x

09 | 03

Zr.Ms. Tromp op wereldreis

Zr.Ms. Tromp is op 9 maart uitgevaren voor Pacific Archer, een reis om de wereld in 6 maanden. Aan boord bevindt zich ook een NH90-boordhelikopter. Tijdens de reis neemt de ruim 200-koppige bemanning deel aan diverse oefeningen en operaties met bondgenoten en partners. Het Luchtverdedigings- en Commandofregat (LCF) vaart via de Middellandse Zee naar de Rode Zee. Daar gaat de Tromp een maand lang deelnemen aan de door de Amerikanen geleide missie Prosperity Guardian.

Na deelname aan deze missie, ter bescherming van de scheepvaart tegen aanvallen door Houthi’s uit Jemen, vervolgt het LCF de reis naar de Indo-Pacific. Het schip keert uiteindelijk terug via het Panamakanaal, het Caribisch gebied en de Atlantische Oceaan. De thuiskomst in Den Helder is voorzien voor september. De reis biedt waardevolle ervaring op het gebied van operaties, onderhoud en logistiek en onderstreept het belang van vrije doorvaart over zee. Pacific Archer biedt tevens goede mogelijkheden om de militaire en diplomatieke banden in de Indo-Pacific aan te halen.

Bemanningsleden van de Tromp en de boordhelikopter zwaaien naar vrienden en familie, terwijl anderen elkaar omhelzen ten afscheid.
x

15 | 03

Ook tweede schip naar Rode Zee?

Naast Zr.Ms. Tromp zal binnen afzienbare tijd mogelijk ook het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman naar de Rode Zee vertrekken, om deel te nemen aan operaties ter bescherming van de internationale scheepvaart tegen aanvallen van de Houthi's uit Jemen. Mocht het kabinet hiertoe besluiten, dan zal de Karel Doorman binnen de EU-missie Aspides andere schepen bijstaan en bevoorraden.

De Karel Doorman in de haven van Den Helder.
x

07 | 04

Speciale vertoning documentaire voor Libanon-veteranen

De documentaire ‘In dienst van de vrede’ over de UNIFIL-missie in Libanon gaat op 27 maart in première bij een aantal filmhuizen in Nederland. Op verzoek van regisseur Jelmar Hoekstra van Playback Images is er voor veteranen en (andere) defensiemedewerkers op 7 april een speciale vertoning in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Aanvang is om 14.00 uur, tickets à € 5,- zijn te bestellen via https://nmm.nl/tickets. In deze documentaire wordt teruggeblikt op deze bijzonder complexe missie en het ingewikkelde conflict in de regio, door onder andere oud-Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm. Van Uhm en Hoekstra zijn bij de vertoning van 7 april aanwezig in het NMM. Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan het tweetal.

Een YP-pantservoertuig in Libanon en generaal van Uhm.
x

13 | 08

AVOM-reünie Noordoost-Nederland

De afdeling Salland van de Algemene Vereniging Oud en actief-dienend personeel van de Koninklijke Marine houdt op 13 augustus 2024 een reünie. Deze is bedoeld voor leden en andere veteranen, oudgedienden, partners en begeleiders uit Salland, Gelderland, Drenthe en Friesland. Mede dankzij ondersteuning van het V-fonds blijven de kosten beperkt tot € 10,- per persoon. Plaats van handeling is de Brasserie van de Camping Sie-es-an, te Balkbrug. Inloop is om 16.30 uur en de barbecue begint om 17.00 uur. Opgave en meer info bij Jan Hopster, voorzitter AVOM afdeling Salland via 06-1419 7010 en hopster1@xs4all.nl.

x

30 | 05

Herdenking overleden marinepersoneel

De zestiende herdenking van overleden personeel van CZSK vindt op 30 mei 2024 plaats bij het brugcomplex van Hr.Ms. De Ruyter bij het Marinemuseum in Den Helder. Met deze bijeenkomst wordt blijk gegeven van respect en waardering voor overleden militairen en burgermedewerkers van CZSK. Tevens wordt steun betuigd aan de nabestaanden. De nabestaanden, commandanten/hoofden van dienst en chefs der equipage, ten tijde van overlijden van de medewerker, ontvangen een uitnodiging voor de herdenking.

Op 29 mei 2008, tijdens de eerste herdenking, zijn alle in actieve dienst overleden KM-militairen en burgermedewerkers van het CZSK, vanaf 5 september 2005 (de oprichtingsdatum van het CZSK), herdacht. Nabestaanden die toen of later hebben aangegeven ook in de toekomst deel te willen nemen aan de herdenkingen, ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

De bijeenkomst begint om 10.30 uur met een ontvangst in gebouw Dukdalf. De herdenking zelf begint om 11.00 uur, waarna de aanwezigen zich verplaatsen naar het monument Schaduwen van Licht. Hier zullen de plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten en vertegenwoordigers van de nabestaanden een krans leggen. Aansluitend bestaat ook voor anderen de gelegenheid bloemen te leggen. Hierna is er een lunch voor de nabestaanden. Voor belangstellende collega’s bestaat de mogelijkheid aanwezig te zijn bij de herdenking, bloemen te leggen en deel te nemen aan de lunch. Zij kunnen zich tot en met 3 mei 2024 aanmelden via czsk.herdenking@mindef.nl.

Het monument genaamd Schaduwen van Licht in Den Helder.
x

27 | 06

Rehabilitation Triathlon

De Britse Royal Navy houdt op donderdag 27 juni 2024 een Rehabilitation Triathlon in het Zuid-Engelse Plymouth. Dit evenement is specifiek gericht op personeel dat door langdurige ziekte, blessures of verwondingen een lang rehabilitatie of re-integratie-traject achter de rug heeft. Dit geldt voor zowel mariniers als personeel van de vloot. Het doel van de Rehabilitation Triathlon is om de deelnemers te sterken in het feit dat de moeilijke periode achter de rug is, hen samen te brengen met lotgenoten en weer vertrouwen te geven in de toekomst. Ook deelnemers uit Nederland zijn welkom in Plymouth. De sporten die beoefend worden zijn:

  • Zwemmen: 400 meter en 200 meter;
  • Fietsen: 12 kilometer en 6 kilometer;
  • Roeien (statisch): 5 kilometer en 2,5 kilometer.

Deze afstanden kunnen ook in estafettevorm uitgevoerd worden, met 2 of 3 personen. Spreekt het evenement u aan en denkt u in de doelgroep te passen, dan kunt u zich tot 19 april opgeven bij Bureau Case Coördinatie van CZSK, via: Bureau.Case.Coordinatie@mindef.nl. Het organiserend comité zal bij te grote aantallen overgaan tot een selectie. De geselecteerden zullen vervolgens worden uitgenodigd voor een nadere kennismaking en een pasmoment voor (sport)kleding.

Poster van het evenement.
x

15 | 03

De marine komt naar je toe deze zomer!

Bekijk het schema en zie bij welke evenementen de Roadshow allerlei leuke activiteiten houdt!

De cover van het boek.

15 | 03

Wie geïnteresseerd is in de verhalen achter de voormalige Hr.Ms. Mercuur (1954-1987), kan daar sinds kort alles over lezen. Auteur Paul Goossen stak zijn vrije tijd de afgelopen 2,5 jaar in het project. “Er is nooit eerder grondig archiefonderzoek gedaan”, vertelt de liefhebber van de marine in ‘Onverschrokken overleefster'. Van oceaanmijnenveger Hr.Ms. Onverschrokken tot museumschip Mercuur’, neemt Goossen de lezer mee in het bijzondere verhaal achter het vaartuig, dat in totaal 50 buitenlandreizen maakte.

In 1954 kwam het schip als oceaanmijnenveger vanuit de VS naar Nederland, waarna het direct de reservevloot inging. Na een grondige metamorfose ontwaakte het schip in 1971 uit haar ‘Doornroosjeslaap’. “Op dat moment kwam het eigenlijk pas tot leven”, aldus Goossen. In zijn boek laat hij ook meer dan 10 oud-opvarenden aan het woord. Het werk is een hommage aan de personen die het schip tot driemaal wisten te redden van de sloop. Het boek is verkrijgbaar aan boord van museumschip Mercuur in Vlissingen, maar ook via elke (online-)boekhandel aan te schaffen voor € 34,95.