02

Dit artikel hoort bij: Defensiekrant 09

Bliksemsnelle update munitiebunkers

Tekst ritmeester Arthur van Beveren
Foto sergeant Cynthia Nijssen

Een flitsende actie in het Drentse Veenhuizen. In slechts 8 maanden tijd zijn hier 191 munitiebunkers voorzien van nieuwe bliksembeveiliging. Gistermiddag sloot de directeur Wapensystemen & Bedrijven van de Defensie Materieel Organisatie brigadegeneraal Ernst Dobbenberg de werkzaamheden officieel af.

Liep Veenhuizen dan gevaar? Dat is de eerste vraag die op komt. “Absoluut niet”, reageert Dobbenberg resoluut. “De bestaande bliksembeveiliging voldeed aan alle defensienormen. We zijn alleen een stap verder gegaan zodat de beveiliging nu ook aan de civiele Nederlandse Norm* (NEN) voldoet. Daarnaast hebben we meteen een moderniseringsslag gemaakt en per bunker het droogluchtsysteem vervangen, ledverlichting geïnstalleerd en nieuwe trappen geplaatst voor inspectie en onderhoud.

* NEN ontwikkelt verschillende typen afspraken zoals normen, praktijkrichtlijnen of technische afspraken. 

Ook nieuwe ledverlichting geïnstalleerd

Met een draai aan de laatste bout is gisteren de laatste bunker van het Munitiecomplex Veenhuizen geaard.

Deken

“Alle blootgestelde stalen onderdelen aan de buitenkant van de bunkers zoals lampen en deuren zijn geaard”, vult projectleider vanuit het Rijksvastgoedbedrijf en oud-genist Tom de Jong aan. “Elke blikseminslag verdwijnt daardoor de grond in. De kans is echter minimaal dat die überhaupt de bunker bereiken. Het nieuwe systeem van 4 stalen antennes rond het bouwwerk vormt als het ware een deken die bliksem wegleidt van de bunkers. Onderling zijn de antennes ondergronds met koperdraad verbonden. Zo verdelen ze de kracht van een mogelijke inslag.”

'Nieuwe systeem vormt deken tegen bliksem'

Directeur Wapensystemen & Bedrijven van DMO brigadegeneraal Dobbenberg bedankt de mensen die meegewerkt aan het project.

Flora en fauna

De Jong moest ook met flora en fauna rekening houden. “Steenmarters hebben de gewoonte om kabels door te knagen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. We hebben de bunkers hermetisch afgesloten met gaas en 15 kasten ingebouwd waarin marters kunnen nestelen. Zo hebben zij een warm huis en hebben wij er geen last meer van.” Het munitiecomplex uit 1978 ziet er fris ‘geschoren’ uit. Daarbij is gedacht aan vogels die het afgesloten defensieterrein graag bezoeken. “Het snoeien en kappen van beplanting is gedaan buiten het vogelbroedseizoen”, weet De Jong.

De bunkers zijn hermetisch afgesloten met roosters om dieren tegen te houden. Rechts in de hoek is ter compensatie daarvoor een steenmarterkast aangebracht.

Respect

Per week werden 8 bunkers verbouwd wat een grote logistieke operatie met zich mee bracht. Generaal Dobbenberg heeft daarom veel respect voor het personeel van het Defensie Munitiebedrijf dat naast de reguliere werkzaamheden hielp verhuizen: “Munitie moest uit de bunkers voordat de werkzaamheden begonnen. Na elke oplevering ging de explosieve waar weer retour.” 

Per week werden 8 bunkers verbouwd.

Nieuwe trappen maken inspectie en onderhoud aan het dak van de munitiebunkers eenvoudiger en veiliger.

Veiligheid

“Ons vak brengt risico’s met zich mee. Daar kun je als militair niet omheen. Maar daar waar we die risico’s in de hand kunnen houden, moeten we alles in het werk stellen om de veiligheid te garanderen”, benadrukt Dobbenberg. ”De opslag van munitie is daar een voorbeeld van. Die mag geen gevaar opleveren voor medewerkers of de omgeving.”