. De vakbonden leggen nu de nieuwe pensioenregeling en de overgang hiernaar voor aan hun leden. Ook verenigingen van gepensioneerden hebben hun mening gegeven. Over de nieuwe pensioenregeling voor militairen overlegt Defensie met de vakbonden. Voor burgermedewerkers gebeurt dit in de Pensioenkamer, een overleg tussen werkgevers en werknemers vanuit de overheid en het onderwijs. Als de vakbondsleden instemmen, komt er een definitief akkoord over de nieuwe pensioenregeling en de overgang daar naartoe. Daarna kan pensioenfonds ABP beginnen met de uitvoering van de nieuwe regeling. Deze gaat in op 1 januari 2027. Defensie en de vakbonden organiseren binnenkort bijeenkomsten, zowel fysiek als online, om de nieuwe pensioenregeling uit te leggen. Het is belangrijk dat alle medewerkers goed geïnformeerd zijn over de veranderingen en wat deze voor hen betekenen.

Een weegschaal met bankbiljetten en muntjes erop.
x
x

11 | 07

Veteranendag Koninklijke Marine

Het CZSK houdt op donderdag 11 juli 2024 de Veteranendag Koninklijke Marine in Den Helder. Tijdens dit terugkerende evenement bedanken we onze veteranen voor hun inzet, nu en in het verleden. Traditiegetrouw komen zo’n 3.000 CZSK-veteranen naar de marinebasis te Den Helder om (oud-)collega’s te ontmoeten en gezamenlijk herinneringen op te halen. “Als Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten hecht ik veel waarde aan deelname van een zo groot mogelijk aantal CZSK-veteranen aan deze dag”, aldus schout-bij-nacht Harold Liebregs. “Dit betreft ook de CZSK-veteraan in actieve dienst. Veteranen mogen trots zijn op de veteranenstatus en het werk dat ze in bijzondere omstandigheden hebben uitgevoerd in het belang van Nederland. Ik wil u en uw medewerkers dan ook vragen zich op te geven voor dit evenement.” Net als vorig jaar is de Veteranendag ook dit jaar opengesteld voor (post-actieve) CZSK-medewerkers die (nog) geen veteranenstatus hebben. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2024 onder vermelding van het Peoplesoft-nummer via: Marineveteranendag@mindef.nl.

Een banier op de kade in De Helder met de tekst ‘Marine Veternanendag’.
x
Poster van de tentoonstelling ‘Hellships. Gevangen op zee’.

15 | 06

Tentoonstelling over Hellships in Marinemuseum

De Birma-Siamspoorweg, de Pakan Baroespoorweg, het vliegveld Changi in Singapore en de Japanse kolenmijnen zijn voorbeelden van bekende én beruchte locaties waar tijdens de Japanse bezetting (1942–1945) arbeiders onder dwang moesten werken. Vanuit Nederlands-Indië transporteerden de Japanners 120 duizend krijgsgevangenen en burgergeïnterneerden en meer dan 300 duizend Indonesische dwangarbeiders (romusha’s) op zogenoemde Hellships richting de werkkampen. Aan boord van de schepen werden de gevangenen aan hun lot overgelaten en zij leden zwaar onder het gebrek aan voedsel, water, medische zorg en slechte hygiënische omstandigheden. Onder constante dreiging van geallieerde aanvallen konden zij geen kant op en zaten zij gevangen op zee. Ruim 220 Hellships maakten 276 vaarten in Zuidoost-Azië, naar China en Japan, waarbij 22 tot 27 duizend dodelijke slachtoffers vielen. De geschiedenis van de Hellships is bij het grote publiek nauwelijks bekend. De tentoonstelling ‘Hellships. Gevangen op zee’ vertelt het verhaal van hen die stierven, overleefden en gaat over de generaties daarna. Over degenen die de oorlog niet meemaakten, maar er wel door werden getekend. De tentoonstelling is vanaf 15 juni te zien in het Marinemuseum in Den Helder.