04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 02 | 2016

In Formatie

Door het ontbreken van de rubriek In-Formatie in het januarinummer, deze maand een dubbele portie met personeels-(gerelateerd)nieuws.

Benoeming opperofficieren

Commodore Onno Eichelsheim (foto links) wordt de nieuwe directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Hij start per 1 februari 2016 met inwerken. Eind maart, begin april volgt hij schout-bij-nacht Pieter Bindt op die met functioneel leeftijdsontslag gaat. Bij aanstelling wordt Eichelsheim bevorderd tot generaal-majoor. Eichelsheim was sinds juni 2014 directeur Operaties van de Koninklijke Luchtmacht. Foto: KLu

Kolonel André Steur is vanaf 25 januari Directeur Operaties van de luchtmacht, tevens beveiligingscoördinator van het Commando Luchtstrijdkrachten. Dezelfde dag werd hij bevorderd tot commodore. De directie Operaties adviseert de Commandant der Strijdkrachten over het operationele luchtoptreden en de inzetplanning. Dat gebeurt namens de Commandant Luchtstrijdkrachten. Steur was sinds december 2014 commandant Vliegbasis Volkel. Steur nam de functie over van commodore Onno Eichelsheim. Foto: KLu

x

Commando-overdrachten

Luitenant-kolonel Herbert de Groot droeg op 1 december het commando over het 711 Air Control Squadron over aan zijn ranggenoot Peter Geubbels. Het 711 Squadron is belast met de militaire luchtverkeersleiding en luchtgevechtsleiding vanuit het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Foto’s: Cor Groot

Luitenant-kolonel Huub Groothuis gaf in het 2e weekend van januari het commando over het helikopterdetachement in Mali over aan overste Eugene Quax. Met de commandowisseling op Kamp Castor in Gao begon ook de achtste rotatie. De luchtmacht ondersteunt VN-missie MINUSMA met 4 Apaches en 3 Chinooks. Foto’s: KLu

Op 20 januari is het commando van de Air Task Force Middle East (ATF ME) overgedragen aan de commandant van het zesde detachement. Het vijfde detachement was sinds oktober 2015 actief in het Midden-Oosten in de strijd tegen terreurorganisatie ISIS. Ook nu weer bestaat het detachement uit ongeveer 200 militairen van lucht-, landmacht, marechaussee en Belgische luchtmacht, 4 F-16’s en 2 reservetoestellen.

‘Membres du détachement six, nous y sommes! Un détachement mixte composé de Belges et de Néerlandais, avec une tâche claire, fournir un soutien à la guerre contre ISIS.’ Hiermee opende de commandant van gemixte Belgisch- Nederlandse detachement 6, na de officiële overdracht, zijn toespraak. Foto’s: KLu

Luitenant ter zee der eerste klasse Job Sicking droeg op 22 januari het commando over het 7 Squadron over aan zijn ranggenoot Cris van Dijk. De scheidend commandant begint zijn nieuwe functie als vlieginstructeur op vliegbasis Woensdrecht. Zijn opvolger was hiervoor Hoofd Officier Toegevoegd ops NH90 op de luchtmachtstaf en werkte eerder bij het 7 Squadron. Dat is het opleidings- en expertisesquadron op het Maritiem Vliegkamp De Kooy. Foto’s: John van Helvert

Op het Forward Support Element (FSE) Mirage vond op 27 januari de Transfer of Authority ceremonie plaats. Hierbij droeg commandant detachement 14 majoor Erwin na vier maanden het commando over aan majoor Klaas. Het FSE-detachement bestaat uit vier leden en is verantwoordelijk voor het handhaven van een strategische positie in het Midden-Oosten. Daarnaast wordt ondersteuning geleverd aan de inzet van Vessel Protection Detachments in het kader van antipiraterijmissies. Foto: KLu

Luitenant-kolonel Marco van Praat droeg op 29 januari het commando over het 336 Squadron over aan overste Mark de Wit. Van Praat was 4 jaar commandant en is nu Hoofd Afdeling Luchttransport en Tanker-operaties op de Staf Commando Luchtstrijdkrachten in Breda. Op die afdeling was De Wit in zijn vorige functie werkzaam als Hoofd Sectie Luchttransport en Tanker-operaties. Foto’s: Leonie Voets

x

Ereteken voor luitenant-kolonel Whittle

Luitenant-kolonel Philip Whittle ontving eind 2015 uit handen van Inspecteur Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Bart Hoitink het Ereteken van Verdienste in zilver. Hij kreeg de onderscheiding gezien zijn grote waarde en inzet gedurende zijn gehele carrière. De plechtigheid vond plaats tijdens de FLO-receptie van Whittle. Whittle ging per 1 januari 2016 met functioneel leeftijdsontslag. Foto: KLu

x

CLSK-sport award 2015 voor G-atleet Vermetten

Korporaal 1 Edwin Vermetten (930 Squadron, DHC) is eind vorig jaar tot luchtmachtsportman van het jaar gekozen. De G-atleet op de onderdelen roeien, zitvolleybal, wheelen (rolstoelrennen) en rolstoeltennis raakte na een ernstig ongeval in Bosnië zwaar gewond. Vermetten deed zijn revalidatie bij het Militair Revalidatiecentrum (MRC) in Doorn waar hij in december zijn prijs ontving.

Hij sleepte maar liefst twee medailles binnen tijdens de Invictus Games in 2014 in London. Tevens werd Vermetten Europees indoorkampioen roeien 2015 en behaalde hij tijdens de Military Worldgames in Zuid-Korea maar liefst tweemaal zilver en 1 keer brons bij het wheelen.

Majoor Maria Oorsprong-Alta (Ironman triathlon Hawaï), kapitein Erwin Schuurbiers (militaire vijfkamp) en sergeant der eerste klasse Jos Bogaerts (mountainbike en wielrennen) waren ook genomineerd. Ze werden door commodore Eichelsheim geprezen voor hun prestaties. Gastspreekster op de sportdag was Olympisch kampioen snowboarden Nicolien Sauerbreij.

x

Laatste eer voor overleden luchtmachtmilitair

3 Cougars en 1 Apache vlogen op 9 december de missing-man formatie bij de uitvaart van luitenant-kolonel Wolter van Thiel. Het Defensie Helikopter Commando betoonde hiermee de laatste eer aan zijn collega die op 29 november in zijn slaap overleed in Mali. De uitvaart met beperkte militaire eer vond plaats in het bijzijn van familie, vrienden en een groot aantal militairen van het 300 Squadron, waar Van Thiel jaren werkzaam was. De Cougar-eenheid leverde ook de 9-koppige dodenwacht en de 11 militairen van de draagploeg die Van Thiel naar zijn laatste rustplaats bracht in Leusden.

Van Thiel was in Mali werkzaam op het hoofdkwartier van de VN-missie MINUSMA in de hoofdstad Bamako. Hij werd 44 jaar. Foto: sergeant 1 Eva Klijn

x

Namen omgekomen Apache-vliegers op monument

De namen van de op 17 maart 2015 in Mali omgekomen Apache-vliegers kapitein René Zeetsen en eerste luitenant Ernst Mollinger staan sinds 17 december op de gedenkzuil voor luchtvarenden. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger sprak op de voormalige vliegbasis Soesterberg de woorden “in steen gebeiteld, leven hun namen hier voort”.

Nabestaanden van de 2 vliegers van het 301 Squadron waren aanwezig bij de onthulling van de namen op de zuil. Daarop staan meer dan 1.200 namen van militairen die omkwamen in een luchtvaartuig, als direct gevolg van oorlogshandelingen, of een luchtvaartongeval bij de uitvoering van een missie. Luchtmachtmilitairen herdenken jaarlijks op 4 mei en 1 juli bij het monument de omgekomen collega’s.

x

Lidmaatschap 'Onze Luchtmacht' na dienstverlaten

Chef Kabinet kolonel Marco Kathmann en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Onze Luchtmacht (KNVOL) commodore b.d. Tom de Bok, tekenden begin januari een vierjarige overeenkomst in het belang van goede personeelszorg. Daarin staat dat CLSK-medewerkers bij het verlaten van de dienst een tweejarig lidmaatschap van de KNVOL aangeboden krijgen. De luchtmacht wil hiermee de verbondenheid tussen de luchtmacht en de medewerkers die recent de dienst hebben verlaten op positieve manier stimuleren. De overeenkomst die inging op 1 januari, is van toepassing op alle CLSK-medewerkers die een dienstverband van tenminste 4 jaar hebben voltooid en deze eervol hebben verlaten. Door middel van een antwoordkaart kunnen de dienstverlaters zelf aangeven of ze gebruik willen maken het aanbod. Foto: Willem Helfferich

x

Pionierscoin voor voortrekker

Sergeant 1 René Schriks ontving op 24 februari de pionierscoin uit handen van commodore Fred Sotthewis. Hij kreeg de dankbetuiging voor zijn voortrekkersrol in de vereenvoudiging en versnelling van het reorganisatieproces van het CLSK.

Door het nieuwe proces van transitie- en organisatiemanagement kunnen commandanten echt werk maken van innovatief organiseren. Het organisatiebelang, maar vooral ook het persoonlijk belang van het luchtmachtpersoneel kunnen elkaar vinden en versterken. Dankzij Schriks’ inzet en enthousiasme leverde hij een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing binnen de luchtmacht. Foto: Thijs Smelt

x

Spreekbuis der onderofficieren

Onderofficieren staan naast de commandant. Die positie hebben ze wel moeten bevechten, zo blijkt uit de heruitgave van het boek De Stem van de onderofficier. Schrijver Jan Verschoor presenteerde op 11 februari zijn krijgsmachtbrede geschiedenis van de stafadjudant. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger en Luchtmachtadjudant Fred Bruins ontvingen het eerste exemplaar. Foto’s: John van Benthem

x

Samen praten over individuele uitzending op IDEM-dag

Als eenling op uitzending, wat komt daarbij kijken voor jou en je thuisfront? Ruimte voor alle vragen en antwoorden is er op de zogeheten IDEM-dag op 24 maart in Doorn. Dit jaar is het thema ‘Weer terug… en nu?’

IDEM staat voor Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies. De dag is bedoeld voor alle uitgezonden luchtmachtmilitairen en hun partner, ongeacht hun rang of stand. Inschrijven kan via e-mail tot uiterlijk 20 maart bij de secretaris van de werkgroep IDEM, kapitein Marcel Jansen. 

x

Mei-vlieger postuum onderscheiden

De nabestaanden van Mei-vlieger Henk Sitter ontvingen op 17 februari het Mobilisatie Oorlogskruis. Luitenant-generaal Sander Schnitger reikte de medaille uit voor het indrukwekkende en moedige optreden van de luchtmachter tijdens de meidagen 1940.

Het Mobilisatie Oorlogskruis is een erkenning en waardering voor de militairen die in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog hebben gediend. Ze hebben in mei 1940 hun plicht aanvaard en op waardige wijze uitgevoerd.

Henk Sitter zag tijdens het vervullen van zijn plicht meerdere maten sneuvelen. Hij betaalde daarvoor een emotionele prijs. De oorlog was voor hem nooit helemaal uit zicht. Foto’s: John van Benthem

x

Vliegerwing en trofee voor hoogvliegers

De Koninklijke Luchtmacht is weer 2 vliegers rijker. Op 19 februari ontvingen 2 luitenanten hun vliegbrevet en de bijbehorende vliegerwing op Sheppard Air Force Base.

De tweede luitenanten Justin en Sander rondden samen met 20 Amerikaanse, Duitse en Turkse studenten het EURO NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT)-programma af. De Nederlanders presteerden daarin uitzonderlijk goed en eindigden als nummer 1 en 3 van de klas. Samen kregen zij maar liefst 4 van de 7 awards uitgereikt. Sander ontving als beste student ‘overall’ de Commander’s Trophee uit handen van de Nederlandse defensieattaché, commodore Theo ten Haaf. Nederland leidt al sinds de start van het ENJJPT programma in 1981 studenten op tot militair vlieger. Foto’s ENJJPT

x

Omgekomen vliegers geëerd

Drie omgekomen vliegers kregen op 12 februari een blijvend eerbetoon op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Hun namen zijn bijgeschreven op de eretafel voor gesneuvelde cadetten en oud-cadetten.

Kapitein-vlieger Michael Donkervoort kwam op 31 augustus 2006 om toen zijn F-16 in Afghanistan neerstortte. Hij was onderweg van Kabul Airfield naar de provincie Helmand om luchtsteun te verlenen aan Britse troepen.

Kapitein-vlieger René Zeetsen en eerste luitenant-vlieger Ernst Mollinger kwamen op 17 maart 2015 om toen de Apache waarin zij zaten, neerstortte op de schietrange bij Gao in Mali.