x

07 | 10   Ceremoniële reservisteneenheid van start

De officiële oprichting van de eenheid Ceremonieel/Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking van de Koninklijke Marine Reserve (KMR) vond afgelopen maandag plaats. Op de Rotterdamse Van Ghentkazerne werd de eenheid – onderdeel van het project Fleet Marine Squadron – officieel overgedragen aan de KMR. Deze moet de druk verlichten op operationele marinierseenheden door inzet bij ceremonieel of voor civiele instanties, zoals bij beveiliging en transport.

Onder het toezien van de voltallige groep (57 reservisten, vloot en mariniers) droeg projectleider LTZ 1 (SD) Kees-Jan Mink ceremonieel het stokje over aan KLTZ (SD) Riekus Hatzmann, commandant KMR. Hiermee was de overgang van project naar eenheid een feit. Vervolgens werd deze overgedragen aan haar eerste commandant, MAJMARNS Jurriaan Geul. Hatzmann wees op de noodzaak van perfectie: “Alle inzetten staan in de schijnwerpers. Als draagploeg, als erewacht of als vaandelwacht: altijd zullen de ogen van burgers en defensiecollega’s op u gericht zijn. Uw kracht: u doet dit omdat u het eervol en respectvol werk vindt.”

De groep is afgelopen maanden opgeleid onder regie van AOOMARNS Ed Oosterom, Hoofd Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. In de pilotfase is de eenheid bijvoorbeeld al ingezet bij de 4 Mei-herdenking, Nationale Taptoe en het ceremonieel trainen van CZSK-eenheden. Tijdens de ceremonie waren de betrokkenen aangetreden in boord- of gevechtstenue. “Na afloop van deze overdracht wordt er getraind voor de volgende inzet; meteen aan het werk”, aldus Mink.

x

12 |10  'Mee op missie' in Mariniersmuseum

Het Mariniersmuseum daagt bezoekers uit! Vanaf 12 oktober vervaagt de grens tussen tentoonstelling en escaperoom in de experience ‘Mariniers op Missie’ (adviesleeftijd 8+). Bezoekers vormen hierbij een team (2-6 mensen) en kiezen 1 van 3 missies uit om te volbrengen: een reddingsmissie in het bos; een verkenningsmissie bij de poolcirkel; en de bevrijding van een gekaapt schip. Ieder teamlid krijgt een rang en heeft een eigen bijbehorende taak te verrichten. Zodra de bezoeker het missiegebied instapt, ervaart deze via geavanceerde audiotechniek de wereld van de mariniers. Spannende projecties, realistische scenario’s en een complete audiobeleving maken het een echte 4D-beleving. Check www.mariniersmuseum.nl voor meer informatie en openingstijden.

x

02 |10  ‘Breguet Atlantic in dienst bij Marineluchtvaartdienst 1969-1984’

Oud-Valkenburger, schrijver en veteraan Martin de Boer heeft op woensdag 2 oktober het boek ‘ Breguet Atlantic in dienst bij de Marineluchtvaartdienst 1969-1984’ op Maritiem Vliegkamp De Kooy gepresenteerd. In het rijk geïllustreerde boek beschrijft De Boer het wel en wee van dit Franse vliegtuig. Dit jaar is het 50 jaar geleden is dat de Breguet Atlantic bij vliegtuigsquadron 321 op het voormalige Marine Vliegkamp Valkenburg in dienst kwam. De eerste 2 boeken reikte de schrijver uit aan Hans Bax, bemanningslid van het eerste uur, en CDR b.d. Anne van Dijk, voorzitter van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer MLD. Met dit boek wil De Boer de herinnering aan de Breguet Atlantic levendig houden. Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Geromy BV en is via info@geromybv.nl te bestellen. De prijs bedraagt € 26.90.

x

27 | 09  Officier of arts?

In ‘Pro Patria et Patienti’ beschrijft Leo van Bergen de ontwikkelingen in de Nederlandse militaire geneeskunde vanaf de Napoleontische tijd, rond 1800, via de Belgische Opstand in 1830 en de 2 wereldoorlogen, tot en met de dekolonisatieoorlog in de jaren 1946-1949. In deze ruim 150 jaar passeren de opleiding en de positie van de militair-geneeskundigen de revue, evenals de (al dan niet gesimuleerde) ziekten en verwondingen waarmee zij zich geconfronteerd zagen. Ook komen zaken aan de orde die het werk bemoeilijkten, zoals stelselatige bezuinigingen en bedenkelijke arbeidsomstandigheden. Een terugkerend thema: of een militair arts in conflictsituaties in de eerste plaats als militair of als arts handelt. Leo van Bergen (1959) is medisch historicus en deed als auteur van dit boek onderzoek namens het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. ‘Pro Patria et Patienti. De Nederlandse militaire geneeskunde 1795-1950’ (ISBN: 978 94 6004 446 5), uitgeverij Vantilt, geïllustreerde paperback, 371 bladzijden, prijs € 29,50.

x

17 | 04   Vooraankondiging 20 jarige viering en reünie ISB

De Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), onderdeel van de landelijke Bond van Wapenbroeders, is de vereniging voor zowel actief-dienende militairen als oud-militairen van alle krijgsmachtdelen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Egyptische Sinaï of Israël hebben gediend. De vereniging is in 2000 opgericht en viert in 2020 haar vierde lustrum. En wel op vrijdag 17 april 2020. Meer over de lustrumviering annex reünie volgt medio januari 2020. Meer info via: secretariaat.isb@gmail.com en www.steenrode-baretten.nl.

x