Tekst Evert Brouwer

Nieuwe UAV's voor krijgsmacht

De Defensie Materieel Organisatie en fabrikant Boeing-Insitu hebben een contract ondertekend voor de levering van 3 Integrator-systemen. De onbemande vliegtuigen vervangen de ScanEagle, die op zijn beurt weer de interim oplossing was voor de Sperwer.

De Integrator is een relatief nieuwe UAV (Unmanned Aerial Verhicle). Het US Marine Corps gebruikt het ‘neefje’ van de Integrator, de Blackjack (ook bekend onder de naam RQ-21), voor voorwaartse verkenningen.

Dubbele staart

Met zijn dubbele staart (twinboom) is het een opvallende verschijning. Voor de Integrator valt een vergelijkbare lanceerinstallatie als van de ScanEagle te gebruiken. Het opvangen van het toestel gebeurt eveneens op een vergelijkbare manier als met de ScanEagle. Vanwege de grootte van de Integrator wordt hiervoor echter wel een grotere opvanginstallatie gebruikt. 

Het opvangen van het toestel gebeurt op een vergelijkbare manier als met de ScanEagle (foto: sergeant Hille Hillinga).

Debuut

Het toestel maakte 5 jaar geleden zijn eerste vlucht en zijn operationele debuut in 2014 in Afghanistan. Sinds januari 2016 is de UAV volledig operationeel verklaard.

https://insitu.com/information-delivery/unmanned-systems/integrator

2 toestellen

Eén Nederlands systeem bestaat uit 2 toestellen. Verder maken een grondstation, een exploitatiesysteem, een lanceerder en een opvanginstallatie deel uit van het pakket. Daarnaast worden er ook 3 simulatoren aangeschaft. Daarbij is de Integrator in staat diverse sensoren mee te nemen, waaronder standaard een gecombineerde Electro Optische (EO) en Infrarood (IR) camera.

2018

Het systeem wordt ingezet bij 107 Aerial Systems Battery van het Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Command (JISTARC) van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS). De Integrator is in staat vanaf land en vanaf schepen te opereren. De eerste Integrators zullen in 2018 instromen. Na een Operational Test & Evaluation-periode is de verwachting dat het CLAS eind 2018 over het systeem beschikt.

ScanEagle en de Raven. (foto: Aerovironment, Inc)
De camera in beeld. (foto: Aerovironment, Inc)

Meer

Al eerder bestelde DMO nieuwe mini-UAV’s. De Raven DDL, met andere camera en verbeterde motor, vervangt de huidige Raven B NLD. Hiervan zijn 48 exemplaren aangeschaft. In dit project zijn ook nog 2 andere types mini-UAV’s gekocht: de Puma en Wasp. Deze 3 mini UAV-systemen worden geleverd door de Amerikaanse firma Aerovironment. Het bijzondere  is dat ze gebruik maken van hetzelfde grondstation. Er ontstaat zo een family of systems.

De Puma is getest onder pittige weersomstandigheden, zoals in Alaska. (foto: Aerovironment, Inc)