Foto Mediacentrum Defensie

Omgangsvormen en basiswaarden beter benoemd

x

Defensie is een organisatie met een unieke taak: het beschermen wat ons dierbaar is. Dit doen wij door te vechten voor vrede en veiligheid. Dag in dag uit, onder moeilijke en soms gevaarlijke omstandigheden. Als wij slagen in deze gezamenlijke missie, maakt dit ons trots. In de ‘Gedragscode Defensie’ staan de 4 volgende basiswaarden omschreven hoe wij met elkaar, anderen, middelen en bevoegdheden omgaan. Deze gelden voor iedereen, op de werkvloer, op uitzending, op de kazerne en in de top van de organisatie. Door ze te benoemen maken we duidelijk waar we voor staan, wat we van elkaar en wat anderen van ons mogen verwachten.

‘Wij gaan voor elkaar door het vuur’

Verbondenheid

“Ik werk samen, help anderen, sta open voor feedback en spreek aan. Werken bij Defensie draait om verbondenheid, om kameraadschap. Wij gaan voor elkaar door het vuur. Ik ben een echte teamspeler en help mijn collega’s wanneer dit nodig is. Het beste resultaat behalen wij gezamenlijk door elkaar scherp te houden, elkaar te coachen en vooral ook als wij het lef hebben elkaar aan te spreken op ons werk en ons gedrag. Ik sta open voor feedback. Dit maakt ons sterker en stelt ons in staat om te leren als organisatie.”

‘Procedures zijn bij mij bekend en pas ik verstandig toe’

Veiligheid

“Ik werk veilig. Onveilig of ongewenst gedrag maak ik bespreekbaar of meld ik. Geldende procedures zijn bij mij bekend en ik pas deze verstandig toe. Twijfels en dilemma’s maak ik bespreekbaar. Ik ga respectvol met ieder ander om. Ik besef dat er voor pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag geen plaats is binnen Defensie. In het geval van ongewenst gedrag of onaanvaardbare risico’s grijp ik in, bespreek ik dit of maak ik hier melding van. Dit maakt ons als organisatie veiliger en toegerust onze taken uit te voeren.”

‘Zoals wij op elkaar vertrouwen, vertrouwt de samenleving op ons’

Vertrouwen

“Ik zorg dat mijn collega’s en de samenleving op mij kunnen vertrouwen. Zowel op kantoor, als op zee, in het veld of in de lucht moeten we op elkaar kunnen vertrouwen. Dit vergt dat ik nauwkeurig werk, mijn afspraken nakom, zorgvuldig omga met middelen en bevoegdheden en dat ik eerlijk en open communiceer. Zoals wij op elkaar vertrouwen, vertrouwt de samenleving op ons. Ik ben mij altijd bewust van mijn voorbeeldfunctie en de hoge eisen die de samenleving stelt aan mijn gedrag. Ik spiegel mijzelf op mijn handelingen, of het nu in dienst is of erbuiten, op uitzending, of op internet. Dit maakt mij betrouwbaar voor mijn collega’s en voor de samenleving.”

‘Het succes van ons werk draait om vakmanschap’

Verantwoordelijkheid

“Ik toon vakmanschap en neem verantwoordelijkheid in mijn werk. De medewerkers van Defensie dragen grote verantwoordelijkheid. Het succesvol uitoefenen van ons werk draait om vakmanschap. Ik onderhoud daarom mijn kennis en vaardigheden, voer mijn taak uit en lever kwaliteit. Binnen het team hebben we allemaal een eigen taak. Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen gedrag en draag samen met mijn team zorg voor wat wij doen. Ik spoor daarom mijzelf en collega’s aan om het beste uit zichzelf te halen, neem initiatief als de situatie daarom vraagt en geef zelf het goede voorbeeld in mijn gedrag. Dit maakt ons sterker als individu en als team.”