Tekst Ritmeester Saminna van den Bulk
Foto Sergeant Jan Dijkstra

Nieuw bestuur voor JongDMO

DMO stoffig of vergrijsd? Helemaal niet, bewijst JongDMO, de denktank voor jonge en nieuwe medewerkers binnen de organisatie. Waar JongDMO zich voor inzet, licht het kersverse bestuur toe aan de hand van 4 actiepunten. 

Stem laten gelden

Stel. Je bent nieuw binnen de organisatie, maar loopt tegen problemen aan. Geen begeleiding, geen computer beschikbaar, lang wachten tot je werktelefoon gereed is of weinig uitdaging vinden in het werk. “Aan ons om uit te vinden wat er speelt binnen onze doelgroep. We behartigen de belangen van nieuwe mensen”, zegt bestuurslid Jisvy van Zoelen. "De medezeggenschapscommissie (DMC) heeft daar nu nog te weinig beeld van, vertelt voorzitter Peter Heijnen. “Als JongDMO kunnen wij de stem van de nieuwe medewerker laten horen, zodat onze collega’s een vliegende start krijgen.” 

Even voorstellen. 

Peter Heijnen (34, voorzitter), Jody Bleeker (31, penningmeester) en Tim Janse (28, secretaris).
Lisa Groenewegen (28), Richard van Donkersgoed (25), Jisvy van Zoelen (26)

Op pad

Om die ‘vliegende start’ te maken, is het belangrijk de organisatie te leren kennen. Dat kan niet enkel vanachter het bureau. “De meest operationele plek van de Kromhout is de parkeerplaats. Om echt een idee te krijgen wat Defensie doet, moet je er op uit”, aldus secreataris Tim Janse. 

Daarom organiseert JongDMO werkbezoeken. Eenmaal in de 2 maanden krijgen jonge DMO’ers de kans om een kijkje in de Defensiekeuken te nemen, zoals al eerder op de vliegbasis Woensdrecht of tijdens een bivak met de mariniers gebeurde. “Een moment om echt te zien wat de materieelorganisatie bewerkstelligt”, zegt Jody Bleeker, de penningmeester. Interessant én nuttig, “Aan de gebruikerskant hoor je soms kwesties die we kunnen verhelpen. Zo breid je je netwerk uit en houd je korte lijntjes met de operationele velden.” 

De meest operationele plek van de Kromhout is de parkeerplaats. ‘Om echt een idee te krijgen wat Defensie doet, moet je er op uit.’

(Net)werk en eenheid

Ook het netwerk binnen DMO kan een boost gebruiken. “DMO bestaat uit eilandjes. Mensen zitten vooral met hun ‘eigen’ collega’s. Dat terwijl uitwisseling en samenwerking misschien wel tot een beter resultaat kan leiden”, licht Lisa Groenewegen toe. Het doel van JongDMO is om daar meer de verbinding te zoeken. “Zodat we binnen onze eigen geledingen meer een eenheid zijn.” 

Makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe creëer je die eenheid? Plezier is een belangrijke factor. Peter: “We organiseren onder andere netwerkborrels, zodat we elkaar na het werk kunnen ontmoeten. Gezellig, laagdrempelig en goed voor behoud en kennisuitwisseling.”

Vorig jaar werden Jonge DMO’ers ondergedompeld in de wereld van de mariniers tijdens een bivak. ‘Een moment om echt te zien wat de materieelorganisatie bewerkstelligt.’ (Archieffoto Herman Zonderland)

Het nuttige en het aangename verenigen is ook het idee achter de Lunch&Learns die JongDMO om de maand organiseert. Een lunch waar eigen leden iets kunnen vertellen over hun werk en tevens sprekers uitgenodigd worden. 

Input en slagkracht

Om de stem van de nieuwe medewerker te laten horen en samen op pad te gaan, is het belangrijk dat JongDMO slagkracht heeft. Dit ontstaat alleen als jonge of nieuwe DMO’ers zich aansluiten bij het collectief. “De directeur noemt ons wel eens de nieuwe leiders van DMO”, glimlacht Peter. “Hij ziet het belang en luistert naar wat we zeggen. Zo heeft hij ons gevraagd wat onze visie is op het strategisch personeelsplan. Het is voor onze toekomst.”

Tijdens deze coronacrisis zijn alle evenementen uitgesteld, laat voorzitter Peter Heijnen weten. Maar dat betekent niet dat JongDMO nu stilzit. “We zijn nu bezig om te kijken of we alternatieve activiteiten kunnen bedenken. Zoals bijvoorbeeld een online pubquiz. Zodat we toch de groepsbinding erin kunnen houden.” 

Op dit moment telt JongDMO 330 leden. Door een mail te sturen naar jongdmo@mindef.nl kun je kosteloos en vrijblijvend lid worden. Alle leden ontvangen wel met regelmaat een nieuwsbrief, met alle actualiteiten en activiteiten van de community.