Belangrijke stap: het ‘ontloggen’ van de organisatie

Deze titel klinkt misschien wat raar voor iemand die al sinds 1982 bij ‘de baas’ werkt. Maar onlangs heb ik het stokje overgenomen van mijn voorganger, generaal-majoor der mariniers Frank van Sprang. Ofwel: ik ben uw nieuwe Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten. Een functie waar ik erg veel zin in heb.

Wat mij al langere tijd opvalt, zeker in mijn afgelopen functie van Commandant Netherlands Maritime Force: op het moment dat we de trossen losgooien, worden mensen vrolijker. Lijken er meer zin in te hebben. Het zou me dan ook niet verbazen dat het gemiddelde cijfer, dat wij ons varende bedrijf geven, hoger uitkomt dan binnenliggend. Het wordt meer gewaardeerd als we met een EOD- of duikteam op een melding afgaan of met onze eenheid het veld in trekken, dan wanneer we achter de hekken van de kazerne, achter ons bureau zitten. En dat is logisch. Dat zou ook niet anders moeten zijn.

Dat neemt echter niet weg dat zaken ook ‘binnenliggend’ goed moeten zijn. Zelfs beter moeten. Ik ben ervan overtuigd dat het dan ook leuker wordt. Een belangrijke stap hierin is het minder log maken van de organisatie, het ‘ontloggen’, zeg maar. Meer focus op het product, want daar gaat het tenslotte om. Dit is iets waar ik me nadrukkelijk op wil richten, de komende jaren. Niet eenvoudig, want anders hadden we het natuurlijk al lang opgelost.

Op dit gebied heeft mijn voorganger onlangs belangrijke stappen gemaakt, met de positionering van de Groepscommandant en de oprichting van de Directie Integrale Bedrijfsvoering (DIB&B). Deze maatregelen versterken niet alleen het productgericht denken en handelen binnen onze organisatie, maar verbeteren ook de integraliteit van bedrijfsvoering en bestuur. Hier worden we allemaal beter van.

We spreken nu dus niet meer over Groepsoudsten, maar over Groepscommandanten (Groot Bovenwatereenheden, Mijnendienst, Onderzeedienst en Operationele Eenheden Mariniers).

De belangrijkste verandering zit hem natuurlijk niet in de naamwijziging op zich. Die zit hem in waar hun verantwoordelijkheid ligt en welke ondersteuning zij daarbij gaan krijgen.

De Groepscommandanten bewaken de kwaliteit van het integrale eindproduct van hun groep. Zij worden daarbij ondersteund vanuit de procesorganisatie van het CZSK. De Groepscommandanten vallen rechtstreeks onder mij. Samen met de Commandant Korps Mariniers en de Commandant Netherlands Maritime Force stuur ik de Groepscommandanten aan. Ik verwacht hier veel van. 

Door de oprichting van de nieuwe DIB&B ontstaat een nieuwe Directie Personeel & Organisatie (DP&O) die de afdelingen P&O, Opleidingen Koninklijke Marine en Geneeskundige & Personele Zorg aanstuurt. Mijns inziens een enorme verbetering in een tijd waarin de aandacht voor personeel en bedrijfsvoering sterk is toegenomen en in de toekomst nog verder zal toenemen.

Met vertrouwen en veel plezier kijk ik uit naar de komende jaren, waarbij mijn focus ligt op het verder doorvoeren van een meer efficiënte, productgerichte, bedrijfsvoering.

Schout-bij-nacht Huub Hulsker
Plaatsvervangend Commandant Zeestrijdkrachten