Tekst Evert Brouwer

’Het is een kwestie van lange adem’

De vijand uitschakelen in een lege hal. Op zo’n 15 meter hoogte je toch onder de waterspiegel wanen of een fregat besturen vanuit een luie stoel. Het kon allemaal tijdens het tweede Defensie Simulatiesymposium dat dit keer in Den Helder werd gehouden. “De vermenging van de echte en de virtuele wereld is niet meer te stoppen. Het gaat steeds verder”, denkt plaatsvervangend commandant Zeestrijdkrachten schout-bij-nacht Rob Kramer.

Kramer opende de tweede editie van het symposium, dat volgend jaar het Commando Luchtstrijdkrachten als gastheer kent. Dat er grote belangstelling bestaat voor het onderwerp blijkt uit het aantal aanmeldingen Met 350 inschrijvingen was het symposium uitverkocht’.

Kleur

Marine, landmacht en luchtmacht moeten volgens SBN Kramer nog meer gaan samenwerken om het beste resultaat uit de simulatoren te halen, betoogde Kramer. “Als je op grond van de kleur van je pak vindt dat jij de waarheid in pacht hebt, komt er helemaal niets van. We kunnen elkaar versterken, zonder af te doen aan het soms specifieke karakter van een simulator.” Daarbij dient er een balans te zijn tussen wat we zelf doen en wat het bedrijfsleven kan bijdragen.

Essentieel

Een uitwisseling van kennis en ervaring tussen de simulator en trainer-specialisten bij Defensie, mensen van de kennisinstituten MARIN, TNO en NLR, beleidsmakers en andere geïnteresseerden in dit vakgebied zijn essentieel.

Netwerken, kennis en ervaringen delen en filosoferen over de toekomst, zo benoemde Kramer de betekenis van het symposium. Er was dit keer gekozen voor 4 hoofdthema's: maritieme simulaties, van behoefte tot gebruik, hoe leidt samenwerking tot succes en architectuur en technologie. Een project dat alle 4 thema's in zich heeft, is de Fast Small Ship Simulator.

‘De echte en de virtuele wereld lopen steeds meer door elkaar’

Wensen

Hiervoor zijn door Defensie, kennisinstituten en het bedrijfsleven de nieuwste technieken ingebracht om de fysieke belasting voor mens, materieel en milieu terug te dringen. “Defensie, industrie en kenniscentra zijn er nu 3 jaar mee bezig. Voor we alle eisen en wensen op een lijn hebben, is al tijd nodig. In mei komt de simulator naar Den Helder om gebruikerservaring op te doen”, zei innovatiemanager Karin van Bodegraven van de afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten en Simulatie. “Daarna gaan we weer verder ontwikkelen.”

Kruispunt

Het is dus soms een kwestie van lange adem voor een idee tot ontwikkeling komt. “We moeten ook niet bang zijn voor mislukkingen, daar leren we juist heel veel van”, zo onderstreepte een aantal sprekers.
Het Defensie Simulator Symposium staat na volgend jaar op een kruispunt. Na de derde editie komt een evaluatie om te kijken welk effect dit evenement heeft.

Oude bazen

Een bijzonder moment was het bezoek van 12 gewezen commandanten van de maritieme software afdeling (foto boven). De afdeling leeft voort onder de naam Systemen Applicaties Trainers en Simulatoren (SATS).