Personeelsnieuws

In memoriam

Op dinsdag 27 oktober overleed sergeant-majoor Richard van Ellinkhuizen. Hij was planner van de Gulfstream IV op Vliegbasis Eindhoven. Ellinkhuizen werd 57 jaar.

Mutaties opperofficieren

Commodore Max Droste is vanaf 1 november strategisch adviseur bij de Hoofddirectie Personeel (HDP). Op zijn vorige functie, Directeur Personeel en Bedrijfsvoering op de Staf CLSK, nam kolonel Saskia Siemensma op dezelfde datum de taken over waarbij zij de rang van commodore kreeg.

Droste komt bij de HDP op een nieuwe functie, waar hij de regie krijgt op een aantal belangrijke dossiers op het gebied van personeelsbeleid en werkgeversaangelegenheden.

Siemensma volgde het afgelopen jaar de opleiding International Security and Strategic Leadership aan het Royal College of Defence Studies in Londen. Daarvoor was ze commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg.

Foto Droste: Defensie; foto Siemensma: sergeant-majoor Hille Hillinga

Commodore Dick van Ingen is vanaf 15 november de nieuwe Directeur Veiligheid van de Defensiestaf, waarvoor hij werd bevorderd tot generaal-majoor. Hij volgt landmachtranggenoot Nico van der Zee op. Van Ingen was sinds 2018 directeur Integraal Beleid, een functie die afgelopen 1 oktober werd gewijzigd in directeur Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid. In die rol adviseerde Van Ingen de ambtelijke en politieke leiding over een veelheid aan onderwerpen. Foto: Defensie

Kolonel René van den Berg wordt per 1 december commandant van het Defensie Cyber Commando. Als brigadegeneraal volgt hij Elanor Boekholt-O'Sullivan op. Zij is sinds 1 oktober als generaal-majoor Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten. Van den Berg was hiervoor commandant Korps Commandotroepen. Foto: Louis Meulstee

Commando-overdrachten

Op Vliegbasis Volkel droeg kolonel Rob van den Heuvel op 28 oktober het commando van de vliegbasis over aan zijn rangenoot Marcel van Egmond. Vanwege corona gebeurde dat tijdens een ceremoniële bijeenkomst met beperkte aanwezigheid van gasten. Van Egmond was hiervoor hoofd Afdeling Luchtoptreden van de Directie Plannen op de Defensiestaf in Den Haag. Van den Heuvel is de nieuwe Plaatsvervangend Directeur Operaties op de Staf CLSK. Foto: sergeant Cinthia Nijssen

Kolonel Harold Boekholt droeg op 12 november het commando van Vliegbasis Eindhoven over aan kolonel Jorrit de Gruijter. Door de inmiddels strengere COVID-19-maatregelen vond de overdracht plaats zonder ceremonieel of gasten, maar was deze wel via MS-Teams te volgen. De Gruijter was tot mei commandant van het 336 Squadron. Daarna bekleedde hij een half jaar de functie van coördinerend adviseur bij de afdeling Bestuursondersteuning van de Commandant der Strijdkrachten. Boekholt wordt hoofd Bestuursondersteuning van de Defensie Materieel Organisatie. Montagefoto: Leonie Voets

Jack de Vries voorzitter toezichtraad nieuwe Veteraneninstituut

Minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten heeft drs. Jack de Vries (52) per 1 januari 2021 benoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht van het nieuwe Nederlands Veteraneninstituut. Dat is gedaan in overleg met de partijen die gaan samenwerken in het instituut, dat op die datum start.

Het Nederlands Veteraneninstituut is een nieuwe landelijke organisatie voor alle veteranen en het resultaat van de samenvoeging van nu nog 6 separaat werkende organisaties. Samengevoegd worden het Veteraneninstituut, stichting de Basis (de aanbieder van onder meer maatschappelijk werk voor veteranen), de afdeling Zorgcoördinatie van APG (uitvoering pensioenregeling van het ABP), het programmabureau van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen, de coördinatie nuldelijnsondersteuning van het Veteranenplatform en de stichting Nederlandse Veteranendag.

De Vries: “Ik ben zeer vereerd met deze benoeming. De waardering en de zorg voor onze veteranen zijn van groot belang. Gelukkig zijn we dat in Nederland steeds meer gaan zien.” De nieuwe voorzitter is geen onbekende in het veteranenlandschap. Hij was van 2007 tot 2010 staatssecretaris van Defensie en verantwoordelijk voor onder meer personeel (veteranen), materieel en de ICT van Defensie. Na zijn staatssecretariaat werd de Vries in 2011 directielid van het communicatieadviesbureau Hill+Knowlton Strategies. Ook na zijn periode als staatssecretaris bleef De Vries betrokken bij het werk van Defensie. Hij is reserveofficier bij het 1 Civiel en Militair Interactiecommando en geeft gastcolleges aan diverse defensieopleidingen. Foto: Hill + Knowlton

Geen Luchtmachtdagen in 2021

De Luchtmachtdagen van 2021 op Vliegbasis Gilze-Rijen gaan definitief niet door. Er komt ook geen alternatieve invulling.

Het afgelasten van een grootschalig publieksevenement dat over 2 dagen zo’n 250.000 bezoekers trekt, was niet gemakkelijk. De keuze is uiteraard het gevolg van de coronacrisis.

Het is nog onduidelijk of evenementen de komende zomer, al dan niet met beperkingen, mogelijk zijn. Met beperkingen zou het evenement haar originele vorm en doel verliezen. Daarbij speelt mee dat dit jaar veel grote vliegoefeningen in binnen- en buitenland niet zijn doorgegaan. Hierdoor mist de luchtmacht veel belangrijke trainingen. Zodra dergelijke oefeningen weer doorgaan, heeft daaraan meedoen prioriteit. Foto: sergeant-majoor Maartje Roos