Tekst kapitein Arthur van Beveren
Foto Mediacentrum Defensie

‘Materieel en IT onlosmakelijk met elkaar verbonden’

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) is sinds gisteren het Commando Materieel en IT (COMMIT). De onlosmakelijke verbinding tussen materieel en IT staat hiermee vast. De naamsverandering onderstreept bovendien dat COMMIT net zoals de andere commando’s onder de Commandant der Strijdkrachten opereert. De eerste commandant COMMIT vice-admiraal Arie Jan de Waard over zijn nieuwe commando.

“De benaming commando straalt uit dat je je inspant voor datgene wat in het hart van de krijgsmacht gebeurt. En als er één organisatie is die dat ook doet, dan zijn wij het. Als wij niet het beste materieel en de beste IT leveren aan onze militairen dan komt de krijgsmacht tot stilstand.” Vice-admiraal Arie Jan de Waard is duidelijk over de nieuwe naam die volgens hem veel meer recht doet aan het werk dat de burgermedewerkers en de militairen van COMMIT samen verzetten.

Onder de CDS

“Dat de naam ‘organisatie’ wordt ingewisseld voor ‘commando’, betekent niet dat we nu ineens heel anders gaan werken”, benadrukt De Waard: “De dingen die wij doen blijven we vanzelfsprekend doen. Het onderstreept wel, dat wij net als andere organisatiedelen direct onder de Commandant der Strijdkrachten zijn geplaatst. Onze militairen en burgermedewerkers staan net als voorheen iedere dag klaar voor het hart van de krijgsmacht. Wij kopen nog steeds die ingewikkelde wapensystemen, de munitie, wij leveren de brandstof, kleding en uitrusting en wij maken de operationele IT, zodat iedereen binnen de krijgsmacht goed zijn of haar werk kan doen.”

‘De dingen die wij doen blijven we vanzelfsprekend doen’

Materieel en IT

De belangrijkste reden voor de aanpassing van onze naam is dat je Materieel en IT niet los van elkaar kunt zien, sterker nog die zijn in veel gevallen naadloos verbonden aldus de admiraal. “Je zal echt goed moeten zoeken om materieel te vinden waarin geen IT verwerkt is en dat wordt in de toekomst steeds meer.” Die duidelijke richting naar geïntegreerde benadering van materieel- en IT-projecten zag De Waard ook in de ronde langs de velden die werd gemaakt bij de opmaak van de sterkte-zwakte analyse DMO op koers begin 2021. “Herhaaldelijk kwam naar voren: ‘beste DMO, jullie doen het best goed met alles wat jullie doen maar zorg nou dat als ik iets krijg als militair, dat het een geïntegreerde oplossing is, oftewel, die IT zit gewoon standaard verwerkt in het materieel.’”

Een kleermaker werkt aan de eenheidsvlag van COMMIT
Bij het KPU-bedrijf is hard gewerkt aan de nieuwe eenheidsvlag van het Commando Materieel en IT.

Geen reorganisatie

Hangt dan alles van de nieuwe naam af? Dat natuurlijk niet, benadrukt de nieuwe commandant. En ook hangt er geen grootschalige reorganisatie aan vast. “Nee, alsjeblieft niet”, zegt De Waard. “Daar hebben we slechte ervaringen mee. Als we dat weer gaan doen, dan komen we piepend en krakend tot stilstand. Dat kunnen we ons zeker in deze tijd helemaal niet permitteren. We blijven doen wat we onder de vlag van DMO al deden. En waar het beter kan qua samenwerking zou ik zeggen: eerst organiseren en vervolgens alleen reorganiseren als dat echt moet. De naam COMMIT onderstreept juist dat we de verbondenheid van IT en materieel hoog in ons vaandel hebben staan. En we zijn al continu bezig om te kijken hoe dat slimmer en handiger kan. De nieuwe naam is veel meer een steun in de rug, zowel intern als extern om te laten zien dat het ons menens is. In onze naam laten we zien dat de verbondenheid tussen die twee entiteiten verankerd zit in de vlag die wij eerst droegen als DMO en nu als COMMIT.”

‘In een naam laat je verbondenheid zien’

Meer beslissingsruimte

“Ik zou het mooi vinden als ik over vijf jaar, na mijn afscheid van Defensie, nog een kop koffie ga drinken op de Kromhoutkazerne en ik dan zie dat het IT-domein, de wapensystemen en projecten nog veel meer in elkaar over zijn gegaan”, blikt De Waard vooruit. “We hoeven ons als organisatie nergens voor te schamen. We doen het hartstikke goed op een heleboel zaken. Maar er staat ook veel druk op het systeem en altijd maar meer mensen naar binnen halen is niet altijd de oplossing. Je moet ook kijken naar slimmer en handiger werken.” Hoe dat volgens de admiraal moet gebeuren? “Ik zou zeggen, het beslissend vermogen moet dieper in de organisatie liggen om snel meters te kunnen maken. Zeker vanwege de enorme opgaves die er nu voor de krijgsmacht liggen. Laat je niet beperken door de organisatorische grenzen en tuinhekjesdiscussies, zeg ik vaak. Werk slim en handig samen vanuit de grotere bedoeling.”

Commando-overdracht

Vice-admiraal De Waard is vanaf 25 april commandant van het Commando Materieel en IT. Tijdens het innovatie-evenement Purple Nectar eind september zal hij het commando overdragen aan zijn opvolger, door symbolisch de onderdeelsvlag van COMMIT over te dragen aan de dan bevorderde vice-admiraal Hartman. “Purple Nectar is bij uitstek het evenement om het Commando Materieel en IT te laten zien aan alle interne maar vooral ook externe bezoekers. Het mooie van COMMIT is, dat daar ook het woord committeren aan vast zit”, besluit De Waard. “Dat sluit prachtig aan bij onze missie: wij committeren ons 24/7 om het beste materieel en IT aan onze militairen te leveren.”

Nieuwe eenheidsvlag

Het nieuwe Commando Materieel en IT heeft ook een nieuwe eenheidsvlag. Onderdeelsadjudant COMMIT Marcel de Bont vertelt in deze video over het ontwerp.

In de videocolum van de Commandant COMMIT zie je hoe de Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim de vlag overhandigt.