09 | 06 Mariniers maken 75 jaar D-Day-sprong

60 Nederlandse mariniers maakten afgelopen weekend samen met Amerikaanse, Franse, Britse, Belgische, Roemeense en zelfs Duitse collega’s een parachutesprong boven Normandië. Dit deden zij uiteraard in de geest van de duizenden paratroopers die in de nacht van 5 op 6 juni 1944 achter de linies werden gedropt. (Video: SMJRBDAV Henry Westendorp)

x

12 | 06 NIMH pakt uit rond bevrijding

Het NIMH staat de komende anderhalf jaar uitgebreid stil bij 75 jaar bevrijding. Koop vanaf juni 2019 het tijdschrift 'Vrij!', kijk op www.75jaarvrij.nl en keer terug naar het einde van de Tweede Wereldoorlog, aan de hand van verhalen, films, foto’s, podcasts en nog veel meer.

x

25 | 05  KNRM waardeert Zr. Ms. De Ruyter

De commandant van Zr. Ms. De Ruyter ontving onlangs een Gouden Wimpel van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Zijn schip werd door het publiek verkozen uit een lijst van 10 door de KNRM genomineerde relaties. De eer viel de De Ruyter te beurt als dank aan de bemanning én het thuisfront voor het verkiezen van het reddingstation van de KNRM te Den Helder als goed doel, tijdens een maandenlange uitzending. Eén van de stemmers verwoordde het als volgt: “Deze mensen doen al meer dan genoeg voor volk en vaderland. Dat zij zich tijdens deze operatie ook nog eens inzetten voor het goede doel vind ik buitengewoon.”De Gouden Wimpel is een jaarlijks terugkerende waarderingsprijs voor relaties van de KNRM, die zich in het voorbije jaar hebben onderscheiden.

x

12 | 06 Geld PAM voor onderhoud ex-Hr. Ms. Mahu

De Post-actieve Marinevereniging timmert aan de weg en groeit snel. Zo liep er dit jaar voor het eerst een delegatie mee tijdens het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. Ook organiseert de vereniging geregeld verenigingsbijeenkomsten. Onlangs voeren bijvoorbeeld 20 mensen mee met de voormalige Hr. Ms. Mahu. Zij konden namens het bestuur van de PAM een cheque van € 500,- aanbieden voor onderhoud aan en verfraaiing van de Mahu. Dit werk wordt geheel door vrijwilligers gedaan. Mocht u interesse hebben om lid te worden van de PAM, kijk dan op www.postactievemarinevereniging.nl.

x

12 | 06 Eerste CLSK-speld ooit voor marine-militair

AOOTD Otto Wouters heeft vorige week uit handen van C-KMSL Vliegbasis Woensdrecht kolonel B.S.P. Kamstra een waarderingsspeld CLSK gekregen. Hij is de eerste marineman die de speld heeft gekregen. Hij kreeg de speld voor zijn uitstekende functioneren.

x

02 | 10 Reünie LDGB/MB/VGMRMB

Deze reünie vindt plaats op woensdag 2 oktober 2019 in gebouw Dukdalf, Hoofdgracht 4, 1781 AA Den Helder. De dag duurt van 10.00 tot 16.00 uur. Vanwege de gewijzigde locatie is er geen busvervoer beschikbaar. Meer info en opgave voor deelname via www.ldgb.nl en betaling van € 12,50 per persoon op bankrekening NL31INGB0006552879, t.n.v. Reünievereniging LDGB-KM, o.v.v. uw naam en e-mailadres. Uiterste datum van opgave is 15 september. 

x

13 | 08 Reünie AVOM Oost-Nederland

De Afdeling  Salland van de Algemene Vereniging van Oud- en actief-dienend personeel van de Koninklijke Marine (AVOM) houdt mede namens het hoofdbestuur van de AVOM op 13 augustus 2019 vanaf 16.00 uur een reünie met BBQ voor alle marine-veteranen en oud- marinepersoneel in Gelderland en Overijssel. Partners en begeleiders zijn van harte welkom, net als oud-marinemensen die die geen lid zijn van de AVOM, maar graag voormalige collega’s willen ontmoeten. De AVOM heeft onder andere afdelingen in Overijssel, Salland en Oost-Overijssel. Vandaar deze actie om de mogelijkheden te bezien van gezamenlijke activiteiten in Oostelijk Nederland. Door steun van het V-fonds zijn de deelnamekosten gering, namelijk € 15,- per persoon. De locatie is Buitensociëteit Deventer, Twelloseweg 1a, 7437 AS Steenenkamer/Deventer. Aanmelden bij Jan Hopster (06-14197010, jan@hopster.demon.nl). Meer info: www.avom.nl/Salland

x

12 | 07  36e Marine Golfdag

De 36e landelijke Marine Golfdag wordt op vrijdag 12 juli 2019 gehouden op de baan van Marine Golfclub Nieuwediep, te Den Helder. Behalve actief-dienende militairen en burgers binnen de KM, is ook oud-personeel welkom. Inlichtingen en aanmelden via: hw.den.ouden@quicknet.nl.