x

09 | 04

Voorbereiding op terrorismedreiging in Rotterdamse haven

Er zijn militaire bewegingen gaande in de Rotterdamse haven in het kader van de havenbeschermingsoefening Port Defender. Die begon gisteren. Gedurende 3 dagen trainen verschillende eenheden hun optreden, bijvoorbeeld vanwege terrorismedreiging of een ander orde verstorend incident. Militairen, de Dienst Speciale Interventies, de kustwacht, het Havenbedrijf Rotterdam, politie en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Allemaal krijgen ze verschillende uitdagende scenario’s voor de kiezen. De deelnemers moeten snel en adequaat handelen bij dreigend onraad in het havengebied. Zo moeten de Maritime Special Operations Forces samen met politiemensen een door terroristen gekaapt schip bevrijden. Terwijl die actie loopt, hebben marineduikers, vliegers en de Maritieme Explosieven Opruimingsdienst hun eigen uitdagingen. In de volgende editie van Alle Hens een uitgebreid verslag!

x

23 | 05

Jaarlijkse herdenking CZSK

Het betuigen van respect en waardering aan de overleden medewerkers van de Koninklijke Marine en het betuigen van medeleven met en ondersteuning aan de nabestaanden. Daar gaat het om op 23 mei 2019. Dan vindt voor de twaalfde keer een herdenking plaats bij het brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter, bij het Marinemuseum in Den Helder. Hier worden de tussen 1 mei 2018 en 1 mei 2019 in actieve dienst overleden militairen en burgermedewerkers van CZSK herdacht. De nabestaanden, commandanten/diensthoofden en chef der equipages (in functie ten tijde van het overlijden van de medewerker), zullen een uitnodiging ontvangen. Nabestaanden die al eerder aanwezig waren en aangaven weer deel te willen nemen aan de herdenking, ontvangen ook dit jaar een uitnodiging. De bijeenkomst begint met een ontvangst in gebouw Dukdalf, vanaf 10.00 uur. Om 11.00 uur start de herdenking en zal zowel door C-ZSK als door nabestaanden een krans en/of bloemen worden gelegd. Aansluitend is er een lunch in gebouw Dukdalf. Opgave voor de herdenking, voor het leggen van bloemen en voor de lunch via: czsk.herdenking@mindef.nl of telefonisch bij Sharon Huls: 0223-653203.

x

10 | 03

Memoires van Felix C. Bakker

Onlangs verscheen ‘Het zwijgen verbroken; memoires van een oorlogsveteraan’, door Felix C. Bakker. Het boek (161 pagina’s, met kleurenfoto’s) is in eigen beheer uitgegeven. Het is te bestellen via: fcbakker5@gmail.com. De prijs is € 17,50 exclusief verzendkosten.

x