x
Anna heeft zojuist defensieminister Ank Bijleveld verrast met een gesigneerd schort. | Foto: Valerie Kuypers

03 | 02

‘Driemaal scheepsrecht’

Het zal weinigen ontgaan zijn: KPLLDV Anna Yilmaz won onlangs Heel Holland Bakt. Hoewel de winst al breed is uitgemeten in de Vaderlandse pers en de Defensiekrant https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/03/03_heel_holland_bakt_03, mag Alle Hens niet achterblijven. Culinair gaat dit marine-orgaan sinds 1947 niet veel verder dan het geheimhouden van geheime recepten voor de enige échte Blauwe Hap. Voor Anna’s prestatie maken we graag een uitzondering. Met prachtige, heerlijke creaties wist zij de jury te overtuigen dat zij door de hele competitie heen de beste/meest stabiele Meesterbakker was. En dan te weten dat Anna eerder, tot tweemaal toe, niet tot de competitie was toegelaten. Haar hernieuwde, uiterst succesvolle, poging getuigt van een uitgesproken can do-mentaliteit. En wat zij daar zelf over zei: ‘Driemaal is scheepsrecht’, verwarmt natuurlijk ons maritieme hart. Hulde voor onze collega Anna!

x

12 | 02

Bijblijven over de maritieme sector?

x

30 | 03

Open Bridge Kampioenschap Defensie

In het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel te Utrecht vindt op 30 maart 2019 het jaarlijkse Open Bridge Kampioenschap Defensie plaats. Dit gebeurt onder auspiciën van de Nederlandse Bridge Bond. Er zijn Meesterpunten te verdienen volgens de geldende schaal, net als aantrekkelijke geldprijzen. Ook kunt u genieten van een goed verzorgde lunch. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per paar. Meer informatie: https://openbridgekampioenschapdefensie.nl of telefoon: 06 - 51 15 18 47 (LTKOL F.G. Groenewold).

x

12 | 02

Postactieve marine-vereniging zoekt nieuwe leden

De 4 jaar oude vereniging PAM zoekt nieuwe leden. De gecertificeerde marine-vereniging is er niet alleen voor postactieven en veteranen, maar ook voor personeel in actieve dienst en voor hen die als burger bij de KM werkzaam zijn. De vereniging is aanwezig tijdens het Historisch Weekend Den Helder, de Marinedagen, Veteranendag KM, Landelijke Veteranendag en bij 4 mei-herdenkingen en 5 mei-festiviteiten in het land. Ook is er een jaarlijkse landelijke bijeenkomst/reünie en een nieuwjaarsbijeenkomst annex ledenvergadering. Op de website kunnen leden elkaar virtueel ontmoeten, informatie uitwisselen en verhalen lezen. Als er voldoende leden zijn, behoren regiobijeenkomsten straks ook tot de mogelijkheden. PAM is lid van het Veteranenplatform en besteedt aandacht aan veteranenzorg (nuldelijns-begeleiding), met behulp van hiervoor opgeleide leden. De vereniging heeft daarnaast veel aandacht voor ernstig zieke leden. Meer info en lid worden (€ 12,- per jaar) via:www.postactievemarinevereniging.nl. Hier kunt u zich ook abonneren op het digitale clubblad ’t Schrijfhoutje, met verhalen van weleer.

x

12 | 04

Reünie MFO Sinaï Identiteitsgroep Steenrode-Baretten

Deze bijeenkomst is bedoeld voor eenieder die gediend heeft bij de MFO in de Egyptische Sinaï. De bijeenkomst vindt plaats op 12 april 2019 op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Info en aanmelding (vóór 4 april) via secretariaat.isb@gmail.com. Meer info: www.steenrode-baretten.nl

x

01 | 09

Reünie Van Speijk (F802)

Samen met een paar oud-opvarenden van Hr. Ms. Van Speijk (F802), heeft Dick Vink het plan opgevat om in september 2019 een reünie te houden voor de bemanning van dit schip tijdens de West-term van 1983/1984. De locatie is afhankelijk van het aantal bemanningsleden dat zich meldt. Ben u voormalig opvarende van de Van Speijk uit genoemde periode en heeft u belangstelling voor de bijeenkomst, dan kunt u mailen naar Dick Vink, via: dvaka@live.nl.  

x

26| 04

150 jaar ‘Kennis macht, karakter is meer’

In 2019 bestaat het hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) 150 jaar. Dat betekent dat al anderhalve eeuw jonge mensen in spijkerbroek (of voorloper) het Zaaltje inlopen onder de spreuk ‘Kennis is macht, karakter is meer’ en er enige tijd later als kersverse marineofficier weer uit lopen.

Om dat feit te vieren – tegelijk met het 190-jarige bestaan van de officiersopleiding van de Koninklijke Marine – houdt het KIM een grote reünie voor alle adelborsten en aspirant (reserve-)officieren die ooit hun opleiding op het KIM hebben genoten. De reünie vindt plaats tijdens de Diës Natalis van 26 april 2019, te Den Helder op het KIM. Nadere informatie over het programma en inschrijfmogelijkheden volgen zo spoedig mogelijk.

Het programma (vanaf 15.00 uur) omvat de Koningsmars van het Korps Adelborsten door de stelling, defilé over het KIM-terrein, receptie (inclusief heildronk en Blauwe Hap) in ’t Zaaltje en een afsluitende Taptoe bij het Marinemuseum (start 19.30 uur). Het tenue voor actief-dienende militairen is tenue 6. 

Aanmelden tot 1 april 2019 (zonder partner) via: KIM-Reunie2019@mindef.nl. In uw bericht graag het volgende vermelden: naam; adres; telefoonnummer; opgekomen als ADB/ARO/ABO/anders; opkomstjaar; laatste rang; of u deelneemt aan de maaltijd/een dieetwens heeft; of u slecht ter been bent/gebruikmaakt van een rolstoel; en of u deel wilt nemen aan de taptoe.

x