03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 03

In 't kort

Klein maar fijn

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) heeft een contract ondertekend met Damen Shipyards voor de bouw en levering van een schip voor de Dienst der Hydrografie. Volgend jaar is de oplevering.

Het onderzoeksschip, een zogenoemde Expeditionary Survey Boat (ESB), heeft 4 man aan boord: 2 om het schip te varen en 2 onderzoekers. De ESB kan opereren vanaf een Landing Platform Dock, zoals Zr. Ms. Rotterdam. Het schip is in staat in korte tijd een accuraat beeld van de omgeving te schetsen (Rapid Environmental Assessments, REA) in onbekende wateren, havens en geulen. De hydrografische informatie draagt bij aan de maritieme veiligheid, bijvoorbeeld in een uitzendgebied. De ESB vult het gat tussen de 2 grote hydrografische opnamevaartuigen en de kleine mobiele hydrografische sloepen.

Jelle Loosman (Managing Director, Damen Shipyards Den Helder) en KLTZ Marc Hermsen (DMO) tekenden het contract.
Streepje

Nieuw materieelfonds

Een nieuw op te richten Defensiematerieelfonds (DMF) helpt bij het maken van een afweging voor het ontwikkelen, aanschaffen, beheer en onderhoud van materieel, ICT en infrastructuur. De inkomsten van het fonds komen grotendeels uit de Defensiebegroting.

Investeringen als onderhoud van materieel beslaan vele jaren. Het is lastiger te plannen en overschrijdt vaak meerdere jaren. Met de komst van het fonds worden de kosten en baten beter inzichtelijk. 

Deze uitgaven zijn nu nog onderdeel van het investeringsprogramma van Defensie. Internationale projecten zoals het Multi Role Tanker Transport vliegtuigen (MRTT, foto onder) en het onderhoud van de M-fregatten en de mijnenbestrijdingsvaartuigen vallen er ook onder. De kosten van de instandhoudingsorganisaties zoals de Directie Materiële Instandhouding, het Materieel Logistiek Commando en het Logistiek Centrum Woensdrecht vallen ook grotendeels onder het DMF, evenals de personele uitgaven voor het ontwikkelen, verwerven, in stand houden en afstoten van materieel, ICT en infrastructuur.

Streepje

Nieuwe frames

De firma Rotom Nederland BV levert 1.700 stuks transport- en opslagframes aan het Defensie Brand- en Bedrijfsstoffen Bedrijf (DBBB). Hiervoor is op de locatie Bathmen op feestelijke wijze een contract ondertekend. De frames worden gebruikt voor het transport en de opslag van de brandstofcans. De huidige voorraad frames was sterk verouderd en er was bovendien een tekort. 

Streepje

Laatste snufjes

“We moeten niet denken in afdelingen, maar in netwerken.” Dat zei directeur JIVC Ron Kolkman bij de opening van Purple NECtar. Voor het eerst was Purple NECtar gecombineerd met het Defensie Simulatie Symposium (DSS), met als thema ‘Augmented Decision Support’. Belangstellenden konden daar zelf de snufjes en concepten van technologie beleven bij stands van diverse bedrijven en die van de Bootcamp Robotica, de Innovatiewerkplaats en het Leslokaal van de Toekomst. Ook stonden er diverse sprekers bij het DSS, workhops en de KIXS Lezingenavond op het programma. Meer over Purple NECtar is hier te lezen.

Streepje

Proef met onbemande schepen

De Defensie Materieel Organisatie heeft mee gedaan aan proeven, die deel uitmaken van het Joint Industry Project Autonomous Shipping.

De afdeling Maritieme Systemen van DMO is bezig met een 2 jaar durend onderzoek- en innovatieproject over autonome operaties van zeeschepen. De afdeling draagt kennis en ondersteuning bij aan het project, waaraan ook de Koninklijke Marine ondersteuning heeft geleverd. De resultaten zijn van belang voor de toekomst van maritieme operaties, waarbij onbemande systemen een steeds grotere rol gaan spelen. 

Een voorbeeld hiervan is het nieuwe mijnenbestrijdingssysteem voor de Nederlandse en Belgische marines waarbij zeemijnen zullen worden bestreden met onbemande vaartuigen. Het project wordt gesteund door de industrie, kennisinstituten en de Rijksoverheid. De Rijksoverheid is vertegenwoordigd door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en het ministerie van Defensie.

Streepje

Bezoek voor KCW&M

Krijgsmachtadjudant Nico Spierenburg en de stafadjudant van de DMO Henry Hendriks zijn te gast geweest bij het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie (KCW&M). Kapitein Jack van Hooijdonk leidde de adjudanten onder meer langs een schietproef met een 120 mm mortier. Ze spraken daarna met personeel van de bureaus Schiettechniek en Meettechniek en over de wijze waarop ervaren personeel behouden kan blijven.

Streepje

Bikers in het nieuw

De bikers van de Koninklijke Marechaussee krijgen nieuwe, kwalitatief hoogwaardige kleding, helmen en fietsschoenen. Daarvoor is een raamcontract getekend met leverancier Co van Beek Tweewielers in Utrecht.

Het pakket is volledig afgestemd op de doelgroep en zo samengesteld dat de bikers in alle seizoenen hun werk op de fiets kunnen doen. Een deel van het pakket is specifiek afgestemd op de vrouwelijke bikers. Het aantal bikers is de laatste jaren gestaag gestegen, met name op Schiphol.

Streepje

Sneek

Projectadviseur Tim Sneek ontving uit handen van de Defensie Attaché van de Verenigde Staten in Nederland, captain (USN) Mark Imblum, een persoonlijke blijk van waardering van de Verenigde Staten. Dit voor zijn inzet als Defensie Materieel Attaché in Washington DC in de periode 2013-2018. De uitreiking vond plaats tijdens een Award Ceremony op de Amerikaanse ambassade in Den Haag in aanwezigheid van de Acting Deputy Chief of Mission.