Tekst Leo de Rooij
Foto Gregory Freni

Minder uitstoot met biobrandstof

Defensie moet en wil vergroenen. De afhankelijkheid van fossiele brandstof wordt teruggebracht en het aandeel duurzame energie vergroot. Door bijmenging van biobrandstof aan wegdiesel zet Defensie een forse stap in het verduurzamen van haar vervoer. Vanaf april stroomt er synthetisch geproduceerde duurzame diesel uit de defensie-pompen. Paul Damming van de afdeling Brand- en Bedrijfsstoffen weet meer.

“Defensie kiest voor de bijmenging van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), een geavanceerde biobrandstof. Deze HVO wordt gemaakt door afvalstromen, zoals afgewerkte frituurolie, resten van bosbeheer en andere restafval, intensief te behandelen en om te werken naar dieselbrandstof. Daarvoor heeft Defensie nu een contract afgesloten met leverancier FinCo Fuel Nederland, die ook nog eens garandeert dat er geen grondstoffen als palmolie of raapzaadolie worden gebruikt. We willen nou eenmaal niet concurreren met de voedselvoorziening!”

Paul Damming: ‘Er kan straks gewoon diesel en biobrandstof door elkaar getankt worden’

Strenge eisen

Klinkt goed, maar de brandstof die Defensie gebruikt, moet wel voldoen aan de strenge NATO F-54 specificatie. Daarnaast moet biobrandstof geschikt zijn voor langere perioden van opslag, net als fossiele diesel. “Geen probleem”, verzekert Damming, “de gebruikte biobrandstof wijkt duidelijk af van de biodiesel (FAME) die we kennen als 1e generatie. Vanwege slijmvorming is FAME niet geschikt voor langere opslag. Na het bijvoegen van de HVO voldoet het brandstofmengsel nog steeds volledig aan de benodigde specificatie van dieselbrandstof EN590, de basis voor de NATO-specificatie. De nieuwe diesel is dus ook geschikt voor langdurige opslag, als voertuigen langere tijd niet gebruikt worden of bij bijvoorbeeld noodstroomvoorzieningen.” 

Voor de defensie-chauffeurs verandert er niets; zij kunnen gewoon blijven tanken, zoals hier bij het BOS laadstation in Stroe.

Voor de eindgebruiker verandert er niets

Tanken in missiegebied

En hoe zit het als je moet tanken in Afghanistan, Mali of welk crisisgebied dan ook? Daar zal vast geen biobrandstof voorhanden zijn... Damming: “Voor de eindgebruiker verandert er niets: er zijn geen consequenties voor opslag, slijtage in motoren of gebruik van het voertuig. Je auto rijdt echt wel door, ook al tank je de ene keer bio en een volgende keer (bijvoorbeeld in Afghanistan) weer 'gewone' diesel. Er kan door elkaar getankt worden, geen probleem.”

In missiegebieden is niet altijd biobrandstof verkrijgbaar. Maakt niets uit, het voertuig rijdt toch wel door.

Minder uitstoot

Met de keus voor 20% bijmenging van duurzame HVO aan wegdiesel geeft Defensie invulling aan gewenste doelstellingen. De uitstoot van CO2 neemt met deze bijmenging met circa 17% af. Ook vermindert de emissie van fijnstof. 

Pieter Peeters, CEO FinCo Fuel Nederland, is trots op de bijdrage die zijn bedrijf mag leveren aan de verduurzaming van het defensie materieel. “Met de keuze voor HVO wordt er een kwalitatieve keuze gemaakt die ruim 9 miljoen kg CO2 besparing per jaar oplevert. Dit staat gelijk aan de opname van bijna een half miljoen bomen of de uitstoot van 400 huishoudens. Een mooi resultaat. Vanaf de eerste levering in april zullen wij jaarlijks 15.000 m3 brandstof en dus dagelijks 1-2 truckbeladingen verzorgen. Deze schonere brandstofmix is een mooie uitbereiding van onze samenwerking, die ook nog eens bijdraagt aan onze beide ambities: een schonere wereld”.

De met HVO bijgemengde diesel wordt vanaf april dagelijks met tankwagens aangevoerd vanuit FinCo in Amsterdam en overal in Nederland bij de defensie tanklocaties aangeleverd.