05

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 06

Vers in water

Tekst Leo de Rooij
Foto Hatenboer-Water | Archief Ministerie van Defensie

Hatenboer-Water: veilig water van productie tot consumptie

“We kunnen het niet meer alleen”, is een veelgehoorde kreet binnen de Defensie Materieel Organisatie. Met de intrede van de term Gouden Ecosysteem wordt aangegeven dat Defensie, kennisinstituten en industrie samen moeten optrekken om het beste, meest innovatieve materieel te verwerven. Materieelgezien richt de schijnwerper op bedrijven of kennisinstituten die een binding met DMO hebben. Deze maand is dat Hatenboer-Water, specialist in het leveren van water in het maritieme domein, van productie tot consumptie.

De geschiedenis van dit familiebedrijf begint in 1906, als Denis Hatenboer met 1 waterboot de zeegaande schepen in de Rotterdamse haven van vers, veilig drinkwater voorziet. Het product is gewild, de handel loopt goed en al snel varen er meerdere Hatenboer-boten rond. Logisch, want afname vanaf een boot gaat sneller dan vanaf de kade. Daarnaast is het veiliger, want de verantwoordelijkheid voor de waterkwaliteit ligt bij een en dezelfde partij.

De waterinstallaties van groot tot klein worden in de eigen fabriek helemaal op maat gebouwd, verpakt en verscheept naar de klant.

Vers water

Wel komen er in de loop der tijd steeds meer technische vragen van klanten. Vragen als: mijn water wordt bruin, hoe kan ik dat tegengaan? Hoe hou ik mijn waterkwaliteit eigenlijk onder controle? Vanaf die tijd kent Hatenboer-Water 2 poten: Bevoorrading (met circa 20 boten en vrachtwagens) en Technologie, voor de oplossingen aan boord. En luidt het bedrijfsmotto: Vers in water sinds 1906.

Toegang tot vers en schoon drinkwater is van levensbelang! Noodhulp in het Caribisch gebied na de passage van een orkaan begint dan ook veelal met het uitdelen van drinkwater.

Vooral maritiem

“Om in defensie-termen te blijven: we zijn op vele fronten actief”, grapt sales manager Mark Knoester. “Voor het Accutestcentrum in Den Helder hebben we een speciale demi-waterinstallatie gebouwd, die levert heel schoon water om accu's te testen en af te vullen. Ook voor een mobiele tandartspraktijk van de landmacht heeft Hatenboer-Water de drinkwatervoorziening geleverd. We hebben veel defensiewerk gedaan in het Caribisch gebied, hebben geassisteerd bij het slaan van waterputten in Mali en waren actief na de orkaan Irma. We zorgen zelfs voor veilig water op festivals als Zwarte Cross. Maar onze grootste klant is nog altijd de maritieme sector; 80 procent van ons orderpakket is maritiem gericht. Van die maritieme klandizie is ongeveer 10% voor Defensie. In opdracht van de DMO voorzien we de schepen van de marine van waterinstallaties, die uit zeewater veilig drinkwater maken.”

Waterinstallatie aan boord van Zr.Ms. Rotterdam.

Veilig is de uitdaging

Veilig is het sleutelwoord bij drinkwater. Don van Galen, manager afdeling waterkwaliteit, weet er alles van. “Als je water maakt van zeewater is het nog geen drinkwater. Het moet nabehandeld en gedesinfecteerd worden, zodat het water bij het tappunt volgens de geldende normen veilig drinkwater is. Water is een levend product. Om dat goed te houden is lastig. Vraag maar na bij mensen met een camper of een boot: ze hebben allemaal te maken met de uitdaging hun drinkwater schoon, maar vooral veilig te houden. Als je een flesje water 3 weken in je auto laat staan, vormen zich bacteriën. Hetzelfde gebeurt in de leidingen van je camper, plezierjacht of fregat van de Koninklijke Marine.”

Hatenboer Water is vooral actief in de maritieme sector. De Koninklijke Marine is een graag geziene klant.

Overal ter wereld

Om er zeker van te zijn dat de klant over veilig water kan beschikken, begeleidt Hatenboer-Water het gehele proces. Van Galen: “Onze slogan luidt niet voor niets: Veilig water aan boord, van productie tot consumptie. Daarin onderscheiden we ons ook van de rest. We bouwen in eigen huis moderne, veilige watermakers in alle soorten en maten, voor cruiseschepen of boorplatforms tot onderzeeboten. Daarnaast denken we vooral aan de voorkant mee met de klant. We begeleiden daar waar nodig, geven indien gewenst opleidingen en cursussen. We houden het verantwoordelijk (marine)personeel up-to-date en leren ze omgaan met testkits, zodat ze zelf de waterkwaliteit kunnen bemonsteren. En is onze hulp nodig, dan komen we de problemen oplossen, waar ook ter wereld!”

Installatie voor de nabehandeling van drinkwater op Zr. Ms Rotterdam.

Minder plastic

Het leidingwater in Nederland is veilig en goedkoop. Toch zijn er mensen die zweren bij flessenwater. En daarmee helaas bijdragen aan de groei van die enorme plastic afvalberg. Hetzelfde geldt aan boord van Zr. Ms. marineschepen: daar komt gegarandeerd veilig drinkwater uit de tappunten. En toch wordt er in buitenlandse havens nog vaak duur flessenwater met pallets tegelijk ingekocht, opgeslagen en na consumptie weer afgevoerd. Onnodig, vinden de jongens van Hatenboer-Water. Jawel, het water aan boord kan soms een lichte chloorsmaak hebben. Die kun je er  trouwens prima uithalen met een koolstoffilter, dat je dan wel regelmatig moet vervangen! Punt is, vinden ze bij Hatenboer-Water, dat we ons beter bewust moeten worden van die enorme, alsmaar groeiende plastic afvalberg. Er zelf een bescheiden steentje aan bijdragen, is een eerste stap. En dat begint met jezelf afvragen of het kopen van die fles water nou eigenlijk wel echt nodig is...