09

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 09 | 2016

Parttime collega

Wat voor werk doe je in het dagelijks leven?

“Na een HBO-studie Informatica, een WO-studie bedrijfskunde en functies bij Robeco, ING en de Rabobank werk ik sinds kort als projectmanager bij Aegon Assetmanagement in Den Haag. Ik realiseer voor beleggers nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen, zoals beleggingsfondsen. Ook zet ik, zoals nu in Frankfurt, nieuwe verkoopkantoren voor Aegon-producten op.”

Terug naar boven

Parttime collega

Reservisten, die doen toch alleen bewakingswerk? Nee, ze zijn op vele fronten inzetbaar. Sterker, de parttime militairen van de Groep Luchtmacht Reserve zijn van grote waarde voor de luchtmacht. In deze serie vertellen ze over hun werk.

Giel de Steur|33 jaar

Kapitein |officier Bedrijfsvoeringondersteuning

Tekst: Jack Oosthoek |  Foto’s: Phil Nijhuis

Terug naar boven

Wat voor reservistenwerk doe je?

“Als officier Bedrijfsvoeringondersteuning run ik grote projecten en verbeter werkprocessen. Zo heb ik een studie uitgevoerd naar een effectiever personeelssysteem, de voor- en nadelen van een mogelijke verhuizing van de Militaire Luchtvaart Autoriteit en zette een training voor IT-personeel op. Op dit ogenblik werk ik op de vliegbasis Woensdrecht mee aan een verwervingsproject met een ‘vacuümoven’. Daarin kun je gedemonteerde vliegtuigonderdelen op een speciale manier behandelen tegen spanningen en roestvorming.” 

Terug naar boven

Welke kennis neem je vanuit je studie mee de luchtmacht in?`

“Mijn kennis van projectmanagement. De luchtmacht gaat toch anders met projecten om dan Aegon, dat altijd eerst de kosten en baten analyseert. Maar de luchtmacht is dan ook geen commerciële organisatie. Verder neem ik mijn ervaringen met ‘deadlines’ mee. Binnen Aegon zijn die hard en moet er snel worden geleverd; bij de luchtmacht is er vaak meer tijd. Ook breng ik kennis in over de manier waarop je een civiel bedrijf organiseert. Zo is Defensie hiërarchisch ingericht. Een sergeant stapt niet zomaar bij een commandant binnen. Bij Aegon zijn we daarin flexibeler. Niemand wordt snel boos als je naar de hoogste chef loopt om wat te regelen.”

Terug naar boven

Welke vruchten pluk je in je studie van je werk als reservist?

“Je leert met andere mensen omgaan, wat je sociale vaardigheden ten goede komt. Een onderhoudstechnicus is toch uit ander hout gesneden dan een belegger. Al met al verbreedt werken bij Defensie je kijk op de wereld. Ook pik ik kennis over leiderschapstrainingen en -vaardigheden op en leer omgaan met onzekerheid. Aegon heeft voor dat laatste geen specifieke training.”

Terug naar boven

Wat is volgens jou de meerwaarde van een reservist?

“Hij kan morgen worden ingezet en Defensie hoeft hem niet ‘full time’ te betalen. Een andere kracht is zijn netwerk. Bij problemen belt hij bekenden voor hulp. Defensie denkt meer in militaire oplossingen. ‘We lossen het probleem zelf wel op’. Terwijl dit ook via een civiele weg kan. Defensie zou meer uit de eigen kring mogen treden om knelpunten te verbeteren. In het bedrijfsleven is er op dat vlak veel meer interactie tussen ondernemingen.”

Terug naar boven

Voel je je als reservist volwaardig luchtmachtmilitair?

“Ja, en dat komt omdat iedereen er voor 1 doel zit. Volgens mij zien beroepsmilitairen mij als collega. Ik zou in de toekomst best een andere functie willen vervullen om zo de Defensieorganisatie beter te leren kennen. Nee, zelf wil ik geen ‘beroeps’ worden. Dan is je carrièrepad tamelijk vastomlijnd. Ik ben van de flexibiliteit, wat in het bedrijfsleven kan. Dat is veel uitdagender.”

Terug naar boven

Waarom ben je reservist geworden?

“Mijn vader vertelde mooie verhalen over zijn tijd als dienstplichtig militair bij de landmacht en als reservist bij het Korps Nationale Reserve. In 1999 besloot ik te solliciteren op de functie van officier Inlichtingen & Veiligheid bij de luchtmacht. De vacature werd ingetrokken, maar ik kon bij de Groep Geleide Wapens terecht. Dat trok me echter niet. In 2006 solliciteerde ik, na een wervingsspot voor luchtmacht-reservisten op de radio te hebben gehoord, opnieuw. De luchtmacht zat nog steeds in mijn gedachten. Ik wil me op het vlak van vrede en veiligheid namelijk dienstbaar maken aan ons land. Het fysieke element van het militaire beroep trok me eveneens. Bovendien ben ik een teamplayer. Na veel bureaucratie, een aparte belevenis, werd ik uiteindelijk in 2007 reservist.”

Terug naar boven