Het was onlangs 2 jaar geleden dat vice-admiraal Rob Kramer het commando over de zeestrijdkrachten op zich nam. Met nog 2 jaar te gaan een mooi moment voor reflectie; hoe kijkt hij erop terug? In de eerste aflevering van een tweeluik vertelt hij aan Humberto Tan over successen en andere ontwikkelingen. Wat is er bereikt en waar liggen de grootste uitdagingen?

In deel 2 kijkt Commandant Zeestrijdkrachten vooruit, naar de komende 2 jaar van zijn commando en praat hij over de toekomst zoals hij die voor zich ziet.