Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 01

IT-Academy voor alle OPCO’S

Tekst kapitein Saminna van den Bulk
Foto Mediacentrum Defensie

JIVC biedt onderwijs aan op gebied van IT

Meer specialisatie of juist de kneepjes van het vak leren op het gebied van informatietechnologie? De IT-Academy biedt alle kansen. Het opleidingsplatform van JIVC is sinds begin dit jaar ook toegankelijk voor Defensiemedewerkers van alle operationele commando’s.

Of het nu gaat om informatiegestuurd optreden, digitale weerbaarheid of cybersecurity: IT maakt het verschil in het gevecht van de toekomst. “Het is een wapensysteem”, zegt Lindsey Beekman, hoofd van de IT-Academy. “Als je dat systeem zo goed mogelijk wil inzetten, heb je alle kennis en kunde nodig van IT-personeel. Daar dragen wij met de IT-Academy aan bij.”

Van ‘hoe’ naar ‘wat’

Terug in de tijd. In 2018 publiceerde JIVC het Strategisch Personeelsplan (SPP). Een brede analyse van het commando, waarin onder meer werving, selectie en de mobiliteit van personeel werd belicht. Daaruit kwam duidelijk naar voren dat er gaten vallen bij specifieke specialismen op het gebied van IT binnen de krijgsmacht. Het doorontwikkelen van personeel was daarom hard nodig. Maar hoe?

De IT-Academy wordt momenteel gerund door negen mensen. Daar komen met een uitbreiding nog twee collega’s bij. “In de toekomst willen we met ons opleidingsaanbod ook kunnen inspelen op behoeftes die leven bij de defensie-onderdelen”, vertelt Lindsey Beekman.

De IT-Academy was net in oprichting toen Beekman er als projectleider bij betrokken raakte. Met een flink gevulde rugzak aan operationele ervaring bij de Koninklijke Marechaussee bekeek ze de kwestie vooral als leidinggevende. “Wie praat met medewerkers over doorgroeien kan ze niet met een kluitje in het riet sturen. Je moet ook de te bewandelen routes aanbieden, met in het achterhoofd wat de organisatie nodig heeft.”

Versnipperd onderwijsveld

“Defensieonderdelen staan aan de vooravond van het oplopen en implementeren van het Strategisch Personeelsplan voor het IT-domein”, vertelt Ida Koperberg. Zij is van het Chief Information Office. Op dit moment bestaat er geen centraal opleidingsinstituut dat opleidingen organiseert voor alle IT-medewerkers binnen heel Defensie. Ook is er geen overkoepelend orgaan dat nieuwe behoeftes inventariseert en daarin prioriteert.

Dat gaat de rol worden van de IT-Academy van JIVC. De brede IT-Academy komt voort uit het rapport Defensie Duurzaam Digitaal. Het is gekoppeld aan de ontwikkeling in de breedte van het IT-personeel, waarbij met name de Defensie-onderdelen hun IT, data en cyber-expertise uitbreiden en zij kennis en kunde kunnen opdoen via de opleidingsmogelijkheden van de academie.

Groeien

Die ‘routes’ vindt de medewerker bij de IT-Academy. Het opleidingsplatform biedt opleidingen, cursussen en modules aan op het gebied van informatietechnologie en opleidingen in vaardigheden die nodig zijn om IT goed te kunnen toepassen. Het fundament is het European Competence Framework (ECF), waarin competenties voor medewerkers in de IT-branche worden beschreven. Aan de hand daarvan zijn profielen geformuleerd voor de verschillende werkspecialisaties. De leerlijnen die de academie aanbiedt helpen medewerkers naar die profielen toe te groeien. Deze zijn tevens passend voor IT-personeel werkzaam bij DMO of bij de operationele eenheden in den lande. Hoewel die eenheden allemaal een ander Strategisch Personeelsplan hebben, zijn er dezelfde knowledge gapste herkennen, vertelt Beekman. “Daarbij ‘denken’ we allemaal in het ECF. We spreken dezelfde taal.”

‘Zowel klassikaal als online’

“Als een collega in de operatie tegen een IT-probleem aanloopt of de wetgeving verandert, brengt een businessanalist in kaart wat de oorzaak van het probleem en de daadwerkelijke functionele behoefte is. Die vertaalslag maken tussen de operatiën en de IT-wens is mijn werk sinds november 2021”, vertelt majoor Evelien Evers. Zij draaide samen met Eline (zie het volgende kader) mee in een pilot, waarin medewerkers van andere OPCO’s de kans kregen een opleiding te volgen bij de academie. Aangezien businessanalist een vrij nieuwe functie is binnen de Koninklijke Marechaussee, besloot Evers juist de gelijknamige leerlijn te volgen. “Om zo de kaders van deze rol scherper te krijgen en te werken aan de benodigde competenties. Dat is zeker gelukt. De academie biedt veel verdieping voor iedereen die dat zoekt. Niet alleen op het gebied van IT. Technische onderwerpen als IT Governance kwamen zeker aan bod, maar ook communicatie en brainstormtechnieken werden behandeld. Juist de integraliteit van alle aangeboden informatie maakt dat ik mijn werk nu beter kan doen. Qua werklast vond ik de opleiding ook goed te behappen. De lessen waren voor mij zowel klassikaal als via een online leerplatform te volgen, wat het makkelijker maakte om de opleiding te combineren met mijn ‘gewone’ werk en thuis.”

“We ontwerpen opleidingstrajecten, samen met de opleidingsinstituten waarmee we werken. Daarbij luisteren we naar het IT-werkveld binnen Defensie. Waar zien zij lacunes? Of: wat vraagt speciale aandacht binnen het ECF-profiel? Dat wordt gemonitord.”

Het opleidingsaanbod is breed. Van een leerlijn Modern IT-Fundament en Architecture Design tot Information Security Specialist. Volledige trajecten voor meer fundament hebben een doorlooptijd van drie maanden, waarbij er driemaal een week les aangeboden wordt en daarbij zelfstudie wordt vereist. Competentieleerlijnen verschillen qua soort en niveau en duren van een week tot een maand. Dan zijn er nog de masterclasses binnen het digitale leerplatform Pluralsight. “Een soort Netflix voor IT-opleidingen”, legt Beekman uit. “We hebben meer dan zevenhonderd licenties in bezit, waarmee mensen zelfstandig een opleiding kunnen volgen in eigen tijd.”

‘Nog elke dag profijt van’

Majoor Eline Keizer deed ook mee in de pilot bij de opleiding tot businessanalist. Met succes. “In mijn voorgaande functie werkte ik als business consultant in IT. Dat vak kent veel raakvlakken met mijn huidige baan als business analist, maar juist in deze opleiding heb ik de theoretische onderbouwing gevonden die ik zocht. Sterker nog: een van de lesboeken ligt hier nog op mijn bureau. Ik kan echt zeggen dat ik elke dag nog gebruik maak van de kennis die ik in de leerlijn heb opgedaan, zowel op het gebied van hard skills als soft skills, zoals interviewtechnieken bijvoorbeeld. De opleiding is bij mij passend gemaakt, rekening houdend met de ervaring die ik reeds had en mijn wensen. Een opleiding als deze hoeft dus helemaal niet extern gevolgd te worden. Dat scheelt een hoop uitzoekwerk en maakt het volgen van de opleiding bovendien financieel aantrekkelijk. Een laatste pluspunt: je volgt de leerlijn samen met collega’s van andere krijgsmachtsdelen. Dat is enorm waardevol. Iedereen heeft andere inzichten vanuit zijn of haar werkveld. Er is kruisbestuiving. Ik heb nog altijd contact met mensen uit onze groep, we weten elkaar te vinden als we elkaar nodig hebben. Als er nog een vervolg komt op deze leerlijn, meld ik me zeker weer aan.”

Informatiegestuurd optreden, digitale weerbaarheid of cybersecurity: IT maakt het verschil in het gevecht van de toekomst.

Opengesteld

Tot nu toe hebben honderden deelnemers gebruik gemaakt van de IT-Academy. “We doen onszelf te kort als we dit onderwijsaanbod enkel aan personeel van JIVC aanbieden”, zegt Beekman. “Dat maakt dat de academie nu is opengesteld voor personeel van alle OPCO’s. We zijn ervan overtuigd dat de doelgroep verder reikt. Of het nu gaat om het uitbouwen van je profiel, het leren van basisskills op het gebied van IT, of een overstap naar het werkveld overweegt: iedereen is welkom.”

Nieuwsgierig?

Benieuwd of de IT-Academy iets voor jou is? Kijk dan eens op de Intranetpagina van de IT-Academy. (Zoek op intranet op IT-Academy) “Als je weet waar je naartoe wilt ontwikkelen, adviseren wij je bij de route”, aldus Beekman. Belangrijke kanttekening: “We zijn geen loopbaanbegeleiders, wel leggen we uit wat er mogelijk is. We geven advies op maat. Dat kan een volledige leerlijn zijn, maar misschien zijn een aantal modules met jouw ervaring en achtergrond al voldoende.”