05

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 06

'Als het moet schouder aan schouder'

Tekst André Twigt
Foto USMC

Relatie Amerikaanse en Nederlandse mariniers hecht en onverbrekelijk

Gewoon zeggen hoe je over de ander denkt, was precies wat brigadegeneraal der mariniers Jeff Mac Mootry deed tijdens zijn recente bezoek aan Washington DC. “Zonder de Amerikanen zouden we na de Tweede Wereldoorlog als Korps nooit zo ver zijn gekomen als waar we nu staan”, aldus de Commandant van het Korps Mariniers. Scheidend commandant van het United States Marine Corps (USMC) generaal Robert Blake Neller nam het compliment met een glimlach en een knikje in ontvangst.

Generaal Neller onderscheidde zijn Nederlandse collega met de ‘Legion of Merit’, in de graad van ‘Commander’.

Neller was de 37e commandant van één van de veelzijdigste strijdmachten ter wereld. Na bijna 45 jaar trouwe dienst houdt de marinier in hart en nieren het voor gezien. Maar niet voordat hij zijn Nederlandse collega met de Legion of Merit, in de graad van Commander, onderscheidde. Deze zeldzame Amerikaanse ‘ridderorde’ kreeg Mac Mootry niet op de laatste plaats voor het bevorderen van de relatie tussen beide korpsen. “In onze complexe wereld kun je niet genoeg vrienden hebben”, becommentarieerde Neller. “We hebben elkaar domweg nodig. Internationale samenwerking is daartoe de sleutel.”

Schepen

In het kader hiervan neemt het Korps jaarlijks in de VS deel aan de meest uiteenlopende trainingen: van combined arms exercises in de woestijn van Californië tot amfibische trainingen voor de kust van North Carolina. “Het zijn deze trainingen die ons qua inzetmogelijkheden verder helpen en in staat stellen om in grotere Amerikaanse eenheden te integreren of van elkaars schepen te opereren”, legt Mac Mootry uit. “Gevechtsoperaties of humanitaire hulpverlening overal ter wereld; het maakt niet uit. Onze relatie met de Amerikanen is hecht en onverbrekelijk.”

“Gevechtsoperaties of humanitaire hulpverlening overal ter wereld; het maakt niet uit.” (Foto: SM Maartje Roos)

Expertise

“Jullie expertise is voor ons weldegelijk van belang”, vindt Neller verder. Met de dreiging van Rusland in het hoge noorden moeten Amerikaanse expeditionaire eenheden weer leren overleven en vechten onder arctische omstandigheden. Laat de Nederlandse mariniers dit specialisme nu al die jaren hebben voortgezet. “Wij kunnen het USMC met onze kennis en ervaring bijstaan”, aldus Mac Mootry. “Dit is precies wat ik met internationale samenwerking wilde bereiken”, gaat Neller verder. “Groeien en beter worden in datgene wat we dagelijks als marinier doen.” 

‘In onze complexe wereld kun je niet genoeg vrienden hebben’

Mariniersbrigade

Volgens Neller is het DNA van Nederlandse en Amerikaanse mariniers gedeeltelijk gemixt. Hij verwijst hierbij naar de Nederlandse Mariniersbrigade. Deze eenheid werd in 1943 in de VS opgericht, om bij te dragen aan de geallieerde oorlogsinspanning in de Pacific tegen Japan. Het was een zelfstandige eenheid met exact dezelfde organisatie, bewapening, uitrusting en training als de Amerikaanse wapenbroeders, inclusief landingsvaartuigen, artillerie en tanks. Enkele duizenden Nederlandse mariniers werden destijds in de VS opgeleid. De Mariniersbrigade vertrok uiteindelijk naar Nederlands-Indië. De Amerikaanse invloed was echter tot diep in de jaren 60 sterk bij het Korps present. Begin jaren 70 kwam de focus steeds meer te liggen op samenwerking met de Britse Royal Marines. Maar de sterke band met het USMC is altijd gebleven. 

De Mariniersbrigade werd in 1943 opgericht om bij te dragen aan de oorlogsinspanning in de Pacific.

Tri-Marine Corps Staff Talks

Internationale samenwerking tussen Nederlandse, Britse en Amerikaanse mariniers is vandaag de dag verankerd binnen onder meer de Tri-Marine Corps Staff Talks. Binnen dit werkverband worden jaarlijks mogelijkheden in kaart gebracht om samenwerking en interoperabiliteit te borgen en te bevorderen. Dat leidt weer tot oefeningen, trainingen en overdracht van kennis. Uitwisseling van personeel is al tientallen jaren de gewoonste zaak van de wereld.

‘Tri-Marine Corps Staff Talks’ in de praktijk. (Foto: SM Gerben van Es)

‘De Amerikaanse defensiestrategie gaat altijd uit van een gezamenlijke inspanning’

Ambities

Internationale samenwerking met het USMC strekt zich volgens Neller over de gehele NAVO uit. Ook Franse, Spaanse, Italiaanse (San Marco Brigade), Turkse en Griekse eenheden zijn van harte welkom. “De Amerikaanse defensiestrategie gaat altijd uit van een gezamenlijke inspanning. Daarvoor grijpen we iedere gelegenheid tot coöperatie aan. Zeker met landen die amfibische ambities en capaciteiten hebben. ‘Nobody’s gonna do the job by themselves.’ En wat zou de rol van het Korps Mariniers hierin kunnen zijn? “Voeren we hetzelfde gevecht, dan zullen we er staan”, aldus generaal Mac Mootry. “Als het moet schouder aan schouder.” 

Wist je dat...

... de vriendschappelijke banden met Amerikaanse mariniers tot de oudste in de geschiedenis van het Korps behoren? In het begin van de 20e eeuw traden mariniers uit beide landen in China jarenlang samen op tijdens de zogenoemde Bokseroorlog. Deze opstand werd geleid door een Chinese nationalistische stroming, die zich keerde tegen de invloed van westerse imperialistische mogendheden. De mariniers moesten Westerse ingezetenen en belangen, waaronder Nederlandse, beschermen. 

... het eerste saluut van een vreemde mogendheid aan een Amerikaans oorlogsschip werd gegeven door Nederland? Het was de brik ‘Andrew Doria’, die deze eer op 16 november 1776 te beurt viel. Het schip, dat eerder had deelgenomen aan de eerste amfibische operatie van de Amerikaanse marine en mariniers, ontving dit saluut vanaf Fort Oranje, op Sint Eustatius.