Tekst LTZ 2OC (SD) Joost Margés

Na gedragscode nu rijtje regels

x

Hoe willen wij met elkaar en anderen omgaan? De Gedragscode Defensie benoemt verbondenheid, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid als kernwaarden. Defensie heeft een unieke taak: het beschermen wat ons dierbaar is. Daarom moeten wij soms met verstrekkende bevoegdheden ingrijpen. Iedereen moet er op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met bevoegdheden en taken omgaan. Dat vraagt om een rijtje belangrijke regels.
 

Gedragsregels Defensie? 4 mensen geven hun mening.

De ‘Gedragsregels Defensie Sociale Veiligheid en Integriteit’ gelden voor iedereen bij Defensie en moeten vertaald worden naar de dagelijkse praktijk. Wat vinden we gewenst en veilig gedrag? Belangrijk is dat iemand een collega aanspreekt op ongewenst gedrag of er melding van doet. Sta zelf ook open voor feedback op jouw eigen gedrag. Als iemand in strijd handelt met de Gedragscode Defensie of de regels overtreedt, heeft dit gevolgen. Hieronder de regels in vogelvlucht.  
 

Gedragsregels Defensie - Sociale Veiligheid & Integriteit

Verbondenheid 

Omgaan met anderen

 • Ik behandel iedereen gelijkwaardig.
 • Ik pest niet.
 • Ik maak mij niet schuldig aan seksuele intimidatie en ongevraagde seksuele aandacht.
 • Ik voorkom agressie en intimidatie.
 • Ik zet geweld alleen op legitieme wijze in.
 • Als ik een relatie op de werkvloer krijg, meld ik dit.

Veiligheid

Gebruik van alcohol en drugs

 • Ik gebruik geen drugs.
 • Ik zorg dat alcohol geen invloed heeft op mijn functioneren.
 • Tijdens uitzendingen en oefeningen drink ik geen alcohol.
 • Tijdens inwijdingsrituelen drink ik geen alcohol.
 • Ik rijd niet onder invloed.
 • Ik zorg dat ik op de hoogte ben van lokale orders en voorschriften over alcoholgebruik.

Verantwoordelijkheid

Zorgvuldig gebruik van defensiemiddelen

 • Ik rijd met de dienstauto geen privékilometers.
 • Ik gebruik geen middelen van Defensie voor privédoeleinden.
 • Ik ga zorgvuldig om met mijn diensttelefoon.
 • Ik maak verantwoord gebruik van Defensie-internet en e-mail.
 • Ik declareer alleen waar ik recht op heb.

Nevenwerkzaamheden

 • Ik bespreek mijn nevenwerk.
 • Ik voer geen verboden nevenwerk uit.

Contacten met het bedrijfsleven

 • Ik voorkom (iedere schijn van) belangenverstrengeling.
 • Ik let op bij het inhuren van oud-medewerkers.

Zorgvuldig omgaan met informatie

 • Ik gebruik informatie alleen voor de uitoefening van mijn functie.
 • Ik berg vertrouwelijke informatie goed op.
 • Ik draag zorg dat niemand zomaar meekijkt of meeluistert met mijn werkzaamheden.
 • Ik heb geen direct contact met media en politici.

Vertrouwen 

Gedrag in vrije tijd

 • Ik ben bewust van de risico’s van het gebruik van social media.
 • Ik vermijd in de privéomgeving bepaalde gelegenheden of personen.
 • Ik kom niet in een chantabele of anderszins kwetsbare positie terecht.

Het ontvangen van geschenken en uitnodigingen

 • Ik neem geen giften aan.
 • Ik let goed op als ik een uitnodiging krijg voor een lunch of diner.
 • Ik let goed op als ik een uitnodiging krijg voor een sport- of cultureel evenement.
 • Ik accepteer geen uitnodiging inclusief overnachting.
 • Ik accepteer geen korting.
 • Ik spaar geen punten via spaarsystemen.
 • Ik zet ‘frequent-flyer-miles’ alleen in voor dienstreizen.

Meer info op intranet

De uitgebreide versie vindt u op: http://intranet.mindef.nl/dosco/images/Gedragregels%20Defensie%20Sociale%20Veiligheid%20en%20Integriteit_tcm4-1418035.pdf

Aanvullingen, suggesties?

De Directie Veiligheid en de Centrale Organisatie Integriteit Defensie bieden de Gedragsregels Defensie aan. Periodiek wordt de inhoud geactualiseerd. Als je aanvullingen of suggesties hebt, kun je mailen naar: kenniscentrum.COID@mindef.nl.