03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 09

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Assegai overgedragen

Tijdens het NIDV Symposium op 30 november zijn de eerste 155mm Assegai-projectielen symbolisch overhandigd aan directeur Wapensystemen commodore Danny Traas. Hij droeg de munitie vervolgens over aan de operationele gebruiker, het Vuursteun Commando. Deze eenheid beschikt daarmee over granaten die geschikt zijn voor het aangrijpen van doelen op grote afstand.

In 2014 is een overeenkomst gesloten met Rheinmetall Waffe Munition voor de levering van 6.000 Assegai projectielen. De granaten hebben een bereik van 40 kilometer en worden verschoten uit de PzH 2000 pantserhouwitser. De Assegai is uitgebreid getest door DMO.

Streepje

Nieuwe directeur

Kapitein ter zee Dick Kreiter (rechts op onderstaande foto) wordt per 1 januari 2018 directeur Projecten bij DMO. Hij volgt de tot schout-bij-nacht bevorderde Ludger Brummelaar op, die op zijn beurt is benoemd tot Chef van het Militaire Huis van de Koning.

KTZ Kreiter is tot die tijd programmamanager Masterplan JIVC. Tegelijk met de aanstelling in zijn nieuwe functie wordt hij bevorderd tot commandeur. Plaatsvervangend directeur JIVC, kolonel Eric Molenaar neemt zijn taken tijdelijk over. 

Streepje

Amerikaanse eer

Kapitein ter zee ir. Pieter J. van Daalen (DMO) heeft voor zijn verdienste in de periode van augustus 2012 tot en met juli 2017 bij het Nato Seasparrow Project Office, de Meritorious Service Medal ontvangen. Deze medaille wordt toegekend door de president van de Verenigde Staten en de oorkonde is getekend door de Secretary of the Navy (Amerikaanse marine).

De medaille is uitgereikt op 5 november in Antwerpen door de voorzitter van het Nato Seasparrow Project Steering Committee vice-admiraal Douglass W. Small. Tijdens de informele bijeenkomst droeg Small de bij de medaille behorende oorkonde voor.

Streepje

Innovatie bij Defensie

Zo’n 600 defensie-medewerkers uit het bedrijfsleven en van kennisinstituten als TNO, NLR, HCSS en Marin bezochten Innovation in Defence. Tijdens deze kennis- en innovatiebeurs zijn onder meer de resultaten van kennisopbouwprogramma’s gepresenteerd.

Het gaat om programma’s die in 2014 startten en dit jaar worden afgerond. Ook presenteerden de warfarecentra en FRONT hun werk. FRONT is het aanspreekpunt bij Defensie voor externe én interne initiatiefnemers van innovatie. Andere teams lieten de resultaten zien van hun technologieprojecten. Defensie en haar partners hielden Innovation in Defence om het belang en de impact van de innovatie-investeringen te laten zien. Initiatiefnemer - afdeling Kennis en Innovatie -  organiseerde het evenement voor de 6e keer samen met de onderzoeksinstellingen TNO, NLR, MARIN en de NLDA.

Streepje

Meer samenwerking

25 EU-lidstaten gaan samenwerken op defensie- en veiligheidsgebied. Dat gebeurt onder de vlag van PESCO (Permanent Structured Cooperation). De Raad van ministers van Buitenlandse Zaken richtten het samenwerkingsverband formeel op in Brussel.

Samenwerking is nu de norm en niet langer de uitzondering. De lidstaten geven daar vanaf begin 2018 concrete invulling aan met de eerste 17 projecten. Nederland doet met 7 daarvan mee. Het gaat om projecten voor logistiek, medische capaciteiten, maritieme mijnenbestrijding, cyber en radio communicatie.

Nederland trekt de kar bij militaire mobiliteit. De huidige veiligheidssituatie vereist dat militair materieel en personeel snel door de EU moet kunnen verplaatsen.

Streepje

Officierskruizen

60 collega’s van DMO stonden op de lijst voor de uitreiking van het Officierskruis, ook wel bekend als 'Jeneverkruizen'. De medaille is in 1844 koning Willem II ingesteld en geldt sindsdien als een belangrijke blijk van waardering. Sindsdien wordt het kruis op of rond de geboortedag van Willem II (6 december) uitgereikt. Over het algemeen gaat dat samen met het heffen van een glaasje jenever, vandaar de bijnaam Jeneverkruis. Directeur DMO vice-admiraal Arie Jan de Waard en plaatsvervangend-directeur generaal-majoor Ivo de Jong reikten ze uit.

Streepje

Over op Windows 10

De meeste werkplekken bij Defensie gaan binnenkort over van Windows 7 naar Windows 10. 2020 lijkt ver weg, maar Microsoft stopt in dat jaar met het ondersteunen van het besturingssysteem Windows 7. Dat betekent dat de veiligheid en de continuïteit van het netwerk en alles wat daar op draait niet meer te garanderen is.

Om deze overgang mogelijk te maken en Windows 10 te kunnen hosten, verving cluster Hosting Infrastructures (HIN) van afdeling I&S de afgelopen 2 maanden de infrastructuur van de virtuele werkplek (VDI). Medewerkers van HIN zorgden bij meer dan 300 servers voor de vervanging van de processoren en de uitbreiding van het interne werkgeheugen. Het is nu mogelijk om per datacenter, 10.800 virtuele werkplekken te hosten. Met de vervanging van de processor- en geheugenkracht zijn mogelijke problemen voorkomen en is hosting van de virtuele werkplek van Defensie gegarandeerd.

De verwachting is dat het implementeren van Windows 10 op het MULAN netwerk (VDI en Fat cliënt) in het eerste kwartaal van 2018 start.

Streepje

Nieuwe kleren

DMO heeft een contract getekend voor de levering van 7.200 sets Multicam combat en field-kleding. De eerste 2.000 arriveren in april 2018. De pakketten zijn bestemd voor in 2018 en 2019 uit te zenden militairen.
 
Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer had DMO gevraagd de kleding aan te schaffen, omdat er vertraging is ontstaan bij de invoering van het Defensie Operationeel Kledingsysteem.
Er is voor Multicam gekozen, omdat een aantal landen het naar tevredenheid gebruikt.
Defensie koopt de kleding via een raamovereenkomst 

Streepje

Upgrade Chinooks

Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal De Waard heeft een contract getekend met Boeing Defense, Space & Security. Het contract behelst het moderniseren van de 6 in 2007 aangeschafte Chinook helikopters en het standaardiseren van de Chinookvloot.

Deze helikopters krijgen daarmee dezelfde configuratie als de 14 nieuwe Chinooks die in 2015 bij het Amerikaanse leger zijn gekocht. De aangepaste helikopters worden in 2021 verwacht, aansluitend op de levering van de nieuwe toestellen.