Terwijl ik deze column schrijf, zijn Defensie en de bonden druk bezig met de onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenakkoord. Het zou echt goed zijn als al het harde werk, van zowel de bonden als Defensie, nu zijn vruchten afwerpt. En dat er binnenkort een fatsoenlijk akkoord ligt. Ik wil deze column dan ook nog even gebruiken voor een herhaling van de boodschap in mijn mail aan jullie van vorige week. Volg de ontwikkelingen en als er een principeakkoord is, ga dan stemmen om te laten weten wat jullie van het resultaat vinden. 

Ook als jullie geen lid van een bond zijn, kunnen jullie natuurlijk toch laten weten wat jullie van een eventueel principeakkoord vinden. Laat via jullie commandant of chef der equipage weten wat jullie ervan vinden. Tijdens werkbezoeken zullen de KM chef der equipage adjudant TD Jack Gouda en ik ons oor te luisteren leggen.

‘Om het tij te keren, wordt een beroep gedaan op ons doorzettingsvermogen en onze creativiteit’

Iets wat mij op dit moment naast arbeidsvoorwaarden ook enorm bezighoudt, is hoe wij onze organisatie vullen met voldoende en goed gekwalificeerd personeel. De marine groeit, terwijl de uitstroom van militairen doorzet binnen een arbeidsmarkt die trekt aan onze zeer gewilde mensen. Om het tij te keren, wordt een beroep gedaan op ons doorzettingsvermogen en onze creativiteit. Dit is en blijft onze kracht, terwijl ik me heel erg goed realiseer dat er weer veel van jullie wordt gevraagd. 

Het is mijn taak om barrières voor jullie weg te nemen en waar nodig prioriteiten te stellen, om ervoor te zorgen dat ons programma uitvoerbaar en beheersbaar blijft. Dit vereist echte keuzes! Keuzes die we ook daadwerkelijk maken, want er gaat geen dag voorbij of we nemen wel beslissingen om activiteiten niet, of op een andere manier, uit te voeren. Dat zien jullie niet altijd terug, dat realiseer ik me. 

We doen met z’n allen wat binnen ons vermogen ligt en dat is nog steeds indrukwekkend. Ik krijg veel lof van ‘buiten’ dat zowel de vloot als het Korps Mariniers altijd ongelofelijk goede kwaliteit levert, zowel tijdens oefeningen als tijdens inzet. We zijn nog steeds de strategische partner van veel landen en dat krijg ik heel vaak persoonlijk te horen. Dat maakt me trots, mensen; daar doen we het voor en dat doen we nog steeds verdomd goed!

In mijn laatste column voor het verlof zal ik hier verder op terugkomen, voor nu fijne weken tot aan het zomerverlof. 

Vice-admiraal Rob Kramer

Commandant Zeestrijdkrachten