Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk
Foto boven: Valerie Kuypers

Voor en door luchtmachters

x
6 minuten

Financiële zorgen? Daar is niemand trots op. Maar door ze te ontkennen, los je ze niet op. Wellicht kan het Van Weerden Poelmanfonds helpen; een stichting opgezet door en voor luchtmachters. Al 75 jaar helpt een team vrijwilligers (ex-)collega’s en hun familie uit de financiële nood. Voorzitter commodore buiten dienst Jan van Hoof vertelt wie, hoe en waarom ze te hulp schieten.

Voorzitter commodore b.d Jan van Hoof: “Ik krijg er energie van om mensen op deze manier te helpen.” Foto: Louis Meulstee

1. Bij welke financiële problemen schieten jullie te hulp?

“Dat is heel wisselend. Het varieert van het niet kunnen betalen van een nieuwe wasmachine of een autoreparatie tot een aangepaste auto die door de verzekeraar niet vergoed wordt. Vaak schenken we dit soort zaken. Maar we krijgen ook te maken met grote bedragen en langetermijnproblemen.

‘Een collega werd met zijn gezin bijna uit huis gezet’

Zo maakte ik in mijn eerste jaar als voorzitter al twee keer mee dat een collega met zijn gezin bijna uit huis werd gezet door de deurwaarder. Binnen 24 uur moest er een bedrag worden overgemaakt. Na een belrondje langs het dagelijks bestuur heeft onze penningmeester de notaris op tijd betaald. Daarna zijn we met de collega om de tafel gegaan om te onderzoeken hoe we zijn probleem structureel konden oplossen en om een afbetalingsregeling te treffen.

Het komt ook weleens voor dat we mensen een opsteker geven in de vorm van een cadeaubon of uitje. Het gaat dan vaak om postactieven die altijd het laatste dubbeltje moeten omdraaien en ook sociaal veel voor de kiezen hebben. Zij hebben geen leidinggevende meer die ze kan steunen.”

Wie komen in aanmerking voor financiële hulp?

(Ex-)luchtmachtpersoneel dat tenminste acht jaar een aanstelling bij de Koninklijke Luchtmacht heeft (gehad) en in financiële problemen is geraakt door sociale en/of medische omstandigheden. Ook gezinnen en nabestaanden van die medewerkers vallen onder de doelgroep.

Iedere (ex-)collega met minimaal acht aanstellingsjaren komt in aanmerking voor hulp. Foto: sergeant-majoor Hille Hillinga

‘Soms is het gewoon tegenslag, toeval of pech’

2. Wanneer helpen jullie wel of niet?

“We hanteren daarvoor geen harde criteria, maar wel enkele richtlijnen. Iedere situatie is namelijk anders. Per casus bekijken we of we iemand uit de problemen kunnen halen én houden. Door wie of waardoor de situatie is ontstaan, is daarbij voor ons niet relevant. Soms is het gewoon tegenslag, toeval of pech. Maar ook onwetendheid of stommiteit kan een factor zijn. Als we mogelijkheden zien om te helpen, doen we dat in de meeste gevallen.

De oorzaak speelt overigens wel mee bij het besluit of we overgaan tot een schenking of lening en de hoogte van de rente. Die is altijd maximaal één procent. Sommigen zien een oplossing in het door ons laten overnemen van de hypotheek, ‘want de rente bij de bank is zo hoog’. Daarin zijn we heel duidelijk: daar zijn we niet voor.”

3. Hanteren jullie een maximum bedrag?

“Het is niet in beton gegoten, maar in principe ligt het maximum bij twintigduizend euro. Daarbij is de maximale looptijd van een lening zo’n twee jaar. Al vragen bijzondere situaties om bijzondere besluiten; het kan dus af en toe afwijken. Maar we hebben helaas geen tonnen te verdelen. Bovendien zou dan de terugbetalingstermijn van een lening heel lang worden, waardoor iemand jarenlang met het probleem bezig is. In dat soort gevallen is het schuldsaneringstraject dat de overheid biedt soms beter. Dat kunnen we eventueel ook begeleiden.”

Hendrik van Weerden Poelman

Het Van Weerden Poelmanfonds is vernoemd naar Hendrik van Weerden Poelman, een militaire luchtvaartpionier (1890-1945). Naast zijn inzet als ‘stuntvlieger’ – zoals dat destijds heette – bij het team ‘Vijf vingers aan één hand’, werd hij vooral bekend vanwege zijn sociale betrokkenheid bij het personeel van de toenmalige Luchtvaartafdeeling en later het Wapen der Militaire Luchtvaart. Foto's: uit collectie NIMH.

‘Weinig aanvragen die we dan nog afwijzen’

4. Hoe kun je een hulpvraag indienen?

“Mensen kunnen daarvoor het contactformulier op de website invullen. Maar in de praktijk komen de meeste aanvragen binnen via de geestelijk verzorger of bedrijfsmaatschappelijk werker. Die hebben de case dan soms ook al goed onderzocht en een klip en klaar verhaal over waarom en hoe we hulp kunnen verlenen. Er zijn weinig aanvragen die we dan nog afwijzen. Ook worden we soms benaderd door collega’s of familieleden met de vraag of wij mogelijk kunnen helpen. Overigens waarborgen we altijd de anonimiteit van een aanvrager.”

5. Door wie en hoe wordt een hulpvraag behandeld?

“De aanvragen worden eens per maand door de Raad van Bestuur behandeld. Die bestaat uit een gemêleerd team vrijwilligers van negen mannen en vrouwen: zowel actief dienenden en postactieven als officieren en onderofficieren. In principe worden er geen derden bij betrokken. Wel nemen we zo nu een dan een budgetcoach in de arm. Ook daarvoor werken we samen met vrijwilligers. Met hen proberen we het probleem bij de bron aan te pakken door de situatie goed te analyseren en vervolgens een structurele oplossing te bedenken.”

6. Vragen veel mensen om hulp?

“Tot 2016 ging het om zo’n zestig aanvragen per jaar. Dat is gezakt naar veertig en vorig jaar zelfs tot dertig. En dat in het ‘top coronajaar’. Onze inschatting is dat de grote klappen nog moeten komen en dat het aantal aanvragen weer zal stijgen. Zeker nu gezien de inflatie, de hoge energiekosten en benzineprijs. De aanvragen varieerden tot nog toe tussen de vijf- en twintigduizend euro. Momenteel staat er zo’n kwart miljoen euro uit aan leningen, verspreid over zo’n dertig cases. Daarbij schonken we het afgelopen kalenderjaar ook nog ongeveer twintigduizend euro.”

7. Hoe komen jullie aan geld?

“Met name door slim beleggen via een vermogensbeheerder en het kopen van aandelen en obligaties. Zo nu en dan ontvangen we ook donaties, maar niet op structurele basis. Zo zijn er weleens luchtmachtverenigingen die ophouden te bestaan en het restant van hun kas doneren. Ook krijgen we een paar duizend euro per jaar vanuit een overkoepelend militair fonds. Helaas wordt dat steeds minder.”

‘De luchtmacht steunt’

Zelfstandige stichting

Het Van Weerden Poelmanfonds (VWPF) is een stichting die organiek en financieel gezien losstaat van de Koninklijke Luchtmacht. Maar de luchtmacht steunt het fonds wel. Onder meer door het beschikbaar stellen van personeel voor bestuursfuncties, vergaderruimtes en het ondersteunen van een mini-symposium ter ere van het 75-jarig bestaan.

Commandant Luchtstrijdkrachten (C-LSK) luitenant-generaal Dennis Luyt onderstreept het belang van het VWPF: “Als luchtmacht zijn we van het teamwerk. Een team is een verzameling mensen dat door dik en dun een missie op de mat legt. Dat is onze kracht. Maar we weten ook dat het soms tegen kan zitten in zo’n team. Dat er mensen zijn die net wat meer hulp nodig hebben, omdat ze in financiële moeilijkheden zitten. Hoe mooi is het dan dat het Van Weerden Poelmanfonds op dat soort momenten een vangnet kan bieden aan luchtmachters, ex-luchtmachters en familie daarvan?”

Jaarlijks overhandigt het VWPF het (financieel) jaarverslag aan de C-LSK. Afgelopen jaar deed Van Hoof dat samen met secretaris Rob Sonder, die al 33 jaar vrijwilliger is. Foto: sergeant-majoor Gerben van Es