10

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 01

In 't kort 2/2

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Johan de Witt aan de kant

Zr.Ms Johan de Witt krijgt een opfrisbeurt, waardoor het amfibisch transportschip er weer jaren tegenaan kan. De eerste contracten tussen de Defensie Materieel Organisatie, de Directie Materiële Instandhouding van de Koninklijke Marine enerzijds en de industrie anderzijds, zijn inmiddels getekend.

Deze zogenoemde Midlife Update (MLU) is nodig om de technische en economische levensduur tot 2032 te garanderen en het schip operationeel inzetbaar te houden. De uitvoer van de werkzaamheden staat gepland vanaf eind 2021.  Voor de eerste fase is een overeenkomst gesloten met Damen Schelde Naval Shipping en RH Marine. 

De modificaties variëren van het aanbrengen van aanvullende wapensystemen tot het verhelpen van structurele problemen. Hieronder vallen ook het opwaarderen van automatiseringssystemen, netwerken, het aanbrengen van hedendaagse sportvoorzieningen en het moderniseren van de medische faciliteiten.

Streepje

Tweede leven

Het projectteam MALE UAV 2 in Leeuwarden heeft 2 mobiele masten overgenomen van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando.

Binnen het project is behoefte aan 2 (semi-)mobiele masten, benodigd voor de plaatsing van antennes voor de start en landing van de onbemande MQ-9. Tijdens dit onderzoek werd duidelijk dat het DGLC nog masten in opslag had die prima bruikbaar zijn voor de MQ-9. De masten zijn in 2009 aangeschaft als onderdeel van het DISCUS systeem, dat in Afghanistan dienst heeft gedaan voor de beveiliging van de compounds. 

Streepje

Marathonman op financiën

Commodore Maurice Huijs wordt de nieuwe directeur Finance & Control (D-F&C) bij de DMO. 

Hij begint op 20 februari in zijn nieuw functie. Huijs volgt Folkert Buis op, die inmiddels is overgestapt naar het ministerie van Financiën.

Momenteel is commodore Huijs de directeur F&C bij de Commandant der Strijdkrachten. Daarvoor was hij geplaatst bij het Commando Dienstencentra (nu DOSCO). In 2005 is de luchtmachtmilitair uitgezonden geweest naar Sarajevo. Commodore Huijs is in 1986 opgekomen op de KMA in Breda.

Maurice Huijs is getrouwd en heeft 1 dochter. In zijn vrije tijd is hij actief voor de atletiekvereniging SPADO in Bergen op Zoom en is hij, zoals hij het zelf noemt, een verslaafd marathonman.

Streepje

Kooysymposium

De afdeling Defensie & Veiligheid en KIVI houden op 15 april het jaarlijkse Kooysymposium. 

Dat gebeurt, in samenwerking met TNO, NLR, APA, KVMO en Mars&Mercurius, op de Generaal-majoor Kootkazerne in Stroe. Thema dit jaar is ‘OnderBEMAND’.

Sprekers vanuit zowel defensie als de civiele (industriële) wereld belichten de problemen van het personeelstekort. Hoe technologie een bijdrage kan leveren aan de realisatie van een personeelsarme krijgsmacht zónder de aandacht te verliezen voor mens en de oorspronkelijke taak.

Tevens komt het beste afstudeerwerk over defensie en veiligheid relevante techniek of technologie in aanmerking voor de Kooy Prijs.

Het programma – onder voorbehoud – is te vinden op http://programma.kooysymposium.nl. Algemene informatie vindt u op www.kooysymposium.nl

Streepje

Munitie in VS

De Firma Spectra in de Verenigde Staten verzorgt vanaf dit jaar een vooruitgeschoven distributiepunt voor munitie (de zogenoemde HUB USA). 

Spectra is gevestigd in Camden, Arkansas en ligt centraal ten opzichte van de oefenlocaties die door defensie gebruikt worden in Amerika.

Het depot wordt ingezet voor de bevoorrading van oefenlocaties die de Nederlandse militairen bezoeken. Vanuit hier wordt niet alleen een tijdige bevoorrading maar ook de retourstromen van de overgebleven munitie van oefeningen in de VS op een veilige wijze gerealiseerd. De bevoorrading van het distributiepunt neemt zo’n 4 maanden in beslag. 

Streepje

Meer VOSS

De Transportable Flight Proficiency Simulator (TFPS) is 5 februari bij het Defensie Helikopter Commando aangekomen. 

Gevechts-ondersteunende en logistieke militairen krijgen ook een nieuwe uitrusting. Kapitein ter zee Mark Spierings, hoofd Afdeling Inkoop Projecten bij de Directie Inkoop van DMO, zette daarvoor zijn handtekening onder een vervolgcontract met de Israëlische firma Elbit.

De DMO heeft in 2015 een overkoepelend contract getekend met de firma Elbit voor het Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS). Dit bestaat onder andere uit een breed assortiment vesten, ballistische bescherming, draagtassen en diverse types rugzakken. Hiermee kan iedere militair zijn persoonlijke uitrusting aanpassen afhankelijk van de dreiging en zijn of haar functie. In september heeft de DMO de productie voor de groep gevechtsmilitairen al vrijgegeven.