05

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 11

Voor het geval dat…

Tekst LTZ 2OC (SD) André Eilander
Foto LTZ 2OC (SD) André Eilander

Inzet reservisten relevant bij bewaking en beveiliging

Rijdend langs Maritiem Vliegkamp De Kooy, richting Den Helder, viel het meteen op. Gewapende militairen aan de zuidkant van Marinebasis Den Helder in het eerste weekend van november. Een ongebruikelijk gezicht aangezien de Zuidpoort in het weekend dicht is en de basis gewoonlijk wordt beveiligd door de ‘blauwe’ mensen van de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie. We waren dan ook getuige van een bewakings- en beveiligingsoefening, met verhoogde alert state, voor het eerst uitgevoerd met KM-reservisten.

Ruim 100 Reservisten Militaire Taken (RMT) traden op de vrijdag aan. Mannen en vrouwen met een burgerbaan of eigen bedrijf, als reservist verbonden met hun voormalige werkgever. “Om dit te doen naast je normale werk en je gezinsleven, is een heel leuke afwisseling en je bent weer even terug op het oude nest”, aldus een deelnemende oud-marinier. “Anderen zijn in het weekend met voetbal bezig; ik ben met de reservisten op stap.”

LTZ 1 Jan Swerissen: “… hulp van reservisten zeer gewenst…”.

Van Alfa naar Bravo

Voor de commandant van Marinebasis Den Helder, kapitein-luitenant ter zee Jos Rozenburg, kwam de oefening op een goed moment. “Gezien de actuele ontwikkelingen in de wereld kan het noodzakelijk zijn dat we onze beveiligingsstatus moeten opvoeren. Ik kan dan gebruikmaken van ons Korps Mariniers, maar wil ook een beroep kunnen doen op onze reservisten, zoals we nu oefenen.”

Zijn eerste officier, luitenant ter zee 1 Jan Swerissen, wijst erop dat Marinebasis Den Helder het grootste te beveiligen object van Defensie is. “Als we willen opschalen van alert state Alfa naar Bravo hebben we dus veel personeel nodig. De hulp van reservisten is dan heel erg gewenst”.

Een enkele ‘tango’ werd in de boeien geslagen en afgevoerd voor verhoor.

‘Ik kan niet anders zeggen dan dat de reservisten hun taken uiterst professioneel uitvoerden’

Leerzaam en plezierig

Gedurende het weekend was de Zuidpoort van de marinebasis open en werd deze 24/7 door reservisten bewaakt, met behulp van een roadblock. Ook een gebied achter de Zuidpoort hoorde bij het oefenterrein. Daar patrouilleerden reservisten en richtten zij een observatie- en commandopost in.

Majoor der mariniers Leonard Baars had als hoofd opleiding & training van de Koninklijke Marine Reserve de leiding over dit alles. “Wij draaien regelmatig dit type bewakings- en beveiligingsoefeningen. We hadden er behoefte aan dat een keer te doen op een echte marine-locatie. Deze oefening was een zeer leerzame en plezierige ervaring."

Het commandocentrum op de marinebasis.

‘Gezien de ontwikkelingen in de wereld kan het noodzakelijk zijn de beveiligingsstatus op te voeren’

Rollenspelers

Reservisten zijn overigens al langer betrokken bij de beveiliging van de marinebasis. In het kader van operatie Trojan Midge test een groep reservisten al jaren de bewaking en beveiliging van de basis en de afgemeerde schepen. “Met onze kennis en ervaring is het beveiligingsplan van de basis geoptimaliseerd”, aldus kapitein der mariniers (KMR) Frits van den Heuvel van Varik, direct betrokken bij Trojan Midge.

Dezelfde groep leverde begin november ook de rollenspelers die de beveiligingsmaatregelen op een realistische manier beproefden. Tijdens de oefening opereerden deze ‘tango’s’ vanaf Maritiem Vliegkamp De Kooy. Van vrijdagavond tot zondagochtend teisterden zij hun collega’s met onverwachte bezoekjes. Van een verdacht persoon, dat zich meldt aan de Zuidpoort, tot een gewapende infiltratie met bootjes. Een aantal kon worden overgedragen aan de DBBO. Een enkele ‘tango’ werd zelfs in de boeien geslagen en afgevoerd voor verhoor.

MAJMARNS Leonard Baars: “…behoefte aan daadwerkelijke marine-locatie”.

Steeds beter

De reservisten waren allen afkomstig van de RMT-eenheden uit Den Helder, Doorn en Rotterdam. Als oud-militair van de vloot of Korps Mariniers ondersteunen zij nu parttime de operationele eenheden van de Koninklijke Marine. Majoor der mariniers Pieter Vlaar, commandant van de RMT-eenheid Doorn: “Het was geweldig om gezamenlijk te oefenen. Mijn mensen toonden zich heel enthousiast, omdat ze merkten dat het uitvoeren van de taken hen steeds beter ging.” Zijn collega uit Rotterdam, majoor der mariniers Robbert Bliek, deelt deze ervaring: “Alle onderdelen sloten aan op onze expertise. Collega’s waarbij de kennis en ervaring wellicht wat waren weggezakt, werden meegetrokken door anderen.”

Jaarlijks oefenen

Eerste officier Swerissen was aangenaam verrast door de kwaliteit die de reservisten lieten zien. Hij nam zelf de proef op de som en passeerde een aantal keer de Zuidpoort. “De doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. De patrouilles in het gebied, de inspecties en visitaties aan de poort; ik kan niet anders zeggen dan dat de reservisten hun taken uiterst professioneel uitvoerden. Natuurlijk zijn er lessen geleerd, maar daarvoor oefenen we juist. Dit was een eerste keer, maar we willen voortaan jaarlijks dit soort oefeningen houden.”

Reservist bij de KM?

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden om reservist te worden bij de Koninklijke Marine, ga naar https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marine/vakgebieden/reservist-marine.html en meldt je aan voor een voorlichting.

Baksgewijs van alle deelnemende reservisten.