Column Chef der Equipage Commando Zeestrijdkrachten

Dat deze titel één van mijn speerpunten is, zou geen verrassing mogen zijn. Maar hoe gaan we dit bereiken, vraag ik mijzelf ook dagelijks af. In de vele gesprekken met collega’s, in de afgelopen weken, is dit onderwerp dan ook vaak ter tafel gekomen. In deze gesprekken hoorde ik ook de zorgen die er zijn rond goede collega’s die de marine verlaten.

Er is veel focus op instroom van nieuw personeel; hiervoor worden allerlei initiatieven in het leven geroepen, zoals het Dienjaar en horizontale instroom. Daarnaast zit de werving bij Defensie ook niet bepaald stil; denk alleen al aan de campagne ‘Generatie D’. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal sollicitaties de afgelopen tijd met 30 procent is toegenomen. Dat potentiële nieuwe collega’s niet ‘morgen’ al opgeleid aan boord staan, hoef ik niet uit te leggen. Hiervoor moet er spreekwoordelijk ‘nog heel wat water door de Rijn’.

Grote uitdagingen zien we tegelijkertijd in de opleidingscapaciteit. Door een tekort aan instructeurs worden vakopleidingen soms niet aansluitend op de Eerste Maritieme Militaire Vorming gegeven. Hierdoor moeten jonge collega’s soms maanden wachten op de vervolgopleiding. Zo’n situatie vraagt veel van hun flexibiliteit, maar zet ook ons aan het denken. Mede hierdoor ontstaan er goeie ideeën, om alles werkbaar te houden. Laten we die omarmen en onze jonge collega’s vooral ook duidelijk maken dat we er alles aan doen om hen niet onnodig lang te laten wachten.

‘Met de ambities van het defensiepersoneel is niets mis’

Terwijl er veel focus is op de instroom van nieuw personeel, bestaat soms de indruk dat er te weinig aan behoud van ervaren personeel gedaan wordt. Dat dit gevoel leeft kan ik mij zeker voorstellen, maar ik wil graag aangeven dat er wel degelijk van alles aan gedaan wordt om personeel binnen de poort te houden. Dat dit niet altijd zichtbaar is – of nog niet altijd het gewenste resultaat heeft – moet ik toegeven. Vandaar ook de call to action op de HR Vernieuwingsdag in Stroe, waar ik enkele weken geleden aanwezig was, samen met Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal René Tas.

Het rapport van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) ‘Drijfveren bij Defensie’, dat in november 2023 uitkwam, laat zien dat er met de ambities van het defensiepersoneel niets mis is. Er komen dan ook veel goeie ideeën van de werkvloer om de tevredenheid en het werkplezier te verhogen. Deze ideeën komen vervolgens veelal terug in de plannen van de HR-vernieuwing. Het is nu zaak dat we vaart zetten achter de implementatie van deze vernieuwing, zodat de werkvloer daadwerkelijk resultaten gaat zien. Graag eindig ik met de boodschap, waarmee de IGK zich in Stroe al tot de defensieleiding richtte: ‘Call to Action!’.

Adjudant ODND René Heeringa
Chef der Equipage Commando Zeestrijdkrachten