Tekst Jack Oosthoek

Nieuw Interventieteam pakt interne meldingen aan

Defensie is een interventieteam rijker. Niet voor anti-terreuracties, maar om onder meer ‘huishoudelijke’ klachten te verhelpen. Op 1 oktober door de defensieleiding opgericht, vervult de nieuweling de taak van meldpunt. Aanleiding: kritische berichten in de media over de interne omstandigheden.   

MAJMARNS Hans Steensma vertegenwoordigt de KM in het Interventieteam. “Iedereen met een melding die we kunnen helpen is er één.” (Foto: Phil Nijhuis)

De 10 leden van het in Den Haag gehuisveste Interventieteam behandelen zorgen, vragen en problemen over persoonlijke uitrusting en kleding, legering en werkplekken. Denk aan gebrekkige huisvesting, lekkages, geen of slecht functionerende Wifi. Daar is veel irritatie over, weet teamlid majoor der mariniers Hans Steensma. “Iedereen die het gevoel heeft dat zijn verzoek of probleem ‘in de lijn’ in bureaucratie vastloopt, kan zich bij ons melden. Wij behandelen alles discreet en maken een klacht anoniem. Kan een verbetering (nog) niet? Dan vertellen we dat de melder. Mét de reden.” 

‘Wij behandelen alles discreet’

44 marinemeldingen

Tot nu toe kreeg het Interventieteam 350 klachten. 180 ervan zijn opgelost. 44 meldingen betroffen de marine. Ze sijpelden door vanaf Marinekazerne Erfprins, Marinebasis Den Helder, de Van Ghent- en de Van Braamhouckgeestkazerne, het Marine Etablissement Amsterdam en het Caribisch Gebied. 
Bij elke melding controleert het Interventieteam of de melding aan het juiste adres is gericht. Defensie heeft immers méér meldpunten. Daarna is het doorpakken geblazen en komen vragen aan de orde als: waarom is er niets met de melding gedaan? Wie had actie moeten nemen? Hoe regelen we duurzame verbetering? 

De Wifi-voorzieningen binnen Defensie zijn hier en daar voor verbetering vatbaar. (Foto: ministerie van OCW)

‘We geven achter de schermen hier en daar duwtjes in de rug’

Andere kwesties

Het Interventieteam krijgt ook meldingen over andere zaken dan persoonlijke uitrusting en kleding, legering en werkplekken. Voorbeelden: onveilige situaties, integriteitskwesties, postvoorziening, arbeidsvoorwaarden. Ze worden doorgesluisd naar het juiste ‘loket’. Steensma: “Het is de bedoeling dat de meldpunten van Defensie elkaar versterken.”  

‘We proberen een nieuw soort mentaliteit te verspreiden’

Aantal valt mee

Steensma: “We geven achter de schermen hier en daar duwtjes in de rug; doen suggesties en nemen weer contact op met de melder. Nee, vrijwel geen eenheid of kazerne reageert negatief op een melding. Overal heerst een can do-mentaliteit. Op onze beurt zijn we een team met een knipoog.”

Overigens vindt Steensma het aantal klachten meevallen. “De vraag is echter of het personeel ons zo relatief kort na onze oprichting weet te vinden. Maar ook of er binnen Defensie inderdaad zoveel of zo weinig mis is.”

De meldingen uit de marine komen onder meer vanuit het Caribisch Gebied. (Foto: Bea Moedt)

Meer weten?

Meer informatie op intranet (Interventieteam Defensie) en via interventieteamdefensie@mindef.nl en telefoon: 070-3188000 (op werkdagen).

Nieuw soort mentaliteit

Eind dit jaar beslist Defensie: gaan we door met het Interventieteam en zo ja hoe? Veel hangt af van de hoeveelheid klachten. Steensma: “Het maximale dat we tot dat moment kunnen doen, is de geest van het Interventieteam uitdragen. Ook proberen we een nieuw soort mentaliteit te verspreiden: ‘Problemen oplossen binnen Defensie: dát kan wel degelijk’. Eén ding staat al wel vast: iedereen met een melding die we kunnen helpen is er één.”

KTZ (TD) Bart van den Broek (links) is contactman van het Interventieteam voor CZSK. Hij monitort meldingen en geeft aan wie binnen CZSK mogelijk actie kan ondernemen. LKOL Lenny Hazelbag fungeert als plaatsvervangend commandant van het team. Midden: MAJMARNS Hans Steensma. (Foto: Phil Nijhuis)