Tot vorige maand plaatste de redactie hier maandelijks de personeelsmutaties.


Het was een van de meest populaire pagina’s van Alle Hens. Marinemensen vinden het erg leuk om bij te houden welke collega’s bevorderd zijn en om te zien wie er na jaren trouwe dienst met Functioneel Leeftijd Ontslag is gegaan.

Echter! De publicatie van deze persoonlijke informatie is recent getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG in de volksmond. Het gevolg is dat de mutaties niet langer op internet gepubliceerd mogen worden. Momenteel bekijken we of het mogelijk is om de gegevens wel via intranet bekend te stellen. Hierover later mee.

Redactie Alle Hens