Tekst RITM Jessica Bode
Foto SGT Gregory Freni, ANP en archief

BRIGGENMARNS Peter-Jan de Vin over situatie Caribisch gebied

‘De Doorman is als een Zwitsers zakmes’

De reis

Zr.Ms. Karel Doorman vertrekt richting De West. Of het schip bij de Bovenwindse of Benedenwindse eilanden wordt gestationeerd, daarover komt onderweg duidelijkheid. De overtocht duurt 11 dagen.

Met de inzet van het grootste marineschip Zr.Ms. Karel Doorman biedt Defensie vanaf eind deze maand op grote schaal ondersteuning aan het door corona getroffen Caribische gedeelte van Nederland. Commandant Zeemacht Caribisch Gebied brigadegeneraal der mariniers Peter-Jan de Vin is blij met de hulp. “De Doorman is als een Zwitsers zakmes.”

De generaal doelt hiermee op de veelzijdigheid van het schip met 268 enablers, dat maandag richting De West vaart. “Door al de faciliteiten aan boord kunnen we makkelijker en sneller anticiperen op alles wat nog komen gaat.”

Vorige week werd gestart met het treffen van voorbereidingen om het schip operationeel te krijgen.

Mensen en middelen verplaatsen

Stel dat de lokale transportketen wegvalt en supermarkten niet meer bevoorraad kunnen worden, dan kan Zr.Ms. Karel Dooman als transportschip middelen van A naar B brengen. Dat geldt ook voor mensen. Telefonisch vanuit Curaçao legt de generaal uit: “Ook kan deze tanker de kustwacht ondersteunen en dankzij de medische faciliteiten (met chirurgisch team, red.) kan de lokale gezondheidszorg worden geholpen. En vergeet de 2 Cougar-helikopters niet. Ook die kunnen mensen en middelen verplaatsen. Ideaal nu het vliegverkeer en de scheepvaart nagenoeg stil liggen.” 

Orkaanseizoen

Dat Zr.Ms. Karel Doorman in deze periode naar de Carib vaart, heeft volgens de generaal nog een enorm groot bijkomend voordeel. “Vergeet niet”, begint De Vin, "Vanaf 1 juni begint het orkaanseizoen. Normaal gesproken ligt Zr.Ms. Pelikaan op Curaçao, maar die is voor onderhoud in Nederland. Zonder de Doorman is er hier geen ondersteuningsschip. En dat kan best eens nodig zijn. Uit de laatste voorspelling blijkt dat er dit seizoen 2 tot 5 major hurricanes worden verwacht.”

2x per week

Op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten geldt een complete lockdown. Concreet betekent dit dat de grenzen dicht zijn, er een avondklok is ingesteld en dat inwoners alleen naar buiten mogen voor boodschappen en werk. En niet om bijvoorbeeld de hond uit te laten of een rondje te hardlopen. Op basis van het kenteken krijgen inwoners 2 keer per week een tijdslot aangewezen waarop ze boodschappen kunnen doen. In alle andere gevallen moet men thuisblijven. De controles zijn scherp.

Naast alle andere functies is de Doorman vooral ook een transportschip.

Besmettingen per eiland

Aruba heeft op dit moment 77 officieel bevestigde besmettingsgevallen, Curaçao 14, Sint-Maarten 40, St. Eustatius 2 en Saba en Bonaire 0. Op Sint-Maarten vielen 8 doden en op Curaçao 1. Als je die aantallen vergelijkt met de medische capaciteit, is de zorg op Sint-Maarten momenteel het grootst. Daar is al extra ic-capaciteit vanuit Nederland ingevlogen. Defensie heeft de goederen daar in ontvangst genomen en geholpen met het opbouwen van een noodhospitaal.
(Cijfers zijn van donderdag 9 april)

Lokale kranten voorspellen dat 50% van de beroepsbevolking werkloos kan raken

Van dag tot dag

De Boven- en Benedenwindse eilanden zijn nu vooral nog bezig met het bieden van zorg en het helpen van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Alles is erop gericht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Volgens Eugene Rhuggenaath, de premier van Curaçao, slaat de crisis ondertussen diepe wonden in de samenleving. “Die drijft op de toerismesector die nu is stilgevallen.” Lokale kranten voorspellen dat 50% van de beroepsbevolking werkloos kan raken. Rhuggenaath: “Wat je voelt is toenemende angst. In onze gemeenschap bestaan nauwelijks buffers. Mensen leven van dag tot dag.”

De bemanning van de Doorman is al in quarantaine geweest.

Wat doet Defensie in het Caribisch Gebied tijdens deze coronacrisis? 
 

‘Mogelijk meer illegalen vanuit Venezuela’

Curaçao

Defensie ondersteunt het Korps Politie Curaçao bij de handhaving en de controle op de lockdown-maatregelen en de avondklok. Het gaat met name om voertuigcontroles, omdat op basis van kentekens wordt bepaald wie wanneer naar buiten mag voor boodschappen. Ook worden onder meer patrouilles gereden langs de kust en er zijn statische observatieposten uitgezet. 

Daarnaast houdt de Kustwacht rekening met de mogelijkheid dat meer illegalen over zee de oversteek maken van Venezuela naar het Caribisch gebied. De angst bestaat dat zij het coronavirus meenemen.

“Op verzoek van de landen versterkt Defensie de lokale Kustwacht. Dat geldt overigens niet alleen voor Curaçao, maar ook voor Aruba. Dat doen we met extra mankracht, het stationsschip Zr.Ms. Groningen en 2 FRISCS”, vertelt brigadegeneraal der mariniers Peter-Jan de Vin.

‘Je ziet ook kleinschalige initiatieven ontstaan’

Aruba

Net als op Curaçao wordt op Aruba de lokale kustwacht ondersteund. Niet alleen met extra mensen, maar ook met een FRISC. Bovendien levert 32 Raiding Squadron een bijdrage op het land in de vorm van statische observatie en patrouilles langs de kustlijn. “Je ziet ook kleinschalige initiatieven ontstaan, zoals ondersteuning van de Voedselbank. Defensie had capaciteit over in de keuken en voedsel over van oefeningen die niet doorgingen. Dat eten hebben we, in goed onderling overleg met het land, uitgedeeld. Bovendien zijn we, net als op Curaçao en Sint-Maarten, actief in crisisoverleggen met lokale autoriteiten”, aldus De Vin. 

‘Hier is nog geen ondersteuning van de Kustwacht nodig’

Sint-Maarten

Op dit eiland ondersteunt het mariniersdetachement Sint-Maarten het Korps Politie Sint-Maarten met het handhaven van de lockdown-maatregelen. Hier is geen ondersteuning van de Kustwacht, omdat dit nog niet speelt. Bovendien worden hand- en spandiensten geleverd, zoals vorige week bij het ontladen van het vliegtuig vol ic-capaciteit. De mariniers hielpen daar ook met de opbouw van het noodhospitaal. 

'Hier zijn vooral zorgen om medisch vlak'

Bonaire, Saba en Sint-Eustatius

Op deze 3 eilanden is de rol van Defensie momenteel niet zo groot, omdat het virus hier nog nauwelijks voorkomt. Daarnaast wordt daar nog geen enkele vorm van onrust of openbare ordeverstoring waargenomen. De zorgen die er zijn, betreffen het medische vlak, maar dat is geen defensieverantwoordelijkheid. “Ik monitor de situatie wel, maar eventuele hulp moet altijd officieel aangevraagd worden. Er zitten daar overigens wel marechaussees voor de openbare orde en veiligheid.” 

Tweede Paasdag vertrok Zr.Ms. Karel Doorman naar de West, slechts uitgezwaaid door een gering aantal familieleden en vrienden. Zij lieten zich niet door de corona-maatregelen uit het veld slaan en wuifde de bemanning toch uit, maar dan op veilige afstand vanaf schiereiland Harssens.