Tekst bewerking LTZ 2OC (SD) Joost Margés
Foto en illustraties Mediacentrum Defensie

Integer handelen zou vanzelfsprekend moeten zijn

Als Defensie beschermen wij wat ons dierbaar is. Dit doen we door te vechten voor vrede en voor de veiligheid van ons Koninkrijk. Om dit zo goed en professioneel mogelijk te kunnen doen, zullen we integer moeten handelen. Zoiets zou binnen elke organisatie vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat niet altijd.

Binnen Defensie is beschreven wat integriteit inhoudt: het moreel juist oordelen, beslissen en handelen, rekeninghoudend met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen. Indien sprake is van een integriteitsschending, dan gaat het om een handeling of het nalaten daarvan, waarbij de Gedragscode Defensie en de Gedragsregels Defensie geschonden worden.

Misbruik van de dienstauto is een schending van de zakelijke integriteit. (Foto: SM Maartje Roos)

Wat als je een integriteitsschending ervaart?

Op allerlei manieren kan een integriteitsschending plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn schendingen van de zakelijke integriteit, zoals diefstal van defensiespullen en misbruik van een dienstauto, maar ook pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie en kwaadsprekerij. Defensie wil iedereen een (sociaal) veilige werkomgeving bieden. Binnen je team bespreken van wat (sociale) veiligheid inhoudt is essentieel. Als grenzen overschreden worden, dan kan juist een veilige werkomgeving ruimte bieden om elkaar aan te spreken op verkeerd gedrag.

Advies vragen of meteen melden?

Elkaar aanspreken helpt vaak, maar niet iedereen voelt zich vrij om dit te doen. Als je liever hulp inroept, dan kun je advies vragen aan je leidinggevende, contact opnemen met een vertrouwenspersoon of je direct wenden tot het Meldpunt Integriteit Defensie. Dit is te bereiken via 070-3765915 of meldpunt.integriteit.defensie@mindef.nl. Wil je daadwerkelijk een integriteitsschending melden, dan kan dat nu ook eenvoudig via het nieuwe webformulier van het Meldpunt Integriteit Defensie van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Dit is te vinden op intranet en in de Mijn Defensie-app (onder de tegel: ‘Melden’).

Defensie wil iedereen een (sociaal) veilige werkomgeving bieden. (Foto: SM Gerben van Es)

Hoe wordt een melding behandeld?

Als je melding maakt van een integriteitsschending, neemt een medewerker van het Meldpunt Integriteit Defensie binnen 1 werkdag contact met je op om de vervolgstappen te bespreken. Uiterlijk binnen 1 week, maar bij spoed eerder, komt ook een adviseur Integriteit van de COID in de lucht. Na het bespreken van jouw melding wordt deze (al dan niet geanonimiseerd) voorgelegd aan je leidinggevende en andere belanghebbende functionarissen. Indien je niet wilt dat je melding bij de leidinggevende terechtkomt, dan gebeurt dat niet.

Wat is de rol van de leidinggevende?

Uitgangspunt blijft dat de leidinggevende voor medewerkers het eerste aanspreekpunt is. Vervolgens kan deze ofwel gebruikmaken van het webformulier op intranet of rechtstreeks de adviseur Integriteit consulteren over de juiste aanpak van een melding. De leidinggevende blijft tijdens het proces verantwoordelijk voor de eigen medewerkers en voor de beslissingen die genomen moeten worden. De leidinggevende zal altijd via de COID geïnformeerd worden over meldingen die zijn of haar eenheid aangaan, indien de medewerker ervoor heeft gekozen een melding te doen. Mocht de leidinggevende echter zelf het onderwerp van een melding zijn, dan gaan die betrokkenheid en verantwoordelijkheid vanzelfsprekend naar een ‘hoger dek’.

De leidinggevende is voor medewerkers het eerste aanspreekpunt. (Foto: SGT Aaron Zwaal)

Geen melding, wel vragen?

Wil je geen melding doen, maar heb je wel vragen over een integriteitskwestie, dan kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of de adviseur Integriteit van het eigen defensieonderdeel of bij het Servicepunt Integriteit Defensie van de COID, via: 088-9500500 of servicepunt.integriteit.defensie@mindef.nl. Meer informatie over de Gedragscode Defensie vind je op: www.defensie.nl/gedragscode.