x

12 | 06

Saamhorigheidsdag Koninklijke Marine 2018

Nederland heeft al 530 jaar een zeemacht. Dat maakt de marine het oudste krijgsmachtdeel van het land. Al sinds 1488 zetten wij ons in voor vrede en veiligheid. In de eerste eeuwen vooral op zee in Europese wateren, maar met de tijd pasten wij onze taken aan de (inter)nationale veiligheidssituatie aan. Dat aanpassingsvermogen kenmerkte ons toen, en het kenmerkt ons nog steeds. De marine ontwikkelt zich weer verder om in het hoogste geweldspectrum te kunnen opereren. Nu en in de toekomst. De afgelopen jaren hebben we beroep gedaan op uw aanpassingsvermogen tijdens en na de bezuinigingen. Gelukkig breekt nu weer een periode aan dat er geïnvesteerd gaat worden. Voor nu geldt: laten we samen leren van het verleden en vooral uitkijken naar de toekomst. U bent van harte welkom op de KM Saamhorigheidsdag op donderdag 12 juli op Marinebasis Den Helder. Een uniek evenement voor al het huidig en oud-marinepersoneel. Een moment van ontspanning voor ons allemaal. Genieten van alle artiesten die komen optreden. Van Wolter Kroes, Tino Martin en De Kik, tot Crazy Piano’s, Mental Theo en Quintino. Meer info op: https://www.saamhorigheidsdagkm.nl.

x

31 | 05

Overleden CZSK-personeel herdacht

Op 31 mei 2018 heeft voor de 11e keer de CZSK-herdenking bij het brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter nabij het Marinemuseum in Den Helder plaatsgevonden. Met deze herdenkingsbijeenkomst werd blijk gegeven van respect en waardering voor overleden KM-militairen en dito KM-burgermedewerkers. Tevens werd steun betuigd aan de nabestaanden. Op 29 mei 2008, tijdens de eerste herdenking van het CZSK, zijn alle in actieve dienst overleden KM-militairen en burgermedewerkers van het CZSK, vanaf 5 september 2005 (oprichtingsdatum van het CZSK), herdacht. Nabestaanden die hadden aangegeven ook in de toekomst deel te willen nemen aan de herdenking, ontvingen dit jaar wederom een uitnodiging. Tijdens de herdenking werd er zowel door C-ZSK als door vertegenwoordigers van de nabestaanden een krans gelegd. Aansluitend bestond er voor nabestaanden de gelegenheid bloemen te leggen.

x

21 | 05

Nederlander aanvaardt commando in Israël

Op 21 mei 2018 heeft luitenant-kolonel der mariniers Erwin Roels het commando aanvaard over de Observer Group Golan Tiberias (OGG-T). Hij nam het commando over van de Deense luitenant-kolonel Torben Vahr Nielsen, in het bijzijn van  de Noorse Head of Mission/chief of staff generaal-majoor Kristin Lund, de Nederlandse assistent-defensieattaché en de Deense ambassadeur. De ceremonie vond plaats in het MAC-house te Tiberias, Israël. De vers aangetreden commandant gaf aan uit te kijken naar het leiden van OGG-T met de grote verscheidenheid aan mensen. Het komende jaar zal de overste leidinggeven aan 47 militairen uit 19 verschillende landen en 16 burgers uit alle windrichtingen. OGG-T maakt deel uit van de United Nations Truce Supervision Organisation (UNTSO)-missie van de VN, ook wel ‘de moeder van alle peacekeeping-operaties’ genoemd. UNTSO is actief vanaf 1948 en is de eerste peacekeeping-operatie geïnitieerd door de VN. UNTSO is actief in 5 landen, namelijk Libanon, Syrië, Israël, Jordanië en Egypte en werkt nauw samen met UNIFIL en UNDOF. Bij UNTSO werken in totaal 152 militairen uit 25 verschillende landen, waaronder 13 Nederlanders. De missie van OGG-T is het assisteren van Israël en Syrië bij het in acht nemen van hun wapenstilstand uit 1974, in afwachting van een vredesakkoord. Dit gebeurt door het inspecteren, observeren, patrouilleren en rapporteren van activiteiten die de afspraken van het verdrag van 1974 (kunnen) schenden.

x

14 | 09

13e Reünie Radioradarmonteurs

De Vereniging Reünie Radioradarmonteurs houdt op vrijdag 14 september 2018 een reünie in het congres- en reüniecentrum Kumpulan bij Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. Het is de 13e reünie voor oud-radioradarmonteurs van de KM. Het ‘dienstvak’ radioradarmonteur is in de moderne marine uitgefaseerd en heeft plaatsgemaakt voor elektronici met een geheel andere basisopleiding en functieomschrijving. De reünie is toegankelijk voor personeel dat diende bij de vloot dan wel bij de Marine Luchtvaartdienst en lid is van de vereniging. Ontvangst met koffie op 14 september is om 09.30 uur. De lunch is uiteraard een Indische rijsttafel. Nadere inlichtingen en aanmelden via: 0486-421138, 06-47312240, martin9@ziggo.nl of ng.meeuwsen@ziggo.nl.

x

21 | 10

Reünie De Zeven Provinciën en voormalig NNG

De stichting Reünisten Hr. Ms. De Zeven Provinciën en voormalig Nederlands Nieuw-Guinea houdt op zondag 21 oktober 2018 haar 28e reünie. Deze zal plaatsvinden in het congres- en reüniecentrum Kumpulan van Bronbeek, Velperweg 147 te Arnhem. Ontvangst met koffie en spekkoek. De lunch is een ‘blauwe hap’. Aanvang is 12:00 uur, de zaal gaat om 11:00 uur open. De reünie is toegankelijk voor post-actieve medewerkers van de Koninklijke Marine die dienden in het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en/of aan boord van kruiser Hr. Ms. De Zeven Provinciën. Tijdens de dag zullen er diverse activiteiten zijn, zoals een optreden van de ‘Cliff and the Shadows tributeband The Red Strats’. Ook zullen oude en recente films van de Koninklijke Marine worden vertoond. Verder zal er ook een toko ingericht worden (Toko Ada). Inschrijven kan tot en met vrijdag 3 oktober 2018. De toegangsprijs is € 17,50 per persoon. Echtgenotes en partners zijn ook van harte welkom. Het verschuldigde bedrag graag overmaken op: rekeningnummer NL18INGB0009316837, t.n.v. ‘Stichting Reünist Hr. Ms. De Zeven Prov. en vm Ned. Nw-Guinea’, te Zeist. Bij de overschrijving graag uw adres vermelden. De overschrijving geldt als toegangsbewijs. Neem voor nadere inlichtingen contact op met secretaris N.G.A.F. Meeuwsen via: 06-47312240 of  ng.meeuwsen@ziggo.nl