Tekst RITM Jessica Bode
Foto Mediacentrum Defensie

Defensienota schetst beeld van betere toekomst

Na maandenlang passen, meten, zoeken en uitpluizen is Defensie eruit. Wat gaat er de komende 15 jaar veranderen? En wat wordt er deze kabinetsperiode gedaan met de ruim 5 miljard euro die er de komende jaren extra bijkomt en zeker ook de marine ten goede komt?​

“We zijn realistisch. We kunnen met de extra investeringen een goede stap zetten, maar het kost tijd om wat afgebroken is weer op te bouwen. We zijn er nog niet. Het glas is halfvol. Er is meer nodig om onze organisatie verder te versterken”, aldus defensieminister Ank Bijleveld.

Verantwoordelijk voor de Defensienota zijn defensieminister Bijleveld en staatssecretaris Visser, hier geflankeerd door Commandant der Strijdkrachten LADM Rob Bauer.

Weer toekomstperspectief

Wat voorop staat, is dat er toekomstperspectief is voor Defensie en de medewerkers. “We willen enerzijds snel investeren in onder meer munitie, persoonlijke uitrusting, transportvliegtuigen, drones en pantservoertuigen. Ook is het zaak dat we fors investeren in onze cybercapaciteit, ICT en het inlichtingenapparaat. Verschillende defensielocaties blijven toch open en op alle kazernes komt draadloos internet beschikbaar.”

Anderzijds gaat het om investeringen voor de lange termijn, zoals het vernieuwen van de vloot. De resultaten daarvan zullen niet snel zichtbaar zijn, maar door het extra geld worden projecten de komende 4 jaar al wel opgestart.

Er wordt meer geïnvesteerd in het handvuurwapen.

Personeel eerst

Minister Bijleveld en staatssecretaris Barbara Visser voerden de afgelopen maanden gesprekken met mensen uit alle lagen van de organisatie en daarbuiten. Daaruit blijkt dat het personeel voorop moet staan. Visser: “We gaan het toelagesysteem tegen het licht houden, er komen premies voor behoud van personeel en we zetten steviger in op (regionale) werving. Militairen krijgen betere spullen en meer oefen- en trainingsmogelijkheden. Ook vragen we militairen die de dienst uitgaan om reservist te worden.”

Maatregelen op personeelsgebiedWat gaat er op personeelsgebied veranderen?

Maatregelen

Maatregelen op materieelsgebiedEn wat is er qua extra middelen noodzakelijk?

Maatregelen: