03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 01

In 't kort

Tekst Leo de Rooij & Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie

Blikvanger

De geschiedenis van Soesterberg is nauw verweven met de Koninklijke Luchtmacht en die bijzondere band is nu ook goed zichtbaar. Bij het vliegdorp, langs de provinciale weg N237, prijkt prominent een heuse Alouette III op een metershoge sokkel. De luchtmacht schonk de helikopter via de Defensie Materieel Organisatie. De bergingsdienst van de luchtmacht plaatste de heli.

Eind 2015 kwam er een einde aan ruim 50 jaar Alouette-inzet voor Defensie. Het multifunctionele toestel werd in die periode voor de meest uiteenlopende taken ingezet: van vredesoperaties, opleidings- en fotovluchten tot VIP-transporten, met bijvoorbeeld leden van het Koninklijk Huis. Hiervoor vlogen de helikopters regelmatig van en naar Soesterberg.

Streepje

Snelheid (1)

De Wifi in legeringsgebouwen van Defensie is sterk verbeterd. Dankzij een grote inhaalslag van het JIVC hangen nu in alle legeringsgebouwen nieuwe Wifi-accesspoints. Daardoor heeft ieder legeringsgebouw van Defensie 5 Mb gegarandeerde bandbreedte per apparaat. Dat betekent op de meeste plaatsen een verdubbeling van de snelheid.

Door de nieuwe snelheid is het ook mogelijk series te kijken en te gamen. Het is de bedoeling dit jaar de bandbreedte verder op te voeren. Op 6 locaties moet glasvezel nog koperdraad vervangen. Op marineschepen komt ook betere Wifi, al is er een beperking door de noodzakelijke satellietverbinding. Het JIVC neemt de komende jaren het beheer over van het Wifi-netwerk op locaties waar dat door de eenheden zelf is aangelegd. 

Streepje

Snelheid (2)

Defensiepersoneel wordt voortaan beter en sneller geholpen, als het gaat om IT-zaken. Dat is het gevolg van de samenvoeging van de operationele IT-tak OPS en de overige IT. Dat gebeurde tijdens een 2-daags IT-symposium in het Nationaal Militair Museum, te Soesterberg. De bedrijven gaan verder onder 1 naam: het JIVC.

De voordelen van het samengaan zijn onder meer: minder bureaucratie en kortere lijnen. Dat heeft een efficiëntere werkwijze tot gevolg. De defensiemedewerker zal dat merken en de nieuwe werkwijze sluit beter aan bij de wensen van de krijgsmachtdelen.

Het hoofdkwartier van het JIVC zetelt op de Kromhoutkazerne in Utrecht. De totaal meer dan 3.000-koppen tellende organisatie heeft locaties in heel het land. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in de IT bij Defensie. Dat heeft tot gevolg dat JIVC flink mag groeien.

Op de foto: directeur DMO vice-admiraal (TD) Arie Jan De Waard en directeur JIVC Ron Kolkman op het podium tijdens het symposium.

Streepje

Jongeren ingelicht

Een groep JongDMO’ers heeft in ’t Harde een kijkje genomen bij het Defensie Inlichtingen en Veiligheidsinstituut (DIVI).

Het DIVI is hét opleidingsinstituut voor de militaire inlichtingenwereld. Voor het DIVI en JISTARC is DMO van grote betekenis bij de aanschaf van nieuwe systemen op inlichtingengebied. Er werden dan ook ideeën uitgewisseld over eventuele toekomstige behoeften.

Streepje

Spionage op het werk

De komende maanden is er extra aandacht voor spionage buiten de werkplek. Praat je wel eens over werk in de trein? Laat jij iemand meelezen op je werkmobiel? Is dat gezellige gesprek met die student wel zo onschuldig? Binnen de Rijksoverheid is een campagne gestart om bewust om te gaan met wat je buiten de deur aan informatie deelt.

De campagne 'Een veilig Rijk' gaat om de risico's van (cyber)spionage. Binnen Defensie doet de MIVD actief onderzoek naar spionage. Echter, iedere medewerker kan in aanraking komen met gevoelige informatie, en die ook per ongeluk uit handen geven aan kwaadwillenden.

Spionnen doen zich onder meer voor als diplomaat, ambtenaar, student, wetenschapper of journalist. Het kan dus zomaar dat een onschuldig gesprek in de trein met ‘die gedreven onderzoeker’, of een gezellig gesprek ‘met die vrolijke student’ op een terras toch een veiligheidsrisico vormt.

Streepje

Veilige haven

Hoe maken we de Rotterdamse haven nog veiliger? Het antwoord wordt gezocht via de Veiligheid Innovatie Competitie 2019 met als thema 'Smart Harbour Rotterdam'. MKB en startups kunnen met vernieuwende inzichten een bijdrage leveren om de informatiepositie van en tussen veiligheidspartners te verbeteren. Aanmelden voor de competitie kan vanaf nu.

De 42 kilometer aan havengebied in Rotterdam is een uiterst dynamische omgeving. De dynamiek in digitale ontwikkelingen vormt een uitdaging voor de veiligheidspartners. Dat zijn politie, Douane, Koninklijke Marechaussee, brandweer en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

De Veiligheid Innovatie Competitie is een landelijke competitie voor het MKB-Nederland en startups. Meer informatie over deelname aan de VIC2019 staat op: het platform Negometrix.

Streepje

Vierdaagse

Inschrijven om individueel of als detachement de Nijmeegse Vierdaagse te lopen, is weer mogelijk. Dat kan tot uiterlijk 22 maart.

Uitgangspunt is dat de militair, individueel of als lid van een detachement, op eigen verzoek door commandant of afdelingshoofd wordt aangewezen voor deelname aan de Vierdaagse. Een verzoek kan alleen worden afgewezen vanwege operationele redenen. De individueel lopende militair is zelf verantwoordelijk voor inschrijving via: 4daagse.nl. De detachementscommandant schrijft de lopers van zijn detachement in.

Streepje

Het JIVC gaat verder

Leidinggevenden van het JIVC zijn 2 dagen aan de slag gegaan met de volgende stap in leiderschapsontwikkeling bij het Joint IV Commando: Fit to lead. De begeleiding werd gedaan door het kernteam Leiderschap DMO/JIVC. 

Fit to lead is gericht op het optimaliseren van het specifieke leiderschap dat past bij hét IT-bedrijf van Defensie: JIVC. Het programma bestaat uit opleidingen, trainingen, ontwikkelingscentra, collegiale consultatie, coaching en workshops. Uitgangspunt is de motivatie van leidinggevenden om zichzelf te ontwikkelen. Iedere leidinggevende houdt zijn persoonlijke voortgang zelf bij via een puntensysteem.

Dat het JIVC een toonaangevende werkgever is in het IT-domein blijkt ook wel uit het resultaat van een landelijk imago-onderzoek naar de meest plezierige ICT-werkgever. Van de vele nationale bedrijven en overheidsinstellingen in ons land staat het JIVC op de 15e plek. Werknemers hebben deze score bepaald aan de hand van vragen over het imago als opdrachtgever, werkgever, innovatie, kennisniveau en 18 ICT-deelgebieden.