Tekst Jopke Rozenberg-van Lisdonk

Personeelsnieuws

In memoriam

Op zondag 31 oktober overleed Jenny de Graaf. Ze werkte als administratief medewerkster op de staf van het 930 Logistiek- en Onderhoudssquadron op Vliegbasis Gilze-Rijen van het Defensie Helikopter Commando. De Graaf werd 59 jaar.

Veteranen gezocht voor onderzoek

De Nederlandse Defensie Academie is op zoek naar veteranen die in Afghanistan (ISAF) of Mali (MINUSMA) hebben gediend. Hun ervaringen zijn nodig voor een onderzoek naar de zorgbehoeften voor, tijdens en na de uitzending van (oud)militairen.

Het onderzoek duurt tot medio 2023, maar de aankomende maanden staan in het teken van interviews met veteranen. Hieruit moet duidelijk worden wat mogelijke oorzaken zijn van de zorgbehoeften en hoe veteranen omgaan met stressvolle gebeurtenissen. “Belangrijk is ook te kijken of de zorgbehoeften voor vrouwen en mannen verschillen. En zo ja, of dit te herleiden valt tot een aantal oorzaken”, verduidelijkt onderzoeker Emiel Maliepaard.

Het gaat overigens niet alleen om professionele zorg voor mentale of fysieke klachten, maar vooral om behoeften die het welzijn kunnen vergroten. Doel van het onderzoek gaat verder dan alleen ‘ervaringen’ in kaart brengen. De opgedane kennis moet in de vorm van aanbevelingen terug de organisatie in.

Voor de interviews zijn vijftig mannen en evenzoveel vrouwen nodig. Een vraaggesprek duurt circa anderhalf uur en vindt plaats op een locatie naar keuze. Het is niet noodzakelijk om op dit moment een zorgbehoefte te hebben. Wie zich aan wil melden of vragen heeft over het onderzoek kan een e-mail sturen naar Emiel Maliepaard via e.maliepaard.01@mindef.nl. Foto: Louis Meulstee

Grijspaardt ontvangt Ereteken voor Verdienste

Luitenant-kolonel b.d. Peter ‘Viper’ Grijspaardt is op 19 oktober onderscheiden met het Ereteken voor Verdienste in zilver. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt reikte, namens de minister, het eremetaal uit bij het 301 Squadron op Vliegbasis Gilze-Rijen. Dat gebeurde in het bijzijn van collega’s en familie.

De overste kreeg de onderscheiding onder meer voor zijn belangrijke verdiensten tijdens verschillende missies in Afghanistan als detachementscommandant. Binnen het helikopterdetachement toonde hij leiderschap, moed en initiatief. Hij speelde daarbij een cruciale rol in de ondersteuning van grondeenheden met helikoptercapaciteit. Luyt: “Viper is een van de mensen waar het Defensie Helikopter Commando (DHC, red.) en de Apache-gemeenschap op gebouwd heeft. Hij heeft zijn stempel gedrukt op waar het DHC nu staat.”

Grijspaardt ging drie jaar geleden met functioneel leeftijdsontslag, maar werkte daarna nog drie jaar als burger voor Defensie. Eind november verlaat hij definitief de dienst: “Ik ben enorm trots op deze bijzondere onderscheiding. Dit is een mooie afsluiting van een ontzettend mooie periode bij Defensie.” Foto’s: Koninklijke Luchtmacht

Volgend jaar meer geld voor Defensie

De Nederlandse krijgsmacht krijgt er vanaf volgend jaar structureel jaarlijks 428 miljoen euro bij. Daarnaast is er een eenmalige uitkering van 13,5 miljoen beschikbaar gesteld, om activiteiten die vanwege COVID-19 niet door konden gaan, in te halen . Dat is besloten bij de behandeling van de Defensiebegroting 2022 in de Tweede Kamer. In totaal heeft Defensie volgend jaar 12,9 miljard te besteden.

Van die 428 miljoen euro investeert Defensie onder meer 60 miljoen in extra munitie voor opleiden en trainen. Verder gaat er 20 miljoen naar veteranenzorg en wordt er 15 miljoen besteed aan het versterken van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Ook wordt 120 miljoen besteed aan het wegwerken van achterstanden bij het onderhoud aan militair materieel. 75 miljoen gaat naar het onderhoud van kazernes en andere gebouwen en 95 miljoen euro is gereserveerd voor investeringen in ICT.

Aan verduurzaming van vastgoed wordt 92 miljoen besteed, waarvan 71 miljoen is gereserveerd voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Geld dat hierdoor wordt uitgespaard op de stroomrekening komt in een fonds voor andere CO2-beperkende maatregelen.

Medaille- en wing-parade op Geilenkirchen

Twee zilveren medailles en vier wings reikte luitenant-generaal Dennis Luyt op 2 november uit op NAVO-vliegbasis Geilenkirchen.

De zes Nederlandse collega’s van de E-3A Component namen ze in ontvangst in het bijzijn van hun relaties en collega’s. Ook air commodore Keith Taylor (plaatsvervangend commandant NATO Airborne Early Warning and Control Force), commodore Henk Ras (vakgroepoudste Luchtgevechtsleiding) en luchtmachtadjudant Peter Massop waren aanwezig. De relaties van de gedecoreerden kregen na de uitreiking een rondleiding door een NAVO E-3A AWACS. Foto’s: Koninklijke Luchtmacht

Blue skies Gerrit Jacobs

Eén van de eerste jachtvliegers van de Koninklijke Luchtmacht, majoor b.d. Gerrit E. Jacobs, overleed op 7 november. Hij was in dienst van 1951 tot 1989, waarvan achttien jaar als onderofficier en twintig als officier.

Na zijn opleiding op de Tiger Moth, Fokker S-11 en de AT-16 Harvard, vloog hij achtereenvolgens de Gloster Meteor, Hawker Hunter, Fokker S-14, North American F-86K Sabre, Lockheed T-33 T-Bird, Fouga Magister (in België) en CT-114 Tutor (in Canada). Ook was hij jarenlang vlieginstructeur waarvan zes jaar in het buitenland, onder ander voor voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal b.d. Dick Berlijn (foto). “Een prettige man die je rustig op je eventuele fouten wees en nooit intimiderend was”, zei hij over Jacobs.

Na zijn luchtmachtcarrière werd Jacobs vlieginstructeur en examinator bij de Rijksluchtvaartschool op Groningen Airport Eelde. Over zijn vliegervaringen publiceerde hij eind 2019 het boek ‘Check Check Recheck’, dat hij samen schreef met Gerrit Brand. Jacobs werd 89 jaar. Foto: uitgeverij Nobelman

Kijk voor een recensie van Jacobs boek in de Vliegende Hollander nummer 10 van 2019.