Dames en heren, wij werken binnen een professionele organisatie. Van onze militairen wordt verwacht dat zij onder moeilijke omstandigheden kunnen opereren. Dat zij het verschil maken in deze onvoorspelbare en instabiele wereld. Dat zij zich inzetten om onze vrijheid en verworvenheden te beschermen, desnoods met gevaar voor eigen leven. Als het erop aankomt, staan zij er. Als ijzersterk team van mensen die blindelings op elkaar kunnen vertrouwen om de klus te klaren. Van onze militairen wordt ook verwacht dat zij zich onberispelijk gedragen. Integriteit staat hoog in het vaandel.​

Juist omdat wij een professionele organisatie zijn met veel aandacht voor integriteit, vond ik het schokkend om te lezen dat wij anno 2017 nog steeds te maken hebben met machtsmisbruik, pesten, intimidatie en structureel drugsgebruik. Nu hoor ik u denken: ‘dat was bij een ander krijgsmachtdeel en niet hier’. Maar ook hier moeten we superscherp zijn en blijven zodat dit soort misdragingen niet voorkomen. Elke week word ik bijgepraat over de ‘bakkies’ binnen de marine. Gelukkig geen zware gevallen zoals in de krant beschreven; maar gelooft u mij, er gebeurt nog teveel.’

Gelukkig staan onze vangnetten stevig. De vertrouwenspersonen, de integriteitsorganisatie, de geestelijke verzorgers en uiteraard onze commandanten en chefs der equipage, vormen een hecht netwerk om te helpen waar nodig. Want als iemand over de schreef gaat, is het beleid helder. Dan onderzoeken we elke mogelijke integriteitsschending en nemen we waar nodig rechtspositionele, tuchtrechtelijke of strafrechtelijke stappen.

Machtsmisbruik en pesten zijn een ultiem teken van zwakte en gebrek aan zelfkennis

x
@AdmiraalKramer

Laten er voor zorgen dat dit vangnet een letterlijk vangnet wordt. Een vangnet dat eigenlijk niet meer nodig is, omdat we elkaar met respect behandelen. Geef elkaar de ruimte om anders te zijn. Uit diversiteit ontstaat kracht. Machtsmisbruik en pesten zijn een ultiem teken van zwakte en gebrek aan zelfkennis. Het is niet stoer, het is oerstom.

Afgelopen week heb ik naar aanleiding van de onthullingen in de krant een commandantenmail gestuurd. Maar gelet op de rol en verantwoordelijkheid van iedereen binnen onze organisatie, vind ik het belangrijk om aan dit onderwerp een column te wijden. Ik schrijf en spreek erover en ik hoop dat u dat ook doet binnen uw team. Het is niet altijd makkelijk om naar buiten te komen met dit soort gevoelige zaken, maar doe het. Spreek elkaar aan op gedrag. Stop dingen niet weg, want dan komen we op een hellend vlak. Weet dat ik eenieder steun die met integriteit, pesten of ongewenst gedrag worstelt en dat ik de veroorzakers keihard zal aanpakken als dat nodig blijkt. Als Koninklijke Marine staan wij voor veiligheid op en vanuit zee. Laat die veiligheid hier beginnen.

Vice-admiraal Rob Kramer,

Commandant Zeestrijdkrachten