03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 02-03

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Nieuwe Chinook

Vliegtuigbouwer Boeing heeft de 1e van 20 CH-47F Chinook-transporthelikopters overgedragen aan Defensie. 

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) tekende in november 2015 voor 14 nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinooks. Daarnaast worden de 6 Nederlandse CH-47F(NL) ACMS-varianten vanaf deze maand omgebouwd. Naar verwachting beschikt Defensie eind 2021 over 20 identieke Chinooks. Daarvan worden er 15 bij 298 Squadron in Gilze-Rijen gestationeerd en 5 bij 302 Squadron op Fort Hood.

De 20 CH-47F Chinooks krijgen onder meer een volledig digitaal cockpitmanagementsysteem met geïntegreerde communicatiesystemen, navigatiesystemen en verbeterde zelfverdedigingsmiddelen. Vliegers weten meer over hun omgeving en de operationele effectiviteit wordt vergroot. 

Het vernieuwde onderhoudssysteem signaleert slijtage vroegtijdig. Dit maakt eerder en meer gericht onderhoud mogelijk waardoor de beschikbaarheid toeneemt. De nieuwe configuratie leidt zo ook nog eens tot lagere levenscycluskosten.

Streepje

Nieuwe Middelzware Mobiele Kraan voor de Genie

Ondanks de coronacrisis houdt de Defensie Materieel Organisatie de instroom van nieuw materieel op gang. Zo is op 30 maart een leverings- en onderhoudsovereenkomst gesloten met Liebherr Nederland BV. Dat bedrijf levert 8 Middelzware Mobiele Kranen, type LTM 1055-3.2 in Defensie-uitvoering. De kraan kan lasten tot 55 ton hijsen en is door de aangepaste dieselmotor geschikt voor inzet in missiegebieden. 

De nieuwe kranen vervangen de huidige FKM en LTM kranen. Ook is de levering van documentatie, speciaal gereedschap, training en opleiding in de overeenkomst opgenomen. De komende 15 jaar kunnen reservedelen en onderhoud op afroep worden geleverd. In juni 2021 komt de eerste Middelzware Mobiele Kraan, de serielevering moet in het vierde kwartaal van 2021 zijn afgerond. 

Het gaat hier om een deel van het project Vervanging mobiele hijskranen CLAS, dat verder bestaat uit de verwerving van 6 stuks Lichte Mobiele Kraan (LMK, reeds geleverd) en 4 stuks Gepantserde Mobiele Kraan (GMK), die in samenwerking met de Duitse DMO worden aangekocht.

Streepje

Veilige bunkers

Bij liefst 191 munitiebunkers op het munitiecomplex in Veenhuizen is de bliksembeveiliging aangepast. Die voldoet nu aan de modernste eisen. De feestelijke opening had plaats voor de uitbraak van het corona-virus.

Tijdens het plaatsen van de nieuwe bliksembeveiliging is per bunker tegelijkertijd het drogeluchtsysteem vervangen, is led-verlichting geïnstalleerd en zijn nieuwe trappen geplaatst voor inspectie en onderhoud. Voor de beschermde steenmarters die op het terrein leven, zijn 15 kasten opgehangen. Kleine aanpassingen binnen de bunker, zoals minder leidingen die het bouwwerk ingaan, verhogen de veiligheid nog meer.

Directeur Wapensystemen & Bedrijven van de Defensie Materieel Organisatie brigadegeneraal Ernst Dobbenberg sprak zijn waardering uit voor de intensieve samenwerking tussen de betrokken organisaties: het Munitiebedrijf van Defensie, het Defensie Vastgoed Management, het Rijksvastgoedbedrijf, de inspecties Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid en Leefomgeving en Transport, TNO en hoofdaannemer Harwig BV.

Een uitgebreid artikel over de bliksembeveiliging staat in Defensiekrant 09.

Streepje

Munitie in Arkansas

Het contract met de firma Spectra voor een vooruitgeschoven munitiedistributiepunt (HUB Location) is afgerond. 

Dat gebeurde in maart met een bijeenkomst op de Nederlandse ambassade in Washington.

De munitie van Defensie wordt zowel vanuit Nederland opgevoerd als in de VS aangekocht. De opslag heeft plaats in de zuidelijke staat Arkansas en ligt daarmee centraal ten opzichte van militaire oefenlocaties in de VS. Dit betekent niet alleen een tijdige bevoorrading, ook worden de retourstromen van niet gebruikte munitie op een veilige wijze afgehandeld.

De afgelopen tijd heeft Spectra investeringen gedaan om aan de eisen van het DMunB te voldoen. De bunkers zijn voorzien van extra camera’s en hekwerken, tevens zijn er sensoren geplaatst om temperatuur- en vochtigheid te meten. De data afkomstig van deze sensoren wordt gebruikt om de conditie van de munitie te kunnen monitoren, waarmee een meer veilige inzet van de munitie wordt geborgd. 

Wanneer de bevoorrading kan beginnen, is door de crisis rond COVID-19 nog niet zeker.

Streepje

‘Friese’ Bushmasters

Eind vorig maand is het contract voor het project Bushmaster Gewondentransport ondertekend door kapitein ter zee (LD) Spierings, hoofd afdeling inkoop projecten. 

Het gaat om 5 voertuigen gewondentransport. Thales Australië, de firma Visser uit Leeuwarden en de DMO zijn verantwoordelijk voor de productie.
Op dit moment rijden 98 Bushmasters rond bij de Nederlandse krijgsmacht in verschillende varianten. Ze vallen onder de categorie IED-beschermde pantservoertuigen.

Er is een speciale pool van 10 Bushmasters onder aansturing van de Commandant der Strijdkrachten. Daarmee kan hij eenheden tijdens missies voorzien van de nodige beschermde voertuigen. Met de aanvulling van 5 Bushmasters Gewondentransport krijgt de speciale pool ‘volwaardige en afdoende geneeskundige afvoercapaciteit’.

Streepje

Visser op bezoek

Het Defensie Munitiebedrijf en de directie Projecten stonden centraal bij het bezoek dat staatssecretaris van Defensie Barbara Visser bracht aan de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in Utrecht. Dat gebeurde vlak voor de beperkingen door corona.

Het Defensie munitiebedrijf heeft de afgelopen 2 jaar in het teken gestaan van de inhaalslag typeclassificatie. Inmiddels zijn zo’n 300 rapporten opgeleverd. Visser liet zich uitgebreid informeren over deze operatie. Bij Projecten ging haar aandacht vooral uit naar de projectteams onderzeeboten en vervanging fregatten. “Er is genoeg te doen met alle investeringen in de krijgsmacht”, aldus de staatssecretaris.

Streepje

Den Helder in de maak

Met de contractondertekening voor de bouw voor het nieuwe bevoorradingsschip Zr.Ms. Den Helder, kunnen meer dan 100 (voornamelijk) Nederlandse bedrijven, aan het werk.

Directeur Defensie Materieel Organisatie (DMO) vice-admiraal Arie Jan de Waard en Arnout Damen, de nieuwe CEO van Damen Shipyards Group, zetten hun handtekening onder de overeenkomst. Dat gebeurde vóór de beperkingen door de uitbraak van het coronavirus.

De DMO en Damen, als hoofdaannemer, begeleiden het project samen. De Den Helder gaat opereren naast het Joint Support Ship Zr.Ms. Karel Doorman. Dit schip vormt ook de basis voor het ontwerp van het Combat Support Ship (CSS). Het bijna 200 meter lange bevoorradingsschip krijgt een 75-koppige bemanning en kan daarnaast nog 75 extra opvarenden meenemen. Er is plaats voor een aantal helikopters en zo’n 20 containers. Bij het ontwerp is nadrukkelijk gekeken naar brandstofverbruik en de uitlaatgassenuitstoot. De combinatie van dieselmotoren, rompvorm en schroefontwerp zorgt voor een verlaging van het brandstofverbruik van ongeveer 6 procent in vergelijking met Zr.Ms. Karel Doorman.

De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal van 2024. Een jaar later moet het CSS operationeel inzetbaar zijn. De omvang van het totale projectbudget is €375 miljoen.